Reaktiv vs. proaktiv digitalisering

Hos Labflex har de gennem tiden gennemført flere forskellige digitaliseringsprojekter. Men særligt det sidste år er virksomheden modnet i forhold til deres tilgang til digitalisering. Det har jeg haft en lærerig snak om med virksomhedens direktør Stig Blicher. Og afslutningsvis kom Stig med et godt råd til, hvordan du kan komme i gang med digitaliseringen af din virksomhed - hvis du endnu ikke er kommet dertil.

Labflex er en af Europas største leverandører af laboratorieinventar til hospitals-, laboratorie- og uddannelsessektoren. Med deres produktion i Danmark sælger de kundetilpassede indretningsløsninger til laboratiorier i hele verden.

For Labflex startede ændringen i deres tilgang til digitalisering for alvor i efteråret 2020, efter Stig havde deltaget i et seminar omkring digitalisering. Her blev han klogere på, hvor mange digitaliseringsmuligheder der egentlig er for en virksomhed som hans, og at han langt fra kendte dem alle. Labflex havde tidligere arbejdet med digitalisering, men det var primært reaktive tiltag. Eksempelvis implementerede Labflex et nyt 'tegneprogram', fordi virksomheden var vokset fra det gamle, som ikke længere kunne understøtte virksomhedens behov.

Stig har i større grad sat digitalisering på dagsordenen, både i dialog med virksomhedens øvrige ledelse og med bestyrelsen. Det var tydeligt, at Labflex ikke havde de rette kompetencer til selv at arbejde med digitalisering på et mere strategisk niveau. Derfor hyrede Labflex en ekstern konsulent, som i samarbejde med to studerende skulle hjælpe virksomheden med at blive mere bevidste om deres muligheder. Den eksterne konsulent og de to studerende fik til opgave dels at identificere, hvor Labflex var ift. deres digitalisering, og dels hvilke digitaliseringstiltag Labflex ville få mest ud af at sætte i gang.

Rapporten, som arbejdet resulterede i, er i skrivende stund ikke blevet fremlagt for ledelsen eller bestyrelsen endnu. Alligevel ved Stig, at der blev identificeret en mængde forbedringsmuligheder. Ud af disse er nogle af dem 'lavthængende frugter' som hurtigt kan implementeres, mens andre er større projekter, som kan være med til at styrke virksomheden. Nogle af tiltagende tager udgangspunkt i eksisterende teknologi, hvor fokus er på de interne processer med et mål om at effektivisere driften. Eksempelvis så Labflex bliver mindre afhængig af Excel og dermed kan have færre koordineringsmøder. Andre tiltag er projekter, som tager udgangspunkt i ny teknologi, hvor nogle af disse bl.a. har til formål at skabe nye forretningsmuligheder, hvor Labflex kan bruge digitale tiltag til at skabe nye tilbud til virksomhedens kunder.

Rapporten indeholder også anbefalinger til hvordan Labflex mere proaktivt kan arbejde med digitalisering løbende, så de får sikret, at organisationen har en forståelse for anvendelse af både eksisterende og nye teknologier. Derfor kommer Labflex i den kommende tid også til at fokusere på at sikre, at de internt har kompetencer, der kan være med til at gøre 'digitalisering' til en naturlig ting, der arbejdes med i virksomheden.

Alle de forskellige elementer af rapporten, og den læring som Labflex har fået undervejs, skal i de kommende år understøtte den vækstrejse, som virksomheden er på. Men arbejdet det seneste år har allerede gjort, at Labflex nu er mere bevidste om, hvor mange digitaliseringsprojekter de egentlig har gennemført allerede. For selvom de tidligere ikke havde arbejdet struktureret med digitalisering, så havde de jo alligevel indirekte arbejdet dermed 😉

En mere struktureret tilgang til digitalisering

For nogle virksomheder kan 'digitalisering' være et flyvsk begreb som kan være svært at konkretisere. Sagt med andre ord kan det være svært at 'se skoven for bare træer', fordi der er så mange muligheder, at det kan være svært selv at identificere hvilke, virksomheden bør fokusere på.

Derfor er Stigs råd til andre virksomheder, som endnu ikke arbejder struktureret med digitalisering, at de bør alliere sig med eksterne partnere, som har erfaring med digitalisering og derved kan være med til at identificere, hvor mulighederne ligger.

Stig gør selv det, at han løbende søger inspiration ved at deltage i konferencer, seminarer, m.v. for i større grad at få en forståelse for, hvordan digitalisering kan komme i spil hos Labflex. Han tror nemlig på, at det er vigtigt, at digitalisering prioriteres fra ledelsens side. Men når de forskellige muligheder skal identificeres, så er det nødvendigt at inddrage hele organisationen. Ellers er det svært at få belyst alle de forskellige muligheder i værdikæden.

For Labflex gjorde samarbejdet med de eksterne parter bl.a., at Labflex fik tænkt digitalisering ind i alle led af deres værdikæde, og derfor fik et bedre overblik over virksomhedens mest 'oplagte muligheder'.

Næste step for Labflex er dels at få besluttet, hvilke tiltag der skal prioriteres først, men derudover også at få identificeret hvilke opgaver virksomheden selv kan løfte, og hvilke udfordringer de skal have hjælp til fra eksterne partnere. Her bliver de forskellige tiltag planlagt som projekter, hvilket er en arbejdsform virksomheden er vant til.

Labflex skal også arbejde på at sikre, at de digitaliseringstiltag, de laver fremover, bliver forankret godt i virksomheden, så virksomheden får det optimale udbytte af de fremtidige projekter.