Onthul de verborgen risico's: Het overwinnen van kosten en risico's bij projectgebaseerde productie

  • 26/01/2024

Projectmatig produceren is een gespecialiseerde aanpak waarbij bedrijven unieke producten, systemen of oplossingen vervaardigen die op maat zijn gemaakt om aan specifieke eisen van de klant te voldoen.

In tegenstelling tot repetitieve productie, waarbij dezelfde producten in massa worden vervaardigd, omvat projectmatige productie het beheer van complexe, unieke projecten.

Hoewel deze aanpak maatwerk en innovatie mogelijk maakt, brengt het ook een aantal unieke uitdagingen met zich mee. In dit artikel duiken we in de fijne kneepjes van projectmatige productie, identificeren we de kostenuitdagingen en risicofactoren die ermee gepaard gaan en verkennen we strategieën voor effectief kosten- en risicomanagement om een succesvolle projectuitvoering te garanderen.

Unieke kenmerken en complexiteit

Projectmatige productie staat in contrast met traditionele productieprocessen. In plaats van herhaaldelijk standaardartikelen te produceren, voeren bedrijven in projectgebaseerde productie projecten uit met een gedefinieerd begin en einde. Elk project vereist zorgvuldige planning, toewijzing van middelen en coördinatie tussen verschillende afdelingen. Dergelijke projecten hebben vaak te maken met een groot aantal belanghebbenden, van klanten tot leveranciers, en vereisen vakkundig projectmanagement om een naadloze uitvoering te garanderen.

De complexiteit van projectmatige productie komt voort uit de unieke kenmerken ervan. Elk project is uniek en er zijn dus geen vooraf vastgestelde workflows of blauwdrukken. Het ontbreken van standaardisatie betekent dat processen voor elk project vanaf nul moeten worden ontworpen, wat leidt tot potentiële inefficiëntie. Bovendien kunnen externe factoren zoals marktomstandigheden, veranderingen in de regelgeving en technologische vooruitgang een aanzienlijke invloed hebben op de voortgang en resultaten van een project.

Herken de kostenuitdagingen

Kostenbeheer is een van de meest kritieke aspecten van projectmatige productie. Omdat elk project een eenmalige onderneming is, wordt het schatten van de kosten een inherente uitdaging. Nauwkeurige prognoses vereisen een grondig begrip van de reikwijdte van het project, de vereiste middelen en potentiële risico's. Als de kosten niet goed worden ingeschat, kan dat leiden tot budgetoverschrijdingen, waardoor de winstgevendheid wordt aangetast en de reputatie van het bedrijf wordt beschadigd.

Bovendien kan bij projectmatige productie de inkoop van materialen en middelen ingewikkelder en tijdrovender zijn. Het aankopen van unieke componenten of het samenwerken met gespecialiseerde leveranciers kan hogere kosten met zich meebrengen in vergelijking met kant-en-klare alternatieven die gebruikt worden bij discrete productie.

Onthul de risicofactoren

Projectmatig produceren brengt een groot aantal risico's met zich mee die het succes van een project in gevaar kunnen brengen. Door de inherente uniciteit van elk project ontstaan er vaak onvoorziene uitdagingen. Dit kunnen technische problemen, verstoringen in de toeleveringsketen, wijzigingen in de regelgeving en scope zijn. Een vertraging of probleem in een deel van het project kan een domino-effect hebben op andere onderling verbonden taken, waardoor verdere complicaties ontstaan en het hele project mogelijk ontspoort.

Bovendien wordt bij projectmatige productie vaak samengewerkt met partners en onderaannemers. Hoewel deze samenwerkingen waardevolle expertise en middelen kunnen opleveren, brengen ze ook extra risico's met zich mee, zoals problemen met kwaliteitscontrole, communicatiehiaten en mogelijke belangenconflicten.

Strategieën voor effectieve kosten- en risicomanagement

Om de uitdagingen op het gebied van kosten en risico's bij projectgebaseerde productie het hoofd te bieden, kunnen bedrijven vertrouwen op 9A Advanced Manufacturing, een alles-in-één softwareoplossing die de zichtbaarheid, samenwerking en besluitvorming van projecten verbetert.

↓ Ontdek de specifieke functionaliteiten en uitgebreide mogelijkheden ↓

Uitgebreide planning

De functie "Calculation, Budgets, and Quotations" van 9A Advanced Manufacturing maakt een grondige analyse van de projectvereisten en -beperkingen mogelijk, zodat teams nauwkeurige kostenramingen en offertes kunnen maken op basis van de benodigde grondstoffen, de toewijzing van hulpmiddelen en indirecte kosten.

Robuust risicobeheer

De functie "Configuration" in 9A Advanced Manufacturing vergemakkelijkt risicobeperking doordat bedrijven varianten direct kunnen configureren voor de berekening van de verkoopprijs, waardoor fouten bij de kostenraming worden verminderd en het rendement van offerteberekeningen wordt verbeterd.

folder-connect
Nauwkeurige kostenraming

De functie "PLM Link" automatiseert de overdracht van noodzakelijke gegevens, zoals materiaalselectie en leveranciersinformatie, van CAD-systemen naar ERP journals, waardoor nauwkeurige kostenramingen op basis van BOM's en productieorders worden gegarandeerd.

optimization-graph-line
Agile projectbeheer

De functie "Bottleneck Planning" in 9A Advanced Manufacturing maakt real-time aanpassingen in de planning mogelijk, zodat operators of planners middelen of prioriteiten kunnen aanpassen om vertragingen in leverdata en mogelijke knelpunten te voorkomen.

Samenwerking met leveranciers

De functie "Master Planning" zorgt voor nauwkeurige beschikbaarheid en aankopen in de juiste hoeveelheden en op het juiste moment, door inkoopvoorstellen te maken op basis van aanvullingsmethodes, bestellingen en productieschema's, wat leidt tot betere samenwerking met leveranciers en soepelere inkoopprocessen.

Conclusie

Projectgebaseerde productie biedt bedrijven de kans om oplossingen op maat aan te bieden en innovatie te stimuleren. De unieke kenmerken van deze sector brengen echter ook kosten- en risico-uitdagingen met zich mee die een zorgvuldige afweging en strategisch management vereisen. Door de complexiteit te begrijpen, de kosten nauwkeurig in te schatten en proactieve risicomanagementstrategieën te implementeren, kunnen bedrijven de hindernissen van projectmatig produceren succesvol nemen. Het omarmen van aanpassingsvermogen en voortdurende verbetering zal niet alleen potentiële risico's beperken, maar ook de efficiëntie en het succes op lange termijn in dit dynamische productielandschap stimuleren.

Door gebruik te maken van de verschillende functies binnen 9A Advanced Manufacturing kunnen bedrijven die zich bezighouden met projectgebaseerde productie de op software gebaseerde strategieën voor effectieve kosten- en risicobeheer implementeren. De uitgebreide mogelijkheden van de software stroomlijnen processen, bevorderen samenwerking en stimuleren voortdurende verbetering, wat uiteindelijk leidt tot succesvolle projectuitvoering en verbeterde winstgevendheid.