Der digitaliseres alle vegne - endda også på havet

En 'digitaliseringsrejse' kan tage sit udspring forskellige steder, rejsens længde kan variere, og måske går det ikke helt som planlagt - hvilket kan være både positivt og negativt. Men forskelligheden kan gøre 'digitalisering' til et 'diffust emne' at tale om. Jeg er ikke ekspert på området, men snakker med virksomheder og fortæller om deres historie. Det giver forhåbentlig dig inspiration til, hvordan du potentielt kan gribe 'digitaliseringen' an i din virksomhed.

Jeg havde fornyligt en snak om netop digitalisering med ESVAGT. De har i den seneste tid været igennem mange digitale projekter, og stod også i ét, da jeg havde fornøjelsen af denne snak.

ESVAGT starter typisk deres digitaliseringsprojekter ud fra et ønske om at optimere nogle forretningsprocesser. For dem handler det ikke om, at digitalisering skal se godt ud på papiret, men at projektet skaber en reel værdi for forretningen. Værdien er typisk større sikkerhed, og lavere risiko for fejl. Et eksempel herpå er deres projekt med opsamling af data fra deres SOV-skibe.

Projektet startede, fordi der i shipping branchen er et stort rapporteringskrav - både fra kunder og andre stakeholders. Derfor skal ESVAGT rapportere på alt lige fra hvordan skibene drives til hvor de sejler, hvordan deres brændstofsforbrug er og meget mere. Det har tidligere skabt mange manuelle registreringsopgaver for mandskabet på skibene, samt manuelle tjek og flytninger af data. Målet for ESVAGT var at optimere disse manuelle processer, og fjerne de potentielle fejlkilder der var, hver gang data blev håndteret manuelt.

Derfor opsamler de nu flest mulige data fra skibene automatisk. De data, der skal indtastes manuelt, indtastes eller indsamles nu via tablets. Det gøres dels for at gøre indtastningen nemmere, med foruddefinerede valgmuligheder i stedet for fritekst og ved at lade systemet forhindre medarbejderne i at gå videre i deres arbejde, hvis der er oplysninger, som de har glemt at indtaste. Derudover har de lavet et automatiseret flow der flytter og tjekker data, så ESVAGT er sikker på, at dét der rapporteres er korrekt.

Under vores snak var ESVAGT i starten af projektet. Allerede her havde de opsamlet data fra en række af sensorer hvilket leder til en række sensorer, hvilket leder til ca. 1,2 mio. datapunkter pr. dag. De kunne have opsamlet langt mere data, men undlod, da de kun opsamler dé data, der skaber værdi for forretningen.

Havet er dog ikke det eneste sted der digitaliseres...

Målet om at ESVAGTs digitale projekter skal skabe reel værdi for forretningen gør sig ikke kun gældende ude på havet, men også på kontoret. Derfor bruger ESVAGT ikke bare deres CRM-løsning, Dynamics 365 for Sales som en 'kundedatabase' men bruger i stedet løsningen til at understøtte deres salgsafdeling. Her har ESVAGT haft fokus på at udnytte alle de relevante redskaber som løsningen har, for at understøtte salgsafdelingen bedst muligt uden brug af flere forskellige løsninger.

Tilsvarende har ESVAGT sørget for at lave integrationer mellem deres CRM-løsning til deres nye ERP-løsning. De har nemlig +42 skibe (de havde 42 da vi snakkede, men flere nye på vej...), som helst skal være chartret ud (på kontrakt med en kunde). Hver kunde har forskellige behov ift. kontraktperioden og hvilke services de ønsker. Det giver en masse oplysninger, som er afgørende for ESVAGT at have styr på. Derfor havde de et klart mål om at få elimineret manuelle indtastningsopgaver i mellem de to systemer.

Da ESVAGT har været igennem flere digitale projekter på det seneste, spurgte jeg dem, hvad de havde lært undervejs - erfaringer som de tager med sig til fremtidige digitaliseringsprojekter. Her var svaret klart. Det gælder om at holde den røde tråd i digitaliseringsprojekterne, altså at huske formålet med projektet, så de ikke ender med at digitalisere blot for at digitalisere. Derfor tager de fat i konkrete brugeroplevelser, og ser på hvordan de kan forbedres, med udgangspunkt i mulige datapunkter.

Derudover sørger de for, ved brug af ekstern hjælp, at sparre med konsulenter som sætter sig ind i deres forretning. De har nemlig brug for folk, der kan se 'det større billede' af, hvordan systemet kan bidrage til forretningen, og ikke 'bare' tænker på den tekniske opsætning.