Flügger

"Muligheden for at have en professionel sparringspartner har været alfa omega"

Når troværdighed, tilgængelighed og forretningsforståelse er afgørende for samarbejdet

Flügger er en kompleks virksomhed. Det sætter sine krav til deres ERP-løsning og IT-setup generelt. Men også til deres leverandør. Gennem samarbejdet er Optimate blevet en strategisk partner, der løser flere og flere af Flüggers behov.

I det tætte samarbejde, vægter Flügger troværdighed, tilgængelighed og forretningsforståelse højt.

Flüggers gevinst ved samarbejdet:

Kort fra idé til færdig løsning
connector-1
Stærke integrationer
En strategisk samarbejdspartner

Et langvarigt samarbejde, hvor behov ændrer sig

Flügger kom fra et kuldsejlet IT-projekt. Det satte sine spor på Flüggers behov. Med tiden har deres behov ændret sig, og 9altitudes (tidl. Optimate) er i større grad blevet en strategisk samarbejdspartner.

Da Flügger og 9altitudes indledte samarbejdet, var der et stort behov for konsulentbistand.

"Der var krav om, at man kunne forstå de processer, der skulle laves om. Vi er jo en produktionsvirksomhed med egne butikker, eget indkøb osv. så vi bruger faktisk hele AX-paletten. Vi valgte 9altitudes på, at de kunne dække hele paletten".

Flügger gjorde sig derfor mange overvejelser om, at kapaciteten skulle være til rådighed hos en ny Dynamics AX leverandør, da Flügger tidligere havde oplevet konsekvenserne af manglende kapacitet.

"Vi ser lidt 9altitudes som havende uanet kapacitet. Én gang imellem mærker vi selvfølgelig, at nogle af de ressourcer vi lige tænker til en bestemt opgave ikke er ledig i en bestemt uge eller to. Grundlæggende er flaskehalsen typisk Flügger selv".

Med tiden er 9altitudes i større grad blevet en strategisk samarbejdspartner, som har overtaget flere opgaver.

En samarbejdspartner for hele forretningen

Flügger sætter pris på, at 9altitudes har en 'jysk' tilgang, uden for meget salgsgas. Det gør ikke kun kommunikationen nemmere for IT, men også for den øvrige forretning.

"Det der med, at en aftale er en aftale, det har 9altitudes opfyldt ganske godt, ved at have kvalitet i arbejdet. Når de siger, at noget kan løses på en anden måde, så viser det sig også at det virker".

Om Flügger

Flügger er en virksomhed, der har eksisteret siden 1890. De leverer maling gennem deres +550 forretninger, primært i Nordeuropa.