Privatlivspolitik

Vi passer godt på dine data og vi sikrer det bedste juridiske grundlag for vores samarbejde. 

1. Generelt

1. Denne privatlivspolitik (“Privatlivspolitik”) regulerer behandlingen af dine personlige data som en del af din brug af vores Hjemmeside (“Hjemmesiden”). Denne proces udføres af Sunrise Holding NV som dataansvarlig, med registreret kontor i Beneluxpark 7 8500 Kortrijk ("vi", "vores"), opført hos CBE (Crossroads Bank for Enterprises) under nummer BE 0731.679.017 i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

2. Ved at klikke på afkrydsningsfeltet vedrørende brug af privatlivspolitik på formularerne på hjemmesiden, erklærer du, at du faktisk har læst denne fortrolighedspolitik og accepterer den. Du erklærer, at du er indforstået med hvilke formål dine personoplysninger behandles. Du accepterer også, at din fortsatte brug forstås som fortsat tilladelse. Du kan til enhver tid trække din tilladelse tilbage ved at rette henvendelse til info@9altitudes.com.

3. Bemærk venligst, at vi kan bruge såkaldte "cookies" eller lignende teknologi som en del af hjemmesiden og/eller tjenesterne. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på en enheds harddisk, og som indeholder visse oplysninger, som nogle gange inkluderer personlige data. For mere information om vores brug af cookies, bedes du læse vores cookiepolitik.

4. Vi forbeholder os retten til at ændre privatlivspolitikken. Sådanne ændringer vil blive kommunikeret via hjemmesiden.

5. Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 23. september 2020.


2. Hvilke og hvorfor behandler vi data

1. Når du bruger hjemmesiden og/eller tjenesterne, behandler vi personoplysninger vedrørende dig. Dine personoplysninger vil blandt andet blive behandlet til følgende formål (herunder de juridiske grunde):

Hvornår og på hvilket grundlag?

 • Brug af hjemmesiden (samtykke og, hvis relevant, legitim interesse)

Hvilke data?

 • identifikationsoplysninger (navn, e-mail, mv.)

Hvorfor?

 • Forbedring af brugeroplevelsen for besøgende på hjemmesiden.
 • Kommunikation i forbindelse med forespørgsler.
 • Mulighed for at modtage nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale.
 • Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer m.m.

2. I princippet indhenter vi ovennævnte personoplysninger direkte fra dig. Men hvis du vælger at registrere dig via en social mediekonto (for eksempel Facebook, LinkedIn), indsamles disse oplysninger via din profil på det sociale medie. Vi anbefaler, at du konsulterer privatlivspolitikken for din sociale medietjenesteudbyder for at bestemme, hvilke data der behandles af din sociale medietjenesteudbyder, når du bruger loginfunktionen til sociale medier.

3. Vi sender ikke nogen af ​​de personlige data, du giver via hjemmesiden, til udbydere af sociale medier, medmindre du giver dit samtykke.

4. Udover de ovennævnte formål, kan vi også behandle dine personoplysninger:

 1. til at give dig de oplysninger om produkter og tjenester, som du anmoder om på en personlig og effektiv måde, via e-mail, telefonisk eller via sociale mediekanaler;
 2. til at behandle dine personlige data, så vi kan levere Tjenesterne;
 3. til direkte markedsføringsformål, det vil sige at kunne give dig målrettet kommunikation, kampagnetilbud og andre tilbud og eventuelle andre annoncer, som vi eller vores udvalgte partnere måtte have til rådighed. Vi beder dig forudgående om din tilladelse til dette;
 4. til at udføre statistiske analyser for at forbedre vores hjemmeside og/eller tjenester eller for at udvikle nye produkter eller tjenester;
 5. til at levere til et pengeinstitut eller en betalingstjenesteudbyder, for at gøre det muligt for dit pengeinstitut og betalingstjenesteudbyderen at opfylde sine lovbestemte forpligtelser;
 6. til at fremsende til politiet eller de retslige myndigheder som bevis for mulige forbrydelser, eller hvis der er begrundet mistanke om en ulovlig handling eller forbrydelse, som du har begået ved hjælp af din registrering på eller brugen af hjemmesiden eller tjenesterne;
 7. til inden for rammerne af en eventuel fusion med erhvervelse af/til eller spaltning af en tredjepart, også selvom en sådan tredjepart er uden for EØS.


3. Hvem deler vi data med?

1. Vi sender ikke dine personlige data til tredjeparter på en sådan måde, så du kan identificeres uden din udtrykkelige tilladelse til at gøre det, hvis dette ikke er nødvendigt for at levere Tjenesterne.

2. Vi kan stole på, at eksterne processorer tilbyder webstedet og/eller tjenesterne til dig. Vi sikrer, at tredjepartsbehandlere kun må behandle dine personoplysninger på vores vegne og i henhold til vores skriftlige instruktioner. Vi garanterer, at alle eksterne behandlere er udvalgt med den nødvendige omhu, så vi kan være sikre på sikkerheden og integriteten af dine personlige data.

3. Vi kan overføre anonymiserede og/eller aggregerede data til andre organisationer, der kan bruge disse data til at forbedre produkter og tjenester og til at organisere skræddersyet markedsføring, præsentation og salg af produkter og tjenester.


4. Hvor vi behandler data

1. Vi og vores eksterne behandlere vil kun behandle dine identificerbare personoplysninger i EØS.

2. Vi kan overføre vores anonymiserede og/eller aggregerede data til organisationer uden for EØS. Hvis en sådan overførsel foretages, skal vi sikre, at der er passende garantier for at garantere sikkerheden og integriteten af dine personlige data, og at alle persondatarettigheder, som du måtte have henhold til gældende ufravigelig lovgivning, er garanteret.


