Business Intelligence als hulpmiddel bij de accountantscontrole

  • 01/06/2022
  • 2 minuten

Het doel van de jaarrekeningcontrole is om lezers van de jaarrekening het vertrouwen te geven dat het een juist en compleet beeld geeft van de werkelijkheid. Hierbij is een hoge mate van zekerheid nodig dat er in de jaarrekening geen fouten van materieel belang aanwezig zijn.

Risicoanalyse en Planning

Tijdens de risicoanalyse en planning zal je inzicht moeten geven in jouw organisatie. Wat zijn jouw lange termijn doelstellingen en hoe ga je deze behalen? In welke markt(en) ben je actief met welke producten en/of diensten?

Power BI dashboards kunnen hier een groot hulpmiddel in zijn. Doelstellingen worden gevisualiseerd in de rapportages of ‘Goals’ pagina. Via interactieve grafieken – tot op zelfs het niveau van een landkaart – kan inzichtelijk worden gemaakt waar jouw afzetmarkten zich bevinden en hoe dit zich verhoudt tot totalen.

De interimcontrole

Tijdens de interimcontrole worden jouw belangrijkste bedrijfsprocessen onderzocht. Er wordt bepaald waar de risico’s zich bevinden. Hieruit volgen vervolgens conclusies en adviezen. Wat als je de aanbevelingen vertaalt in doelstellingen en vervolgens de voortgang hiervan kan visualiseren in Power BI? Door historische data op te bouwen – wat automatisch gebeurt met een data warehouse – kan je aantoonbaar maken welke acties ondernomen zijn om de risico’s uit de interimcontrole te mitigeren.


De eindejaarscontrole

Tijdens de eindejaarscontrole wordt jouw jaarrekening beoordeeld op basis van de aangeleverde cijfers en analyses uit de ‘risicoanalyse en planning’ + ‘interimcontrole’. Opnieuw kan Business Intelligence de antwoorden bieden op de vragen die jouw accountant voor je heeft. BI kan hierbij bijvoorbeeld worden ingezet als controlemiddel van jouw boekhouding, zonder daadwerkelijk in te hoeven loggen in bijvoorbeeld jouw Microsoft Dynamics ERP-omgeving.


De controleverklaring

Wanneer je de goedgekeurde controleverklaring ontvangt, geeft dit aan dat jouw jaarrekening een waarheidsgetrouw beeld geeft. Hiermee kunnen stakeholders de juiste keuzes maken omtrent jouw onderneming. Hoe krachtig zou het zijn als je deze goedgekeurde cijfers deelt via de eerdergenoemde interactieve Power BI dashboards? Geen ellenlange (papieren) documenten om door te worstelen, maar een geconsolideerd overzicht met de belangrijke highlights uit jouw goedgekeurde jaarrekening op een rij.

Blijf op de hoogte!