Hos JKF har studerende knækket koden til produktforbedringer

Da JKF Industri A/S blev kontaktet af to studerende fra Energiteknik på Aalborg Universitet, var de ikke i tvivl; de to studerende, med den allernyeste viden inden for området, skulle hjælpe med at optimere én af ventilatorerne i JKF's ventilatorserie.

JKF Industri A/S er blandt de førende producenter og leverandører af blandt andet store ventilatorsystemer til virksomheder, som har behov for at suge store mængder støv ud af deres produktionsproces, f.eks. møbel- eller køkkenfabrikker, som høvler, fræser eller sliber træ. De store ventilationssystemer 'støvsuger' den store mængde støv væk fra produktionen, hvilket kræver en effektiv og pålidelig ventilator.

Med et CFD (Computational Fluid Mechanics)-værktøj, Creo Flow Analysis Premium, fra PTC, gik de to studerende i gang med at analysere, hvordan løbehjulet i ventilatoren kan optimeres, så virkningsgraden øges og energiforbruget reduceres. Med CFD-værktøjet har de to studerende analyseret, hvordan luften bevæget sig igennem ventilatoren for at generere et undertryk, som suger procesluften ud. Det har de bl.a. gjort ved at analysere, om der er nogle tab i ventilatoren, som kan forringe virkningsgraden.

Arbejdet med at optimere ventilatoren skal bl.a. være med til at sikre, at JKFs ventilationssystemer fortsætter med at være blandt de bedste på markedet, og så selvfølgelig for at produkterne bliver mere klima- og energivenlig. Udsugning af procesluft er en af industriens helt store energislugere. En forbedring af virkningsgraden med nogle få procent, giver en betydelig årlig besparelse i omkostninger for virksomheder.

Altafgørende optimering på et marked i rivende udvikling

Udover at arbejde med CFD-værktøjet, Creo Flow Analysis Premium, arbejder JKF Industri A/S dagligt med PTC's FEM (Finite Element Method)-værktøj. Det bruger de til at udføre styrkeberegninger, så deres produkter hele tiden er optimeret med hensyn til styrke og vægt.

Både CFD og FEM er et led i JKF Industris digitaliseringsstrategi med simuleringsværktøjer, hvor de hele tiden skal følge med et marked, som er i konstant udvikling; nye regulativer, svingende kost- og energipriser, udfordringer i forsyningskæden, osv. 

De to studerende er i skrivende stund fortsat igang med at optimere løbehjulet og ventilatoren. JKF Industri A/S oplevede en god sammenhæng mellem teori og virkelighed. Arbejdet med at optimere ventilatoren fortsætter med simuleringer og test, og JKF Industri forventer at optimeringsarbejdet er afsluttet i løbet af forsommeren 2024.