5. Hvordan vi behandler data

1. Vi vil gøre vores bedste for kun at behandle de personlige data, der er nødvendige for de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik. Vi behandler dine personoplysninger lovligt, ærligt og transparent. Vi vil gøre vores bedste for at holde personoplysningerne nøjagtige og opdaterede.

2. Dine personoplysninger vil kun blive behandlet, så længe det er nødvendigt for de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik, eller indtil det øjeblik, hvor du trækker din behandlingstilladelse tilbage. Husk, at tilbagetrækning af tilladelsen kan betyde, at du ikke længere vil være i stand til at bruge hele eller dele af hjemmesiden og/eller tjenesterne. Hvis du har registreret dig på vores hjemmeside, fjerner vi dine personoplysninger, hvis du fjerner din profil, medmindre en lov- eller reguleringsforpligtelse eller en retslig eller administrativ kendelse forhindrer os i at gøre det.

3. Vi vil opretholde passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at holde dine personlige data sikre mod uautoriseret adgang eller tyveri og mod utilsigtet tab, manipulation eller ødelæggelse. Vores personale eller personalet hos vores eksterne controllere vil kun kunne få adgang hvis det er strengt nødvendigt, og dette er underlagt strenge fortrolighedsforpligtelser. Du skal dog forstå, at omsorgen for sikkerhed og beskyttelse kun består af en forpligtelse af midler efter bedste indsats, hvilket aldrig kan garanteres.

4. Hvis og når din registrering på hjemmesiden eller brug af hjemmesiden eller tjenester kan betragtes (a) som et brud på vilkårene og betingelserne for de intellektuelle ejendomsrettigheder eller enhver anden rettighed tilhørende en tredjepart, (b) en trussel til Tjenesternes sikkerhed eller integritet, (c) en fare for vores eller vores underleverandørers Hjemmeside, Tjenester eller systemer som følge af vira, trojanske heste, spyware, malware eller enhver anden form for ondsindet kode, eller (d) i enhver form for ulovlig, ulovlig, diskriminerende eller fornærmende, kan vi behandle dine data inden for vores egne interesser, inden for vores partneres eller tredjeparters interesser.


6. Hvor længe opbevarer I mine data?

Opbevaringsperioderne varierer afhængigt af typen af den leverede service. Vi opbevarer dine data:

 • så længe det er nødvendigt for de formål, hvortil det indsamles og behandles.
 • så længe det er nødvendigt for at overholde vores juridiske, kontraktlige og juridiske forpligtelser og for at opfylde vores kommercielle operationelle aktiviteter.


7. Dine rettigheder

1. Du har ret til at anmode om indsigt i alle de personoplysninger, som vi behandler om dig. Anmodninger om indsigt, der tydeligt er indgivet med henblik på at påføre os gener eller skade, vil dog ikke blive behandlet.

2. Du har ret til at anmode om, at alle personlige data om dig, der er forkerte eller unøjagtige, bliver rettet uden betaling. Hvis du har registreret dig på vores hjemmeside, kan du personligt rette mange af sådanne data gennem din profil. Hvis en sådan anmodning fremsendes, skal du også vedlægge bevis for, at de personoplysninger, du anmoder om berigtigelse, er forkerte.

3. Du har ret til at trække tidligere tilladelse til behandling af dine personoplysninger tilbage. Du kan til enhver tid trække din tilladelse tilbage ved at sende en e-mail til info@9altitudes.com.

4. Du har ret til at anmode om, at personlige data vedrørende dig fjernes, hvis dette ikke længere er nødvendigt set i lyset af de formål, der er skitseret i denne privatlivspolitik, eller hvis du trækker din tilladelse tilbage. Du skal dog overveje, at en anmodning om fjernelse til os vil blive vurderet i lyset af lovmæssige eller regulatoriske forpligtelser eller administrative eller retslige påbud, som kan forhindre os i at fjerne de respektive personoplysninger.

5. I stedet for at anmode om fjernelse, kan du også anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, hvis (a) du bestrider rigtigheden af sådanne data, (b) behandlingen er ulovlig eller (c) dataene ikke længere er nødvendige for de anførte formål, men du har brug for det for at forsvare dig selv i en retssag.

6. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, hvis du kan påvise, at der er alvorlige og begrundede grunde vedrørende særlige forhold, der taler for en sådan indsigelse. Hvis den påtænkte behandling er noteret som direkte markedsføring, har du ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling gratis og uden at angive nogen grund herfor.

7. Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af tilladelse eller på grundlag af en kontrakt, hvor dataene behandles automatisk, har du ret til at modtage de personoplysninger, der er givet til os på en struktureret måde og i et almindeligt anvendt format, der kan læses af en maskine, og hvis det er teknisk muligt, har du ret til direkte at overføre sådanne data til en anden tjenesteudbyder. Vi vil være de eneste til at vurdere den tekniske levedygtighed af dette.

8. Hvis du ønsker at indsende en anmodning om at gøre brug af en eller flere af de ovennævnte rettigheder, kan du sende en e-mail til info@9altitudes.com. En sådan anmodning skal klart angive, hvilken ret du ønsker at udøve og hvorfor. Vi giver dig straks besked, når en sådan anmodning er modtaget. Hvis det viser sig, at anmodningen er begrundet, vil vi imødekomme anmodningen så hurtigt som det med rimelighed er muligt og senest tredive (30) dage efter anmodningen er modtaget. Yderligere legitimation vedrørende din identitet kan blive anmodet om.

9. Hvis du har en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os på følgende e-mailadresse info@9altitudes.com. Hvis du stadig er utilfreds med vores svar, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du kan finde flere informationer på www.datatilsynet.dk.

Vi holder dig opdateret