Business Intelligence som revisionsværktøj

  • 08/09/2022
  • 2 minutter

Formålet med årsregnskabsrevisionen er at give læserne af årsregnskabet tillid til, at det giver et retvisende og fuldstændigt billede af virkeligheden. Dette kræver en høj grad af sikkerhed for, at der ikke er væsentlige fejl i regnskabet.

Risikoanalyse og planlægning

Med risikoanalysen og planlægningen giver du indsigt i din organisation. Hvad er dine langsigtede mål, og hvordan vil du nå dem? På hvilke marked(er) er du aktiv og med hvilke produkter og/eller tjenester?

Du kan bruge Power BI-dashboards til at gøre det nemmere at få den indsigt der er nødvendig, for at du kan tage velfunderede beslutninger. Dine mål visualiseres direkte i rapporterne eller på 'Mål'-siden sammen med interaktive grafer, som giver indsigt i, hvor dine salgsmarkeder er placeret, og hvordan disse klarer sig.

Den midlertidige kontrol

Under revisionen gennemgås dine vigtigste forretningsprocesser. Det bestemmes, hvor risiciene er placeret og konklusioner og anbefalinger følger heraf. Hvad ville der sker, hvis du faktisk omsætter disse anbefalinger til reelle mål og derefter visualiserer deres fremskridt i Power BI? Ved at opbygge historiske data – hvilket sker automatisk med et data warehouse – kan du demonstrere, hvilke beslutninger der er truffet for at mindske risiciene.


Årsafslutningen

Ved årsafslutningsrevisionen vurderes dit årsregnskab på baggrund af de oplyste tal og analyser fra 'risikoanalyse og planlægning' + 'mellemrevision'. Igen kan Business Intelligence give svarene på de spørgsmål, din revisor har til dig. BI kan f.eks. bruges som et kontrolværktøj til dit regnskab, uden at du behøver at logge ind på f.eks. dit Dynamics ERP-miljø.


Revisionspåtegning

Når du modtager den godkendte revisionspåtegning, indikerer dette, at dit årsregnskab giver et retvisende billede. Dette giver interessenter mulighed for at træffe de rigtige valg om din virksomhed. Hvor stærkt ville du kunne stå, hvis du kunne dele disse godkendte tal via de førnævnte interaktive Power BI-dashboards? Der er ingen lange (papir)dokumenter at bryde sig igennem, men blot et hurtigt og samlet overblik med de vigtigste højdepunkter fra dit godkendte årsregnskab.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev