Hvordan gør sammenhængen imellem PLM og ERP din virksomhed mere produktiv?

  • 02/01/2023

Både ERP og PLM er hjørnesten i ’Smart Industry’, hvor data-baserede beslutninger skaber vækst i industrivirksomhederne. Men hver for sig er værdien ikke så høj som den kunne være. Gevinsterne opstår i langt højere grad, når de enkelte værktøjer arbejder sammen i en digital tråd og gør det de er bedst til.

En rig strøm af data

Integrationen af de to løsninger skaber sammenhængende data igennem hele organisationen og dermed opnås transparens for alle interessenter. Det veldefinerede ejerskab og de til enhver tidopdaterede data muliggør fuld kontrol over produkternes livscyklus i både udviklings- og lanceringsfaserne.

PLM er det naturlige fødested for en lang række af produktdata og er sammen med de dertil knyttede processer en central informationskilde i produktionsvirksomheden.

ERP-systemet har ansvaret for produktion, lager, logistik og finans og håndterer data og processer i relation hertil. Man kan sige, at PLM specificerer de produktdata som ERP-systemet behandler –og denne arbejdsfordeling skaber de bedste betingelser for et effektivt flow igennem produktions- og logistikprocesserne.

Spar tid og engagement

PLM- og ERP-integrationen organiserer og automatiserer processerne med opdatering, overførsel og adgang til data i realtid. Det vil sige, at de samme data deles på tværs af hele organisationen og dermed altid holdes opdaterede for alle brugere. På den måde bliver det tydeligt, hvor der skal sættes ind med forbedringer.

Ved kun at indtaste data én gang reduceres risikoen for menneskelige fejl, og den frigjorte tid kan bruges på opgaver med højere merværdi.
En konsekvens af automatiseringen er, at den frigjorte tid kan bruges til inddragelse af alle interessenter og dermed bidrage til projektets overordnede succes.
Ved at nedbryde de klassiske informationssiloer og arbejde medadgangen til data, har alle medarbejdere de nødvendige forudsætninger for at bidrage tildekollektive projekter.

Besparelser på produktionsomkostninger

Medpålidelige data fra de automatiserede ERP- og PLM-processer, bliver det langt mere enkelt at agere på udefra kommende faktorer som f.eks. råvare- eller komponent mangel og optimere de enkelte flows – f.eks. ved at skifte leverandør

Faktisk vil integrationen af PLM - og ERP- løsningerne, lette strømmen af data og dokumenter også mellem de forskellige faser af produktudviklingen – f.eks. ved at eksponere lager- og forsyningssituationen for konstruktørerne. Det vil så igen kunne fremskynde overførslen af information til produktionen.

Den umiddelbare interaktion mellem udvikling og produktion, skaber langt bedre muligheder for at planlægge og agere, og produkterne kommer hurtigere på markedet.

Som en del af integrationen er det logisk tillige at opsamle tider og ressourceforbrug som basis for de forretningsmæssige KPI’er.

Er din virksomhed tilpasset de aktuelle industrielle udfordringer?

Med en synlig kobling imellem ERP og PLM, skaber du en effektiv informationsdeling, der bliver en kilde til mere synlighed, tid, engagement samt besparelser og øget produktivitet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev