Sådan sikrer du at dit BI-værktøj understøtter din ledelsesrapportering

  • 27/03/2024

Ledelsesrapportering skal hjælpe ledelsen med at træffe de rigtige, strategiske beslutninger, der sikrer virksomhedens forsatte udvikling. Rapporteringen skal fungere som grundstenen for at få et overblik over din virksomheds kritiske nøgletal, sådan at rapporten imødekommer ledelsens informationsbehov. Dette kan kun ske ved at ledelsesrapporten tager afsæt i relevant information samt data - og er tilpasset lige netop din virksomhed. Med 9A Smart Insights kan din virksomhed hurtigt komme igang med ledelsesrapportering.

Tre hurtige om hvordan du sikre, at dit BI værktøj understøtter din ledelsesrapportering:

  • et BI værktøj hjælper dig med at skabe et overblik over alle virksomhedens data
  • sammensæt en ledelsesrapport tilpasset til ledelsen
  • visualiser data i rapporten

1. Skab overblik over alle virksomhedens data med et BI værktøj

Mange virksomheder har allerede den relevante information og data, men har typisk svært ved at udnytte det til effektiv ledelsesrapportering, hvilket resulterer i uhensigtsmæssige rapporter. Det er altafgørende at have de nødvendige værktøjer til at samle alle virksomhedens data ét sted på en struktureret måde, samt at kunne sammenholde data fra forskellige kilder.

Det er lige præcis her de fleste kommer til kort. Men med et business intelligence værktøj får du den teknologi, der gør dig i stand til at danne et overblik over og samle virksomhedens data. Værktøjet giver dig indsigt i virksomheden på baggrund af den indsamlede data, som derpå kan bruges til at træffe de rigtige beslutninger og kan tilpasses flere afdelinger i din virksomhed.

2. Tilpas rapporteringen til ledelsen

For at ledelsen skal kunne få indfriet deres informationsbehov så de kan træffe strategiske beslutninger, er det vigtigt at rapporten indeholder de nøgletal ledelsen skal bruge. Alt efter din virksomheds struktur, organisering og overordnede strategiske mål, skal de informationer der inkluderes i rapporten være i overensstemmelse med lige netop dette.

Vi dykker her ned i sammensætningen af en ledelsesrapport og de relevante nøgletal der skal til for at skabe en effektiv ledelsesrapportering med fokus på performance, økonomi, forsyningskæde & lagerbeholdning, kvalitetskontrol, markeds- og kundeindsigt samt strategiske initiativer:

Performance målinger

Performance målinger giver et overblik over produktionen og skal give indsigt i produktionseffektiviteten i din produktionsvirksomhed. Her er det fordelagtigt at fokusere på OEE (Overall Equipment Effectiveness), produktionsvolumen og analyser af nede- og oppetid for bl.a. maskiner for at få belyst den operationelle kapacitet og robustheden af produktionsprocesserne.

Finansielle målinger

Rapporten bør indeholde nøgletal som pris for solgt produkt (COGS), driftsomkostninger og forskellige fortjenstmargener. Disse data afspejler både omkostninger og udgifter relateret til fremstillingsprocessen og måler den overordnede økonomiske effektivitet. Dette giver også muligheden for at bruge dit BI værktøj som et revisionsværktøj.

Værdikæde og lagerbeholning

Data for lagerniveauer, forsyningskædeeffektivitet og ordreopfyldelsesrater giver indsigt i håndteringen af råmaterialer, igangværende arbejde samt færdigvare.

Kvalitetskontrol

Ved at overvåge defektrater, returrater og overholdelse af industristandarder kan din virksomhed analysere kvalitetsproblemer, strømline produktionsprocesser og opretholde høje kvalitetsstandarter ved hjælp af ledelsesrapportering.

Markeds- og kundeindsigt

At kende til det marked din virksomhed opererer i, er afgørende, og her kan data fra kundetilfredshedsanalyser, salgspræstationer og markedstendenser skabe et godt grundlag for at tilpasse sig kundepræferencer og salgsmuligheder.

Strategiske initiativer og projekstatus

Ledelsesrapporten bør derudover indeholde data om projekter og deres fremgang f.eks. for produktudvikling og innovationsstrategier.

En ledelsesrapport bør for din virksomhed kombinere overordnede performancemålinger med finansielle data, forsyningskædeeffektivitet, kvalitetskontrol, markedsindsigt og fremgangen af strategiske projekter. Med dette indhold i ledelsesrapporten vil ledelsen få de relevante informationer der skal til for at styre forretningen i den rigtige retning.

3. Lav en nem opsætning og visualisering af ledelsesrapporter

Med alle disse nøgletal kan det hurtigt blive en kompliceret og tidskrævende affære at sætte en relevant opsætning op fra bunden. Med 9A Smart Insights kan du nemt og hurtigt få sat en relevant og brugbar ledelsesrapportering op, så ledelsen hurtigt kan få indsigter og begynde at træffe beslutninger på baggrund af disse.

Hør fra andre som har valgt 9altitudes som partner:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev