For Skamol er automatisering målet med digitalisering

Rune Tan hos Skamol har gjort mig klogere på, hvilken indflydelse digitalisering har på en virksomhed, der som Skamol, har en international produktion, der kører 24-7 - 363 dage om året. Og det er ikke så lidt Rune kunne fortælle mig omkring dette.

Skamol er nemlig en dansk virksomhed, som producerer special-isoleringssystemer til en lang række 'applikationer' inden for byggeri og industri. De har fabrikker både i Danmark, Polen og Rusland og sælger til hele verden. Derudover er Skamol en procesvirksomhed, hvor det ikke er helt ligegyldigt, hvilken rækkefølge tingene gøres i.

De seneste år har Skamol gennemført mange forskellige digitaliseringsprojekter. Det startede i 2018 med en vision om at automatisere flest mulige forretningsprocesser, for at kunne lave en så effektiv forretning som muligt. Her startede de først med at outsource deres infrastruktur og opgradere infrastrukturen på deres forskellige fabrikker, så de var klar til at implementere en ny ERP-løsning.

Den nye ERP-løsning blev først implementeret på alle deres danske fabrikker, hvorefter den blev implementeret på deres russiske fabrik, og efterfølgende også deres polske fabrik. Herefter gik de i gang med at implementere forskellige Apps gennem Power Automate, som f.eks. bruges til registrering af sikkerheds runderinger, incidents hvis det skulle ske at en medarbejder kommer til skade. Disse Apps er lavet for at gøre registreringen så nem som muligt for de berørte medarbejdere. Sidenhen har de også lavet flere mindre forbedringer, f.eks. overgangen fra Skype til Microsoft Teams samt 'one touch møde lokaler' til brug ved virtuelle møder.

I dag kører Skamols fabrikker rundt omkring i verden 'ø-drift', og det gør at de kan køre videre, selvom de mister 'internetforbindelsen'. Og det er jo smart! Dette setup spiller sammen med deres ERP-løsning, således at en produktionsordre frigives ned til deres produktions-IT, hvor produktet produceres, og data så herefter sendes tilbage til ERP-løsningen. Herudover er fabrikkerne blevet meget automatiseret med en masse PLC'ere, der styrer fabrikkerne (en programmeret enhed, der er lavet specifikt til at styre en given proces - f.eks. at åbne eller lukke en ventil på et givent tidspunkt - smart 😉). Derfor er der relativt få på arbejde på hver fabrik ad gangen.

I skrivende stund er Skamol allerede i gang med deres næste projekt - overgangen fra en ældre BI-løsning til en ny baseret på PowerBI. Bag skiftet lå der nogle forskellige overvejelser. For det første havde Skamol en BI-løsning, som kun få medarbejdere brugte. Dette var uhensigtsmæssigt fordi medarbejderne så altid skulle spørge de samme få personer, hvis de skulle bruge nogle 'tal'. Skamol ønsker derimod et mere 'self-service'-orienteret setup, hvor medarbejderne selv kan tilgå de rapporter/tal, som de skal bruge.

At valget lige faldt på PowerBI skyldes, at det nemt kunne integreres til deres eksisterende set-up - både deres Apps, deres produktionssystem, men også deres ERP-løsning. Derudover så Skamol det også som en fordel, at så mange bruger PowerBI. Det gør nemlig, at de nemt kan søge råd og vejledning online, så de selv kan komme rigtig langt, før de har brug for hjælp fra en konsulent.

Det er vigtigt, at systemerne virker - og her spiller mange faktorer ind

Undervejs i Skamols digitaliseringsrejse har de løbende fundet manuelle rutiner at forbedre. Det har været alt fra montering af fragtlabels på paller, håndtering af følgesedler, og til mindre forbedringer i deres ERP-løsning. Disse forbedringer gør, at Skamol kan producere mere, med det samme antal medarbejdere, men gør også, at de undgår manuelle fejl. Men netop fordi så mange ting i dag er blevet automatiseret, er det også vigtigt, at systemerne fungerer - og er 'up to date'.

Derfor overvåger Skamol også deres infrastruktur gennem omkring 900 'sensorer' fordelt på tværs af deres fabrikker og kontor faciliteter. Det gør at de 'alarmeres', hvis de f.eks. bruger en server i Australien, som stopper. Dette giver driftsstabilitet hvilet er vigtig for en produktions virksomhed. I kraft af Skamols produktions er meget automatiseret, samles der rigtig mange data - data som skal bruges til at forbedre produktionen af Skamol produkter. Og det er én af grundene til at de nu prioriterer BI. For Skamol vil i større grad gerne gøre brug af deres data på en stadig smartere og mere effektiv måde.

Men hvordan kan de så dét? Det har Skamol heldigvis et par ideer til. Deres data kan bl.a. bruges til at forbedre deres produktionsplaner, effektivisere deres salg så de rette produkter sælges til de rette kunder og samtidig gøre sælgernes hverdag lettere eller generelt 'bare' effektivisere deres forretning og endda mere til.

Skamol er også i gang med et 'traceability' projekt, hvor de gennemgår alle processerne i deres produktion - f.eks. hvilke ingredienser der bruges, hvor lang tid produktet har stået under pres, etc. Og så har Skamol haft et stort fokus på implementeringen af deres ERP-system, at få ryddet op i deres data, få rettet fejl og fikset eventuelle huller. For uden de rette data fungerer et automatiseret setup ikke som det skal.

Skamol har også brugt deres data til at identificere flaskehalse i deres produktion, og derigennem øget deres produktivitet. Det gjorde de på baggrund af en øget efterspørgsel der skabte behovet for en endnu mere optimeret produktion. Fra december til april opnåede de på imponerende vis en signifikant stigning i deres produktivitet 📈. For Skamol var det endnu en bekræftelse på, at det er helt afgørende at have styr på egne data og processer.

Skamol har flere 'digitale' projekter i gang allerede nu, og har også flere planer for fremtidige projekter. Så det bliver helt klart spændende at følge hvad de ellers finder på at effektivisere og automatisere fremadrettet 😊