Digitalisering: Fem veje mod en ’grønnere’ produktion

  • 24/08/2022
  • 3 minutes

Hvis vi i Europa skal nå vores klimamål, skal vi have udfaset fossile brændstoffer i fremstillingsbranchen. Omkring 12 % af den europæiske udledning af drivhusgasser, kommer fra produktionsfaciliteter, hvor især varmeproduktionen kan omstilles. Men faktisk viser det sig, at digitale teknologier i høj grad kan forbedre branchens effektivitet og samtidig støtte den grønne omstilling.

Ved implementering af digitale løsninger, vil fremtidens fabrikker både kunne reducere energiforbruget og undgå unødigt spild i materialeforbruget. Begge dele vil have en positiv indvirkning på udledningen af forurenende emissioner.

Tag derfor et kig på disse fem veje mod en grønnere produktion - og få fuldt udbytte af de grønne fordele i digitaliseringen:

1. Digital simulering

Lad os starte med digital simulering. I projektfasen kan digital simulering vurdere energibehov og CO2- og/eller forurenende emissioner i forskellige produktionsprocesser. Frem for alt bliver det muligt at identificere ineffektive processer og holde trit med, hvor ressourceforbruget kan optimeres. Digital simulering er et værdifuldt værktøj, der gør det enkelt at automatisere følsomme industrielle processer og holde bedre kontrol med materialer og udstyr.

2. Sensorer

Installation af målesensorer igennem produktionen er helt klart et af de første skridt mod en reduceret miljøpåvirkning. De data der indsamles og analyseres, giver et ret præcist overblik over forbrugs- og emissionsniveauer på udstyr, kontorer, værksteder – ja, overalt i virksomheden.
De løbende overvågninger kan derfor danne grundlag for, hvilke handlinger og investeringer der skal til, for at forbedre såvel energiforbrug og vare forbrug som fremstillingsprocesser.

3. Digital kontrol over afstand

Digital fjernstyring af fremstillingsprocesser er en løsning der stadig bliver mere og mere effektiv og sikker – og det har et stort potentiale. Det er den helt rigtige strategi til bedre smidighed, effektivitet og sikkerhed – for ikke at nævne betydelige energibesparelser.

4. BI-software

En anden og meget udbredt løsning til digitale grønne forbedringer, er business intelligence software.

Med BI-værktøjer bliver det enkelt både at optimere omkostninger omkring råvarer og logistik – men også at bruge, genbruge og reducere affald og restmaterialer. BI bliver derfor et håndgribeligt værktøj til at analysere fabrikkens indgående og udgående varestrømme – og dermed reducere CO2-aftrykket ved eksempelvis transport og logistik.

5. Planlagt vedligeholdelse

Endelig er også værktøjer til forudsigelig og planlagt vedligeholdelse, vigtig for en grønnere produktion. Med bedre styring og vedligeholdelse, vil serviceintervallerne matche forbruget og udstyret får længere levetid. Det betyder at virksomhederne, foruden den økonomiske fordel, undgår at udskifte maskiner og udstyr unødigt, hvilket er med til at reducere selve produktionen af maskinerne, og dermed undgåes forbruget af metaller, plast, energi, vand mv.

Nu tænker du måske, at disse digitale værktøjer jo også forbruger en del energi. Og ja, både i fremstillingen og bortskaffelsen af teknologierne, er der et højt forbrug af energi og ressourcer. Også driften af sensorer og digitale enheder, kommer til at medføre et øget energiforbrug. Men heldigvis vil de miljø- og energibelastende påvirkninger i høj grad opvejes af alle de fordele og optimeringer som teknologierne medfører.

"Vi skal opbygge en fælles kultur, der bygger bro mellem ingeniørvidenskab og miljøteknik"

For at bevæge os mod færre miljøbelastninger i industrien, skal vi opbygge en fælles kultur, der bygger bro mellem digital teknik og miljøteknik. Som Next Generation Internet Foundation (FING) mindede læserne om i sin køreplan for en digital og miljøvenlig fremtid, er det en forudsætning, så fremtidens fabrik kan "drage fordel af fleksibiliteten i digital innovation, og samtidig positionere sig som et væsentligt led i den miljøvenlige omstilling".

Industri 4.0 vil gøre industrien langt mere effektiv og mindre forbrugende – og dermed sit ansvar bevidst.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev