Waarom is het moeilijk om datagedreven te zijn?

  • 09/06/2022
  • 4 minuten

Intelligentie is een eigenschap en heeft mede te maken met je probleemoplossend vermogen. Intelligentie is voor een deel aangeboren, maar voor een belangrijk deel word je naar gelang je meer ervaren wordt intelligenter.


Het gaat vaak mis bij de adoptie en activatie van nieuwe werkwijzen

Je ging met jouw collega’s vol goede moed aan de slag om te bepalen op welke bedrijfsdoelstellingen er gestuurd dient te worden. Vervolgens was de stap naar een ontwerp van jouw eerste KPI-dashboard in Power BI snel gemaakt. Samen met jouw BI-leverancier bepaalde je één versie van de waarheid door het inrichten van een data warehouse. Toen de databronnen daadwerkelijk waren aangesloten op de eerste rapportages was het enthousiasme groot, eindelijk zou jouw organisatie datagedreven beslissingen gaan nemen!

Het is inmiddels 6 maanden later en de gebruikersstatistieken van de Power BI-rapportages tonen aan dat er nauwelijks naar de dashboards wordt gekeken. Maar ook jouw collega’s van de financiële afdeling blijken geen gebruik te maken van de rapportages. Ze hadden inmiddels hun oude rapportages weer afgestoft en opnieuw in gebruik genomen. “Wat gaat hier nu mis en heb ik het verkeerd aangepakt?...”


Waarom mislukt adoptie en activatie van Business Intelligence?

Er zijn meerdere redenen waarom de adoptie en activatie van BI mislukken, hieronder vind je de 4 belangrijkste reden:

1. Onvoldoende draagvlak binnen de organisatie

Vaak wordt een BI-implementatie uitgevoerd door een 1 afdeling of een aantal individuen binnen de organisatie. Op zichzelf is dat logisch en dus prima, maar krijgen zij wel iedereen mee? En wat gebeurt er als mensen met veel domeinkennis de organisatie verlaten? En hoe zorg je er als organisatie voor dat nieuwe medewerkers kennismaken met BI en de keuzes die hierin zijn gemaakt in het verleden?

2. Kennisgebrek bij de gebruikers

Power BI werkt nu eenmaal anders dan Excel. Als je zonder uitleg of training een tool krijgt voorgeschoteld waar je niets vanaf weet, valt het tegen om het in gebruik te gaan nemen. Het resultaat is vaak dat mensen teruggrijpen naar de tools uit het verleden of slechts een fractie van de mogelijkheden van Power BI benutten. Daarnaast is ‘data geletterdheid’ ook een belangrijk aspect, weet je wat feiten of dimensies zijn en is het wel duidelijk wat de formule achter een meetwaarde is?

3. Onduidelijk welk doel BI dient

Het is vaak onduidelijk welke vragen beantwoord kunnen worden met BI. Organisaties zouden zich niet moeten afvragen ‘wat ze willen zien’, maar ‘wat de doelstellingen zijn’ en hoe hun data daaraan bij kan dragen. Daarbij is het ook belangrijk om BI niet teveel in te zetten als rapportage tool om terug te kijken naar het verleden. Het is veel interessanter om naar de huidige performance (heden) te kijken of inzicht te krijgen in toekomstvoorspellingen op basis van historische patronen in jouw data.

4. Slechte datakwaliteit

BI-dashboards kunnen nog zo mooi vormgegeven zijn, als er essentiële data ontbreken of onjuist zijn ingevoerd in de bronsystemen, zijn deze dashboards zinloos omdat men de inhoud niet vertrouwt. De uitdaging met data analytics is dus eigenlijk “garbage in, garbage out”. Het ontbreekt vaak aan beleid en processen om van datakwaliteit een prioriteit te maken. En dat is eigenlijk best opvallend in een tijdperk waarbij data als het “nieuwe goud” wordt beschouwd.


Tips om Business Intelligence op de kaart te zetten binnen jouw organisatie

Er zijn heel veel manier om jouw ambitie om datagedreven te werken nieuw leven in te blazen. Wij houden er bij 9altitudes van om zaken simpel te houden, daarom sommen wij voor jou enkele laagdrempelige tips op om de adoptie en activatie van BI binnen de organisatie te verhogen.

  • Er is geen BI zonder de Business! Betrek altijd het (senior) management en/of de directie aangezien zij overzicht hebben over de organisatie, capaciteit kunnen vrijmaken voor BI en tenslotte zichtbaarheid kunnen creëren voor het project.
  • Grote plannen zijn prima, maar begin klein. Gebruik een gedetailleerd, maar flexibel implementatieplan met duidelijke doelen. Begin met quick-wins die de Business de meeste waarde oplevert, dan gaat de bal vanzelf rollen. Ook belangrijk: denk vanaf het begin na over de rollen en verantwoordelijkheden rondom data ownership binnen jouw organisatie.
  • Maak van communicatie een topprioriteit. Verandering zonder adequate communicatie is gedoemd om te mislukken. Deel KPI’s over het succes van de BI-oplossing, geef mensen de kans om mee te denken en laat afdelingen die BI succesvol inzetten aan andere afdelingen vertellen wat de meerwaarde van BI is.
  • Gebruik ‘adoptie-indicators’ om het succes van BI te meten. Hoeveel % van de tijd wordt er besteed aan data-analyse in plaats van data-verzameling? Of kunnen collega’s binnen 10 seconden kritische bedrijfsinformatie vinden? Ook interessant: zijn financiële KPI’s – zoals de nettomarge – erop vooruitgegaan sinds het gebruik van BI?
  • Zorg voor een goede ‘user experience’. De BI-dashboards moeten overal beschikbaar zijn, dus ook thuis op je tablet of mobiele telefoon. Zorg altijd voor een herkenbare rapportagestructuur en benaming.
  • Maak informatie over BI beschikbaar voor de organisatie. Verzorg persoonlijke demo’s aan jouw collega’s of neem ‘walk-through’ video’s op en plaats ze op jouw Intranet omgeving. Blijf de verschillen en voordelen van BI benadrukken ten opzichte van oude werkwijzen en systemen.

Tip: geef collega’s het inzicht dat je met BI begint bij de informatie die je nodig hebt en van daaruit inzoomt op de details. Bij traditionele rapportage tools zoals Excel is dit precies het tegenovergestelde.


Samenvatting

Adoptie en activatie van BI is een onderwerp wat te vaak wordt vergeten bij aanvang van de implementatie van BI. Als je de randvoorwaarden van een datagedreven organisatie op voorhand benoemd en hoog op de agenda zet, bespaar je jezelf veel tijd en frustratie om BI keer op keer nieuw leven in te blazen binnen de organisatie.

Wil je meer weten?

Ben je geïnteresseerd in onze Business Intelligence oplossingen en wil je meer informatie of eerst eens vrijblijvend van gedachten wisselen, neem dan gerust contact met ons op.

Erwin Kooijman

9altitudes

+31 6 10789635
erwin.kooijman@9altitudes.com

Jaap Heutink

Senior Sales Executive

+31 6 10205589
jaap.heutink@9altitudes.com

Blijf op de hoogte!