5 fordele ved at bruge IoT i dit produktionsapparat

  • 21/09/2022

Bruger du sensorer til at opsamle data fra dine produktionsmaskiner? Hvis ikke, så er det værd at overveje, at komme i gang. Vi giver dig her 5 eksempler på, hvilke fordele du kan opnå ved at implementere IoT i din produktion.

Hvorfor du skal kende til mulighederne med IoT

Internet of Things (IoT) har mange forskellige anvendelsesmuligheder for mange forskellige virksomheder. Hvis du arbejder i en produktionsvirksomhed, så kan IoT bruges i dit produktionsapparat eller du kan installere sensorer i dine produkter.

Brug IoT til at...

Med en IoT platform har du infrastrukturen på plads til at opsamle data.  Udstyr opkobles, eller sensorer installeres med henblik på at forbedre indsigten i hvorledes dit produktionsapparat yder.  Anvendelsesmulighederne er mange. Derfor giver vi dig her 5 eksempler på, hvordan du kan udnytte mulighederne med IoT.

1. Mindske nedetid i din produktion

Med sensorer installeret i dit produktionsapparat kan du f.eks. måle hvor mange gange en maskine har udført en bestemt opgave. Du har i dette tilfælde fået oplyst af leverandøren af maskinen, at en bestemt komponent skal renoveres eller skiftes  hver gang den har været brugt 10.000 gange. Med opsamling af brugsdata kan systemet orientere dig og dine kollegaer, når det igen er tid til at gribe ind og renovere eller skifte. På den måde sikrer du dig, at din maskine bliver vedligeholdt efter leverandørens anvisninger. Og gør du ikke bare dette et sted, men alle de kritiske steder for din produktion, så kan du med forebyggende vedligehold mindske antallet af gange hvor du har et uventet produktionsstop fordi en komponent er gået i stykker.

Du kan også få sensorer til at give input til, hvornår en komponent ikke længere yder som ønsket. Så kan du vælge at udskifte komponenten før tid, eller  blot sikre dig, at du har indkøbt en ny komponent til når udskiftning bliver uomgængelig.

2. Identificere flaskehalse i din produktion

Sensorer afslører hvornår en maskine arbejder. Tilsvarende kan du også dykke ned i, hvor meget tid din maskine står stille. Det kan f.eks. være at du har en maskine der ikke kan komme videre, fordi en proces tager længere tid ved en anden maskine tidligere i din produktion. Denne 'tomgang' kan måske undgås, hvis du ændrer i rækkefølgen på hvilke varer du producerer hvornår. Den slags indsigter kan du få via IoT og de kan bruges til at effektivisere din produktion.

3. Mindske spild i produktionen

Hvis du gerne vil mindske spild i din produktion, så kan du bruge IoT til at måle, hvor meget spild der er af forskellige typer. F.eks. hvor meget beskidt vand lukkes der ud? Hvor mange kg metalrester er der? Hvad er energiforbruget på den enkelte proces?.Hvilken type spild der kan måles på, afhænger af hvad virksomheden producerer. Men ved at identificere hvor meget spild der er, kan du starte med at se på, hvilken type spild der er mest af - og hvornår i produktionen det findes. Herfra kan du begynde at se på, om noget af spildet kan undgås, om noget kan genbruges (enten i din produktion eller af andre), eller lignende. På den måde kan du starte der hvor du kan skabe den første forandring for din virksomhed.

4. Optimere dit lager

Hvis du producerer komplekse produkter der består af mange dele og tager lang tid at producere, så kan du med fordel bruge IoT til at følge et produkt igennem din produktion. På den måde ved du præcis hvornår den del skal bruges, og hvornår du kan forvente at varen er færdig. Denne viden kan du bruge til at få bestilt den rette transport, så du hurtigst muligt kan få fragtet det færdige produkt ud til kunden. Du kan altså bruge IoT i din produktion til at optimere dit lager.

På samme måde kan du bruge indsigt fra din leverandørs IoT-enheder til at se, om hvor langt det du har bestilt, er i produktionen, og på den måde se, om du kan forvente, at det ankommer rettidigt.

5. Sikre sporbarhed i din produktion og den korrekte dokumentation

Fordi IoT kan bruges til at spore hvor langt dit produkt er, i din produktion, så kan du også øge sporbarheden i din produktion. Hvis du f.eks. bliver orienteret om en fejl i dit produktionsapperat, så kan du se, hvornår fejlen opstod, og se hvilke produkter der er produceret siden fejlen startede. På den måde ved du præcis hvilke produkter du har behov for at tilbagekalde eller kontrollere, og du slipper for f.eks. at tilbagekalde for mange eller for få produkter.

Tilsvarende kan du også bruge IoT-enheder til hele tiden at kontrolmåle, at du lever op til de krav dine kunder stiller til dine produkter. Hvis f.eks. en komponent skal produceres ved en vis temperatur, eller du skal kontrollere, at hver komponent kan holde til en vis belastning. Så kan du bruge sensorer til hele tiden at opsamle disse data for hvert produkt, og stille disse data til rådighed for dine kunder - f.eks. sammen med data fra dine underleverandører. Derved kan du sikre, at du lever op til de krav dine kunde har til dit produkt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev