Hele Frontmatec samlet på fælles systemer

Jan Meltesen fra Frontmatec har givet mig et indblik i, hvordan virksomheden både selv arbejder med digitalisering og hjælper deres kunder med det.

Frontmatec er en global virksomhed med +1.000 ansatte, som arbejder med udviklingen af løsninger til automatisering i fødevareindustrien, andre hygiejnefølsomme industrier og forsyningssektoren.

Den virksomhed Frontmatec er i dag, er blevet til gennem forskellige opkøb og sammenlægninger over de seneste år. Det gør at virksomheden i dag dækker bredt indenfor deres industri, og kan hjælpe deres kunder med en lang række forskellige udfordringer – men samtidigt er de i et marked, hvor der er meget stor global konkurrence, og Frontmatec skal derfor hele tiden sikre, at de er ”relevante” og foran konkurrenterne.

IT-mæssigt har virksomheden en række forskellige IT systemer rundt omkring i verden. Derfor lagde Frontmatec for omkring 5 år siden en IT-strategi, som bl.a. indeholdt en plan for at få de forskellige lande/afdelinger på samme ERP-løsning. Opgaven pågår fortsat, og landende/afdelingerne i Europa og Nordamerika er ved at være endeligt på plads.

De fleste lande/afdelinger var en del af den oprindelige plan, men nogle er dog kommet til senere i takt med at Frontmatec løbende har udviklet sig. Hvordan 'onboarding processen' har været for de enkelte landene/afdelinger har været meget forskelligt. Det har bl.a. afhængt af, hvad den enkelte afdeling havde af system, og hvor anderledes dét system har været fra den fælles platform. Derudover har kulturen i det enkelte land/afdeling haft stor betydning, for det har påvirket, hvor 'selvstændig' afdelingen har været, og hvor meget hjælp de har skulle have i processen.

Selvom det har været og fortsat er en stor opgave at få landene/afdelinger samlet på én fælles ERP-løsning, så har det klare fordele for Frontmatec. Virksomhedens ansatte kommer til at arbejde efter mange af de samme forretningsprocesser, og når der skal leveres store og komplekse internationale projekter bestående af leverancer fra flere ”Frontmatec-lande”, så giver dette nogle klare forretningsmæssige fordele ift. lønsomhed, kvalitet og leveringsevne. Herudover giver de samlede platforme mulighed for at sikre bedre integrationer til bl.a. produktions- og logistiksystemer, hvilket også er vigtigt for Frontmatec. Endeligt sikres en bedre platform for konsolidering og rapportering på data på tværs af gruppen

ERP er ikke det eneste sted, hvor Frontmtec har valgt at konsolidere IT-platformen. Dette er ligeledes også sket på salgssiden (CRM), således at den samlede 'værdikæde' understøttes i forretningen, og dermed sikrer 'relevans' og konkurrencefordele omkring deres omverden.

Senest er Frontmatec begyndt at bruge 'Virtual Reality' ift. serviceringen af deres kunder og samarbejdspartnere. Frontmatec ser dermed ind i en kundesituation, hvor man hurtigt og med de helt rette kompetencer kan hjælpe kunderne her og nu, uanset fysisk lokation rundt omkring i verden – og dermed muligheden for at udvide sin serviceforretning.

Udviklingen står på ingen måde stille hos Frontmatec 😉

Strategien udvikler sig fortsat over tid

Et andet betydeligt element af i IT-strategien hos Frontmatec er arbejdet med konsolidering og rapportering på opsamlede data. Dels ved at supplere deres hidtidige BI-løsning med rapporter i Power BI, men også ved at udvikle forretningen med nye områder.

Frontmatec bruger ikke kun opsamlede data til intern rapportering, men som noget forholdsvis nyt hjælper de nu også deres kunder med data til at gøre deres forretning bedre. De bistår bl.a. deres kunder med opsamlede data fra deres 'maskiner' m.v., det giver kunderne en øget indsigt, som de i visse tilfælde kan anvende ift. deres slutkunder – og dermed bliver Frontmatec nu også en 'dataleverandør'.

At være 'dataleverandør' hænger sammen med virksomhedens IT-mål for fremtiden. Frontmatec ønsker at fokusere endnu mere på vidensdeling - både internt, med kunder og deres øvrige omverden. Derudover har serviceområdet i deres forretning stor bevågning for denne skal udvides og forbedres endnu mere i den kommende tid, og være med til at bidrage positivt til de resultater Frontmatec fremover skaber.