En international digitaliseringsrejse

GPV hjælper deres kunder med at digitalisere deres forretning i form af blandt andet i form af elektronisk hardware, som kunderne kan anvende i deres produktion. Men hvordan ser digitaliseringen ud for GPV selv?

Det har jeg haft en snak med deres ansvarlige indenfor 'digitalisering' Lars Ellegaard om. For GPV er digitalisering to ting - det, der sker ude på fabrikkerne (opdatering af maskiner, implementering af robotter mv.) og applikationer, som f.eks. deres ERP, CRM eller BI-løsninger. Vores snak tog udgangspunkt i det sidstnævnte.

GPV har altid haft fokus på digitalisering. I 2019 lavede virksomheden et 4-årigt roadmap med alle deres digitaliseringsplaner. Disse blev inddelt i tre kategorier - dem, der vedligeholder eksisterende systemer, dem, der involvere nye systemer, og nye teknologier, der potentielt kan blive interessante i fremtiden.

Ét af de igangværende projekter på listen er 'ERP harmonisering', da GPV gennem opkøb m.v. var endt med at have syv forskellige ERP-løsninger på tværs af deres nuværende 13 fabrikker. Enkelte af disse ERP-løsninger trænger til udskiftning – en rejse, der startede i 2019. Tilsvarende havde de to forskellige CRM-løsninger, som nu er lagt sammen i én løsning. Herudover er GPV også i gang med at implementere et nyt MES system (Manufacturing Execution System), som skal danne bro mellem deres ERP-løsning og deres produktionen.

De tiltag, der indgår i roadmappet, kommer fra forskellige steder i organisationen - f.eks. fra de enkelte fabrikschefer. Men ønsket om at få samlet alle på samme løsninger, er et centralt ønske, som er afgørende for hvordan forretningen overordnet fungerer. Derfor vælges en ny løsning ikke bare! En ny løsning skal være væsentligt bedre end det, GPV i forvejen har, og så skal den passe sammen med deres øvrige løsninger – ellers sker det ikke!

Ved at minimere antallet af forskellige løsninger og sørge for, at de valgte løsninger spiller sammen, opnår GPV forskellige fordele: ansvaret for, at løsningerne fungerer og vedligeholdelse kan centraliseres, og GPV tilbyder 24/7 intern support på deres vigtige løsninger. Derudover er det også nemmere at teste nye ting af. Med syv forskellige ERP-løsninger virker nye tiltag ikke nødvendigvis i alle systemerne.

Men selvom der er lavet et roadmap for digitaliseringen, er det ikke en fastlåst plan. Ind i mellem får medarbejdere en god ide, ind i mellem er der forhold, der skal tages hensyn til, og derfor må planen også være fleksibel.

Kulturelle forskelle spiller ind, når digitaliseringen er 'international'

Én af de ting, GPV har erfaret i deres digitaliseringsrejse, er, at de er nødt til at tage højde for mennesket i processen og de kulturelle forskelle der er mellem hvert land.

Derudover skal de respektere, at det langt fra er alle, som er lige langt i deres digitaliseringsrejse. For nogen kommer det nemt, for andre er forandring en udfordring. Sidstnævnte er især vigtigt at tage højde for, når de piller ved de enkelte ERP-systemer, fordi det er 'hjertet' af den enkelte fabrik. Og ændringerne har en direkte indvirkning på den enkelte medarbejders hverdag.

Derfor er GPV's planer fleksible, og de har et stort fokus på deres interne kommunikation. De skal være tydelige i, hvorfor de nye tiltag er nødvendige, og hvordan de skaber værdi for forretningen og derved den enkelte medarbejder - for det er nøglen til succes.

For at komme i mål med digitaliseringsroadmappet tager GPV årligt deres planer op til vurdering - hvordan går det? Hvad er næste step? Er der nye tiltag, der skal med, og er der andre, der skal tages ud af roadmappet? Her har de fokus på ikke at sætte for mange projekter i gang på én gang. Det er vigtigt også at komme i mål med nogle af deres mange eksisterende projekter. Der er nemlig en grænse for, hvor mange nye tiltag virksomheden kan håndtere på én gang, hvis projekterne skal blive en succes. Og de løbende successer er vigtige for, at organisationen følger med.

En af de ting, GPV's ansvarlige for digitalisering Lars Ellegaard ser ind i, er en yderligere automatisering på tværs af ERP-systemer af opsamlingen af forretningskritiske data i det centrale datawarehouse.

Rejsen er som sagt langt fra slut - og vi ser frem til at følge denne fra 9altitudes' side 🚀