Brug PLM til at gøre din virksomhed mere effektiv

  • 03/08/2022

Product Lifecycle Management (PLM) er disciplinen at styre dit produkt sikkert igennem alle faser fra start til slut – eller nærmere betegnet fra kravspecifikation og koncept over detaljeret konstruktion til produktion. Integrerede PLM-løsninger var primært anvendt i større virksomheder, men vinder nu også mere indpas i mindre- og mellemstore virksomheder, især indenfor industrien. Denne omvæltning skyldes især, at teknologien har udviklet sig og nu kan få direkte indvirkning på produktiviteten hele vejen rundt i organisationen. PLM er derfor blevet en uundværlig del af IT-systemerne i industrielle virksomheder, hvor der er fokus på fremtidens udfordringer.

For at implementeringen af ​​en PLM-løsning virkelig kan betale sig, skal det ses som en strategisk udvikling, der involverer hele virksomheden. PLM er ikke bare en softwarekomponent, det er et styringsværktøj, der gearer produktdata til innovation og optimerer både intern- og ekstern kommunikation og samarbejde.

Et værktøj der kommer alle til gode

PLM ses ofte – forsimplet - som et værktøj for konstruktører. Men at centralisere produktdata - og gøre dem tilgængelige for alle - gavner alle afdelinger i virksomheden, lige fra konstruktion til vedligeholdelse, fra markedsføring, indkøb og fremstilling til kunderelationer.

PLM er en rygrad af informationer, der forbinder alle medarbejdere i virksomheden og sætter dem i stand til at udveksle data helt gnidningsløst og sikre, at aktuelle ændringer kan tages i betragtning i realtid.

Spar 25 % af din tid

Det anslås, at medarbejdere i konstruktionsafdelinger bruger en fjerdedel af deres arbejdstid på at administrere tekniske data. Det er 25 %* af deres tilgængelige tid som bruges på at videregive produktdata til andre afdelinger (kvalitet, indkøb, fremstilling osv.) eller at opdatere data fra eksterne databaser (CAD, e-mail, delte servere osv.).

Selvom de ikke er de eneste, der har gavn af at implementere en PLM-løsning, har konstruktørerne meget at vinde. Ved at centralisere data og holde dem konstant opdaterede for alle involverede faggrupper, kan der spares dyrebar tid, som kan bruges på langt mere værdifulde opgaver.

* Kilde: PTC

Forkort din 'time-to-market'

Tab af produktivitet på grund af manuel styring af produktdata forekommer i hele værdikæden i industrivirksomheder. 

Med PLM kan såvel de interne- som eksterne kommunikationsgange optimeres, fordi styringen af produktdata bliver automatiseret. 

Det vil styrke produktiviteten og reducere din ’time-to-market’ betydeligt.




Hvordan virker PLM?

Hvordan kan software få kommunikationen mellem de forskellige arbejdsgange i værdikæden til at forløbe så glat? Med ét ord: centralisering.

Et PLM-værktøj centraliserer aktuelle og historiske produktdata, som traditionelt er spredt i separate databaser. Det bliver det primære redskab til konsekvent at administrere og overføre data imellem afdelinger.

For at få den fulde forretningsmæssige værdi af PLM, skal systemet integreres til de øvrige systemer i virksomheden; CAD, ERP, DMS osv.

Lad os tale om projekter

Implementering af PLM er et kritisk strategisk valg, men teknisk set er det 'bare' et it-projekt, som de fleste virksomheder har råd til.

PTCs Windchill er velkendt i større organisationer - men også mindre virksomheder har gavn af den enkle implementering. Så kan I være i gang i løbet af få uger. Eftersom PLM griber ind i mange firmaprocesser bør den fulde implementering ske i samarbejde med erfarne konsulenter.

PLM-løsningerne er kompatible med de førende CAD-værktøjer på markedet og bliver hurtigt taget i brug i organisationerne, takket være den høje brugervenlighed.

En end-to-end visning af et produkts livscyklus

PLM er i højere grad en strategisk tilgang end et værktøj. Primært fordi de centraliserede data giver overblik over produkternes livscyklus på tværs af organisationen og tilbyder en end-to-end vision.

Produktdataene er organiseret på en sådan måde, at de er tilgængelige for virksomhedens ansatte i det rette format, til de forskellige anvendelser:

Udvikling

Konkretisering af innovative ideer til præcise styklister.

Salg
Identifikation af de kunder, som produkterne er beregnet til, og de mulige tilpasninger, der skal foretages.
Indkøb

Identifikation af de bedste leverandører af materialer. 

Logistik og distribution

Information om eventuelle logistiske udfordringer, der kan få indflydelse på produktet.

Produktion

Fremstilling af produkter, baseret på styklister, der sendes fra PLM til ERP.

Kvalitet

Dokumentation af de målepunkter, der skal opfyldes, for at leve op til kundernes forventninger til kvaliteten.

Marketing

Definition af den type produkt, som kunder og kundeemner søger.

Service

Eftersalgs-opfølgning hos kunden og identifikation af efterfølgende services.

En enestående indvirkning på din produktorganisation

Fokus på innovation

Innovation er ofte et resultat af de synergier, der opstår i samarbejdet imellem de forskellige faggrupper i organisationen. PLM kan være med til at nedbryde de silotænkende strukturer, der ofte kendetegner traditionelle virksomhedsmiljøer. Det er derfor med til at understøtte udviklingen af et digitalt økosystem, der fremmer innovation.

Øget produktivitet og mindre risiko for fejl

I 9altitudes er vores konsulenter eksperter hele vejen rundt om digitaliseringen og ved at have viden om flere forretningssystemer, kan vi skabe en løsning, som har den korrekte balance mellem ERP og PLM – en balance, som varierer fra firmatype til firmatype. For en ordreproducerende virksomhed ligger vægten i høj grad på PLM, mens den for en virksomhed som producerer til lager i højere grad ligger på ERP. I begge tilfælde bør systemerne tale sammen for at sikre det optimale dataflow så effektiviteten øges, omkostningerne reduceres og samarbejdet på tværs af virksomheden forbedres. Du vil også opnå en langt bedre kundetilfredshed, fordi du minimerer risikoen for fejl opstået ved f.eks. manuel dataindtastning.

Få mere ud af dine data med integration

... samtidig med at du minimerer risikoen for at lave fejl, der kan have store konsekvenser for din virksomhed.

I denne e-bog kan du bl.a. læse mere om, hvordan du kan få din PLM- og ERP-løsning til at snakke sammen, og hvordan det kan hjælpe med at effektivisere de arbejdsgange, der holder dine produktdata konsistente og opdaterede gennem produktets livscyklus.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev