[Pending]Hvad kan du forvente af et skifte?

Når du vil skifte partner...

Forud for et partnerskifte opstår der mange spørgsmål og overvejelser. Vi har her samlet svarene på nogle af dem, som vi oftest møder.

Hos 9altitudes har vi en strukturet og velafprøvet proces, når nye kunder kommer til os – vi kalder den 'onboarding'. Her er det overordnede mål, at begge parter er klar over, hvad de går ind til, samt at flest mulige forhold er kendte ved samarbejdets start.

Hvordan onboardes kunder hos 9altitudes?

Onboarding består overordnet af fem områder.

  1. Strukturelle forhold omkring din D365FO installation
  2. Tilstandsrapport
  3. Konsulent-team
  4. Kick-off
  5. Aftalegrundlag

Strukturelle forhold omkring din D365FO installation
For at vi kan supportere og bistå dig omkring det rette setup (infrastruktur, roller/rettigheder, opkoblinger, dokumentation, kontaktinformationer, o.l.) afholder vi et møde omkring dette. Vi leverer en 'skabelon' til beskrivelse af disse forhold, således at vi kan dele det imellem os – én fælles virkelighed

Tilstandsrapport
Når du køber et hus laves der typisk en tilstandsrapport forinden købsaftalen underskrives – 'i hvilken stand er huset'? På samme måde går vi forinden samarbejdet påbegyndes ind og laver en vurdering af din D365FO installation, og i den sammenhæng handler det om, at vi begge sidder med samme opfattelse af løsningens 'tilstand' ved opstarten.

Konsulent-team
Vi sammensætter et team af konsulenter, som fremover vil følge din virksomhed – uanset om der gennemføres projekter eller driftssupport. Der skiftes således aldrig ud i teamet – og konsulenterne er styrende for samarbejdet, og hvad der løbende leveres. 'Kemi' er en vigtig faktor i sammensætningen – og du har det 'sidste ord' omkring konsulenterne, således at det bedste match skabes for din organisation.

Kick-off
Vores konsulenter skal møde din organisation – og det sker dels på baggrund af ovennævnte, og dels på baggrund af de opgaver, der eventuelt er planlagt indenfor den nærmeste fremtid. Alt dette kobles også med en snak omkring din forretning – og hvor denne strategisk bevæger sig hen, således at vi sammen skaber den bedst mulige IT-understøttelse for din forretning.

Aftalegrundlag
Konsulent- og databehandleraftale leveres og underskrives af begge parter – så er formalia på plads, og vi kan officielt starte samarbejdet.

Hvornår er det rette tidspunkt at skifte D365FO partner?

Der findes ikke ét rigtigt tidspunkt at skifte D365FO partner - det afhænger af din situation. Det vigtige er, at du har den rette partner til at støtte op om både din forretning og din løsning.

Vi har prøvet at overtage kunder i stort set alle situationer - både hvor kunderne befandt sig i drift, lige op til et projekt, og under et projekt.

Tidspunktet finder vi sammen, og får planlagt forløbet, så skiftet passer til din organisation.

Har jeg mulighed for at netværke med andre kunder?

Hos 9altitudes giver vi dig muligheden for, ved siden af den sparring du har med os, også at tale med ligesindede - altså andre virksomheder. Det gør vi både igennem vores kundefora og ved at etablere kontakt mellem ligesindede kunder.

Hvordan er 9altitudes som samarbejdspartner?

Vi vil foreslå, at du hører hvad vores kunder siger omkring samarbejdet med 9altitudes - i stedet for at tage vores ord for gode varer.

Derudover har 9altitudes gennem de seneste år opnået den højeste kundetilfredshed i Danmark blandt D365FO installationer. Og det er vi ret stolte af!

Kan 9altitudes også hjælpe med andet end D365FO?

9altitudes er et konsulenthus der overordnet set har tre forskellige forretningsområder: ERP, CRM, og BI.

Når du vælger ERP leverandør, kan det være en fordel, at samarbejdspartneren også har indsigt i dine øvrige IT-systemer. Det skyldes, at du kan opnå en større effektivisering i din virksomhed, når dine løsninger 'snakker sammen'.

Det er eksempelvist samarbejdet mellem vores D365FO og BI-området, som sammen har skabt vores rapporteringsløsning 9A Smart Insights til D365FO.

Du kan læse mere om de mange forskellige muligheder, du har for at skabe en 'digital tråd' i din virksomhed her

Hvilken supportaftale kan jeg få hos 9altitudes?
Vi leverer support til vores kunder, på det tidspunkt, hvor de har behov for det. Nogle kunder har alene behov for support indenfor normal arbejdstid, andre har behov for 24/7/365 support.
Må jeg kontakte 9altitudes' konsulenter direkte?

Vores kunder får tildelt et fast konsulentteam. Enten kontakter man vores konsulenter direkte, eller også kontakter man vores ServiceDisk. Det afhænger af hvilket set-up, som passer til din organisation.

Find mere information omkring dit partnerskifte