Digitalisering af arbejdssko - er det overhovedet muligt…?

Emnet digitalisering spænder vidt og en 'digitaliseringsrejse' kan se ud på mange forskellige måder. Derfor kan det også være et 'diffust emne' at tale om, for hvordan håndteres det egentligt i praksis? Jeg er ikke ekspert på området, men besøger fremover virksomheder og fortæller om deres historie, så du forhåbentlig kan finde inspiration til, hvordan du potentielt kan gribe 'digitaliseringen' an i din virksomhed.

Og når nu emnet er digitalisering, så er Sika Footwear en rigtig spændende virksomhed at tale med. De seneste år har de nemlig digitaliseret store dele af deres forretning, og har gjort dette som en del af en 'digitaliseringsstrategi', som blev fastlagt tilbage i 2017 og vil løbe frem imod 2022.

I virksomhedens digitaliseringsproces har de balanceret mellem at implementere nyt IT, og finde uudnyttet potentiale i deres eksisterende løsninger. De indså, at de havde nogle IT-løsninger de langt fra brugte fuldt ud - en situation jeg tror, går igen i de fleste virksomheder. Sika Footwear mente, at med uddannelse i, og udvikling af eksisterende løsninger, kunne de komme rigtigt langt – og det blev et fokuspunkt for rejsen.

De gange Sika Footwear har valgt at implementere nyt, har fokus derfor også været på, at få de rette rutiner (processer) indarbejdet med løsningen, så de netop ikke ender med en løsning de ikke bruger fuldt ud. Det ser jeg som et stærkt tegn på, at de har lært af tidligere 'fejl', og at den 'organisatoriske implementering' af IT reelt set er ligeså vigtig som, eller måske endda endnu vigtigere end de funktionelle gevinster ny IT kan give.

Digital gevinst - også for virksomhedens samarbejdspartnere

Den digitale strategi har ikke kun sat sine spor hos Sika Footwear selv. Den gavner også flere af deres samarbejdspartnere, herunder deres forhandlere, som nu har fået det markant nemmere (måske de endda bliver forvænte?)

Nu kan forhandlerne nemlig både anvende Sika Footwears lager (drop shipment), kommunikere gennem EDI, bruge Sika Footwears hjemmeside til at guide slutbrugeren i valget af den rette sko og hente produktinformationer direkte fra Sika Footwears hjemmeside – endda med forhandlerens eget logo.

Tiltagene har givet et stærkere bånd imellem Sika Footwear og deres samarbejdspartnere. Udover at 'serviceniveauet' er højnet til alle parters fordel, så har ønsket fra Sika Footwear været at forstærke relationerne yderligere og skabe en forretningsmæssig uundværlighed parterne imellem - det er godt tænkt! Og selv Sika Footwears eksisterende Business Intelligence løsning spiller ind her, for nu bruges det også til, at få indsigt i samarbejdet med hver enkelt forhandler, både vedrørende varekøb, betalingshistorik og mere til.

Med tanke på, at virksomheden har et aktivt sortiment på +300 varer, virker det logisk, at bruge data og automatisering i stadig højere grad til at effektivisere arbejdet, så virksomheden kan vækste uden nødvendigvis at ansætte flere.

Sika Footwears fortælling har i hvert fald overbevist mig om, at der er store muligheder i digitalisering, at de er lykkedes med at anlægge en strategi for processen, og så forfølge denne i små skridt – hvor både eksisterende IT udnyttes bedre end hidtil, og hvor der suppleres med ny IT, hvor dette giver 'digital mening'.