[Pending]Når du skifter...

Forud for et partnerskifte kan der være mange spørgsmål, som presser sig på. På denne side har vi samlet nogle af dem, som vi oftest støder på.

Når du vil skifte Dynamics AX partner...

Hos 9altitudes gør vi meget ud af at have en struktureret og velafprøvet proces, når nye kunder står over for et partnerskifte. Denne proces kalder vi onboarding.

Det overordnede mål er, at begge parter er indforstået med samarbejdet, hvad det indebærer og at flest mulige forhold er bekendte inden samarbejdet begynder. 

Hvordan onboardes kunder hos 9altitudes?

Onboarding består overordnet af fem områder.

  1. Strukturelle forhold omkring din Dynamics AX installation
  2. Tilstandsrapport
  3. Konsulent-team
  4. Kick-off
  5. Aftalegrundlag

Strukturelle forhold omkring din Dynamics AX installation
For at vi kan supportere og bistå dig omkring det rette setup (infrastruktur, roller/rettigheder, opkoblinger, dokumentation, kontaktinformationer, o.l.) afholder vi et møde omkring dette. Vi leverer en 'skabelon' til beskrivelse af disse forhold, således at vi kan dele det imellem os – én fælles virkelighed

Tilstandsrapport
Når du køber et hus laves der typisk en tilstandsrapport forinden købsaftalen underskrives – 'i hvilken stand er huset'? På samme måde går vi forinden samarbejdet påbegyndes ind og laver en vurdering af din Dynamics AX installationen, og i den sammenhæng handler det om, at vi begge sidder med samme opfattelse af løsningens 'tilstand' ved opstarten.

Konsulent-team
Vi sammensætter et team af konsulenter, som fremover vil følge din virksomhed – uanset om der gennemføres projekter eller driftssupport. Der skiftes således aldrig ud i teamet – og konsulenterne er styrende for samarbejdet, og hvad der løbende leveres. 'Kemi' er en vigtig faktor i sammensætningen – og du har det 'sidste ord' omkring konsulenterne, således at det bedste match skabes for din organisation.

Kick-off
Vores konsulenter skal møde din organisation – og det sker dels på baggrund af ovennævnte, og dels på baggrund af de opgaver, der eventuelt er planlagt indenfor den nærmeste fremtid. Alt dette kobles også med en snak omkring din forretning – og hvor denne strategisk bevæger sig hen, således at vi sammen skaber den bedst mulige IT-understøttelse for din forretning.

Aftalegrundlag
Konsulent- og databehandleraftale leveres og underskrives af begge parter – så er formalia på plads, og vi kan officielt starte samarbejdet.

Hvornår er det rette tidspunkt at skifte Dynamics AX partner?

Der findes ikke ét rigtigt tidspunkt at skifte Dynamics AX partner - det afhænger af din situation. Det vigtige er, at du har den rette partner til at støtte op om både din forretning og din løsning.

Vi har prøvet at overtage kunder i stort set alle situationer - både hvor kunderne befandt sig i drift, lige op til et projekt, og under et projekt.

Tidspunktet finder vi sammen, og får planlagt forløbet, så skiftet passer til din organisation.

Hvordan er 9altitudes som samarbejdspartner?

Vi vil foreslå, at du hører hvad vores kunder siger omkring samarbejdet med 9altitudes - i stedet for at tage vores ord for gode varer.

Derudover har 9altitudes gennem de seneste år opnået den højeste kundetilfredshed i Danmark blandt Dynamics AX installationer. Og det er vi ret stolte af!

Har jeg mulighed for at netværke med andre kunder?

Hos 9altitudes giver vi dig muligheden for, ved siden af den sparring du har med os, også at tale med ligesindede - altså andre virksomheder. Det gør vi både igennem vores kundefora og ved at etablere kontakt mellem ligesindede kunder.

Kan 9altitudes også være behjælpelig med en fremtidig opgradering til D365FO?
Når du vælger at skifte ERP-leverandør, er det en god ide, at være bevidst om, hvorvidt den nye partner også kan understøtte dine behov på sigt.


 Hos 9altitudes kan vi både drifte og implementere Dynamics AX. En implementering af D365FO med 9altitudes kan tage udgangspunkt i forskellige modeller - bl.a. en præ-konfigureret løsning eller en mere traditionel tilgang. Derudover kan vi bl.a. overvåge og løbende sikre, at opgraderingsforløbet følger de aftalte steps, at de Master Data sæt, som skabes under implementeringsforløbet er komplette samt at det rolle- og rettighedssetup, der vælges omkring D365FO sikrer, at du er 'compliant' omkring licenser, data, GDPR, o.l. 

Kan 9altitudes også hjælpe med andet end Dynamics AX?

9altitudes er et konsulenthus der overordnet set har tre forskellige forretningsområder: ERP, CRM, og BI.

Når du vælger ERP leverandør, kan det være en fordel, at samarbejdspartneren også har indsigt i dine øvrige IT-systemer. Det skyldes, at du kan opnå en større effektivisering i din virksomhed, når dine løsninger 'snakker sammen'.

Det er eksempelvist samarbejdet mellem vores Dynamics AX og BI-området, som sammen har skabt vores rapporteringsløsning 9A Smart Insights til Dynamics AX.

Hvilken supportaftale kan jeg få hos 9altitudes?
Vi leverer support til vores kunder, på det tidspunkt, hvor de har behov for det. Nogle kunder har alene behov for support indenfor normal arbejdstid, andre har behov for 24/7/365 support.
Må jeg kontakte 9altitudes' konsulenter direkte?
Vores kunder får tildelt et fast konsulentteam. Enten kontakter man vores konsulenter direkte, eller også kontakter man vores Helpdesk. Det afhænger af hvilket set-up, som passer til din organisation.

Find mere information omkring dit partnerskifte