IoT: Opsamling af data i hele produktets livscyklus

  • 04/10/2022

For produktionsvirksomheder er der et konstant fokus på at optimere produkterne yderligere. Med udgangspunkt i slutbrugeren, er det afgørende at møde de stigende forventninger til kvalitet og service – og det er her de teknologiske muligheder kan anvendes til produktoptimeringer.

Udfordringer er der nok af

Fremstillingsindustrien står over for mange udfordringer og virksomhederne skal være i stand til at tilpasse organisationen til fremtiden. I de senere år har meget ændret sig og nye teknologier har set dagens lys - hvilket tvinger virksomhederne til løbende at tilpasse sig den nuværende situation. Konkurrencemæssigt er der også udvikling, for med nye teknologier kommer der også nye aktører på markedet, som fremstiller og sælger produkterne på smartere måder. En anden udfordring, og måske den vigtigste, er kundernes øgede og skiftende behov. Betjeningen skal være hurtigere, kvaliteten skal være bedre og servicen skal være i top.

Men det positive skifte er, at de nødvendige teknologier er lettilgængelige. Virksomhederne kan derfor trygt fokusere på idéer og projekter – og på de strategier, der sikrer en bæredygtig udvikling, der tackler fremtidens udfordringer.

Smart Connected-produkter (IoT)

IoT er en af de innovative teknologier, der i stigende grad er på dagsordenen for produktionsvirksomheder. Mere specifikt er der tale om Smart Connected Products (SCP), der er en gren af Internet of Things-konceptet, hvor du indsamler, følger op, reagerer på og lærer af data fra dine solgte slutprodukter - i løbet af hele produktets livscyklus.

Med IoT bliver dit produkt nu kilde til en række interessante informationer – også efter det har forladt fabrikken og slutkunden har taget det i brug. Via sensorer på produkterne, indsamles data som efterfølgende sendes tilbage til din virksomhed. Det kan f.eks. sige noget om, hvor længe dit produkt i gennemsnit holder, inden det skal vedligeholdes.

Den digitale tråd i hele organisationen

I 9altitudes deler vi ud af vores mangeårige erfaringer og rådgiver din produktionsvirksomhed til den bedste digitale transformation. Vi tror stærkt på begrebet digital tråd: en digital tråd, der forbinder alle afdelinger og muliggør deling af data på tværs af organisationen.

Smart Connected Products har også en afgørende rolle her: data fra slutprodukter er relevante for en række forskellige afdelinger i organisationen. For eksempel kan data om brugen af et produkt give interessant indsigt til konstruktionsafdelingen, der deraf kan optimere designet. En salgs- eller marketingafdeling kan også opbygge relevante USP’er på baggrund af indsigt om anvendelsen af et produkt.

De tre faser af Smart Connected Products
Produktintelligens

Det første fokuspunkt er produktintelligens. Når dit produkt har forladt fabrikken, uden SCP, ved du ikke nøjagtigt, hvad der sker med det, hvordan det bruges, hvor længe det holder mv. Med SCP kan data anvendes til at spore dit produkt og hele produktets livscyklus - i realtid. Du opsætter selv, hvilke parametre du vil overvåge, for yderligere at optimere dit produkt. Tænk på over- eller underdimensionering af en given pumpe eller UI-oplysninger (hvordan håndterer en operatør dit produkt eller din maskine?).


Optimering af service

Når dit produkt har været anvendt af kunden i en periode, skal det serviceres. Med SCP kan du forbedre servicen, baseret på de indsamlede data. Eksempelvis kan du allerede inden servicebesøget, afgøre hvilke reservedele og hvilket værktøj der skal med i servicebilen. Det giver dig muligheden for at forudse problemer og du får øget effektiviteten for både dine servicemedarbejdere og for din kunde.

Baseret på data fra SCP kan du endda udføre prædiktiv vedligeholdelse, hvor du på længere sigt kan estimere de rette serviceintervaller og se problemer og nedetid, inden de opstår.

En anden mulighed med disse service data er, at give kunden mulighed for selvbetjening. Ved at gøre data tilgængelige for kunden i realtid, kan kunden selv overvåge produktet og derved selv udføre service, præcis når det er nødvendigt.

Produkt innovation

Er din virksomhed allerede langt i anvendelsen af Smart Connected Products? Så tag skridtet videre til produktinnovation. De indsamlede data giver mulighed for at skifte til nye forretningsmodeller, såsom pay-per-use.

En flyproducent vil for eksempel skifte fra at fakturere sine kunder efter køb af et fly, til at fakturere på baggrund af antal flyvetimer. På sigt vil det føre til mere kundetilfredshed og en mere bæredygtig forretning.

Start med begyndelsen

Selvom du i teorien kan starte med et hvilket som helst af de tre fokusområder ovenfor, så viser der sig ofte at være en naturlig rækkefølge. Mange produktionsvirksomheder starter gerne med serviceoptimering og tilføjer derefter produktintelligens. Produktinnovation er mange gange det sidste område, da det medfører størst indvirkning på måden at drive forretning på og på måden at arbejde på.

Er du nysgerrig på, hvordan vi omsætter Smart Connected Products til praksis? Se mere i e-bogen med 5 cases om SCP!