Hvorfor PLM og ERP skal følges ad

  • 02/01/2023

For produktionsvirksomheder spiller både PLM- og ERP systemerne en vigtig rolle, men mange overser de fordele der opnås, når de to systemer kobles sammen og deler data på tværs af organisationens processer.

Vi hører ofte at ’data er det sorte guld’ og det er ikke helt forkert. De moderne fremstillingsvirksomheder, der arbejder sig hen mod Industri 4.0, skal forberede sig på at bearbejde en betydelig mængde data fra sensorer og robotter i deres produktionsapparat. Takket være realtidsanalyse af produktions- og lagerprocesser,vil produktionenkunne optimeres, nedetiden reduceres og vedligeholdelsen forudses.

Men det kræver, atvi indfører teknologier som IoT, kunstig intelligens ogyderligereautomatisering.Det er nødvendigt at tage udfordringenmed atfå opbygget en ’Big Data’-strategi op.

Risiko for dataspredning

Kombinationen af PLM (ProductLifecycle Management) og ERP (Enterprise Resource Planning) er rygraden i virksomheden og automatiserer både fremstillingsprocesser, forsyningskæder og styring af produkterne igennem hele levetiden. Begge værktøjer har til formål at dele viden og data om et produkt.

PLMmå ikke blive sat i bås som et værktøj, der kun anvendes i design- og udviklingsfaserne. Det er derimod envigtig del af den’digitale tråd’ af tekniske data og har en langt mere tværgående funktion. PLM løsningen giver et samlet overblik over produktdata igennem hvert trin af produktets levetid– også selve historikken. PLM har derfor en større rolle, end blot at overføre data til ERP, når først produktionen igangsættes. Systemerne skal kunne komplementere hinanden, for nogle data ejes naturligt af PLM systemet, mens andre data ejes af ERP systemet.

Det er derfor vigtigt ikke at ’siloopdele’ de to systemer, for så er der risiko for at virksomhedens data kommer til at ligge spredt i forskellige systemer. På den måde mistes de synergier og optimeringer, der ligger i at hele virksomheden arbejder ud fra de samme opdaterede data – og de konkurrencemæssige fordele ved at være 'datadrevet' går tabt.

Fordelene ved gode grænseflader

Når vi bevæger os imod en mere samlet datastyring, er det interessant at se på de enkelte snitflader imellem PLM og ERP – for her kan der være flere parametre at tage højde for. Et eksempel er grænsefladen imellem EBOM ("Engineering Bill of Materials") og MBOM ("Manufacturing Bill of Materials"). Her har PLM-værktøjet en klar styrke i at udarbejde produktionsstyklister ud fra selv komplicerede data. Derfor kan det være interessant at omdanne PLM EBOM-informationerne til MBOM, inden de overføres til ERP.

Men for at kunne overføre disse informationer til ERP-værktøjet, må systemerne tale samme sprog – der skal etableres en grænseflade. Og det er netop dette skridt, der ofte overses – hvilket er en skam, for det er hér at virksomheden får mest mulig ud af samarbejdet imellem de to systemer.

Kort sagt, så kan vi konkludere, at de fleste produktionsvirksomheder allerede har fantastiske data og systemer til rådighed, men at der kan opnås endnu flere synergier og optimeringer ved at samkøre de rette data på den rette måde.Øget digitaliseringvil således danne grundlag for endnu bedre drift.

Invester i PLM frem for at integrere CAD direkte med ERP

At integrere din CAD-løsning med din ERP-løsning kan være en stor opgave med mange forhindringer. Ulempen er, at selvom du lykkes med din integration, er det måske ikke den løsning, der bringer mest værdi til din organisation. 

Vi har samlet de bedste indsigter i en artikel, så vi sikrer at dine integrationer giver værdi hele vejen i værdikæden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev