ERP i Cloud og 'papirfri' produktion

Ambercon er en +50 år gammel familieejet virksomhed, som i dag er en af Danmarks førende producenter af beton-elementer. Thais Kristensen, fabrikschef hos Ambercon har indvilget i at give et indblik i, hvad virksomheden den seneste tid har haft fokus på indenfor digitalisering. En ny Dynamics ERP-løsning, og at realisere målet om en 'papirfri produktion'.

Ønsket om en ny ERP-løsning kom til dels af et ønske om at 'komme i skyen', og fordi den tidligere ERP-løsning var 12-13 år gammel. Ønsket om en papirfri produktion skyldes derimod bl.a. Ambercons forretningsmæssige ambitioner for fremtiden. Virksomheden har en målsætning om, at de senest i 2025 vil være CO2-neutrale. At fjerne papiret er kun en brøkdel af dette mål, men det er tanken om at starte ét sted, samt at optimere de interne processer.

Ambercon gik ind til ERP-implementeringen med den indstilling, at hvad de kunne før, skulle de som minimum også kunne med den nye ERP-løsning – samt udnytte ny funktionalitet, hvor det giver forretningsmæssig værdi. Efterhånden som Ambercon har set, hvor meget den nye ERP-løsning egentlig kan standard, er medarbejderne blevet inspireret til at tænke i nye baner, for at håndtere problemstillinger som løsningen potentielt også kan løse – og dermed har projekt og forretning fuldt hinanden og udviklet sig over tid.

Til virksomheder der står overfor en ERP-implementering (udskiftning/opgradering), fortæller Thais, at det er vigtigt at sørge for at afsætte de rette ressourcer til projektet. Der skal afsættes tid hos mange forskellige medarbejdere/afdelinger, som kan 'formidle' virksomhedens processer, og lære hvordan disse kan understøttes af det nye system.

Hvordan opnås en papirfri produktion?

Ambercon bruger produktionstegninger i produktionen. Førhen betød det, at hver gang en tegning blev opdateret, så skulle der printes 4 kopier, og de gamle skulle fjernes - også selvom det kun var mindre korrektioner. Det løb over tid op i rigtig mange tegninger og var en tidskrævende proces.

For at komme dette til livs, implementerede Ambercon ny software og købte omkring 100 tablets, så i stedet for at printe tegningerne, frigives de i dag digitalt. Derved kan nye tegninger distribueres meget hurtigere i virksomheden. Produktionsmedarbejderen får blot en notifikation om, at nu er der kommet en ny tegning, og at den nu skal bruges i stedet for den gamle.

Ambercon skiftede ikke, processerne i hele produktionen fra den ene dag til den anden. Det var vigtigt for virksomheden, at have medarbejderne med på forandringen. Så i stedet valgte de 2 støbeborde og lod dem bruge digitale tegninger først. Herefter blev der afholdt en 'feedback-runde' så medarbejderne kunne komme med deres erfaringer, og der kunne rettes til, hvor det var nødvendigt. Efterfølgende blev flere og flere støbeborde inkluderet, så det til sidst var hele produktionen der havde deres tegninger på tablets.

Projektet har givet mange forskellige fordele. Eksempelvis kan produktionen med tablets 'vende og dreje' tegninger tegnet i 3D og derved bedre sikre, at de forskellige dele passer sammen.  Og formanden har mulighed for at åbne tegningerne direkte på deres computer i forbindelse med planlægning mm..

Det førnævnte bæredygtige fokus har egentlig altid eksisteret i Ambercon, men de seneste 2 år er det noget virksomheden har arbejdet intensivt med. Og der er allerede lagt flere planer for fremtidige ændringer. Ambercon er i en branche, hvor der også kommer tiltagende lovmæssige krav indenfor 'bæredygtighed'. Den måde Ambercon producerer og bygger på i dag, vil ikke være mulig i 2030. Derfor har Ambercon valgt at være proaktive, og er allerede nu begyndt at komme med deres bud på, hvordan fremtiden kunne se ud i deres branche.