6 fordele ved et PLM-system i fremstillingssektoren

  • 11/10/2022

Ikke kun store virksomheder ser fordelene ved PLM (Product Lifecycle Management). Mellemstore virksomheder ser også i stigende grad de fordele, der er. Produktionsvirksomheder bruger i stigende grad PLM til at styre data og processer gennem konstruktion og fremstilling. Men hvilke konkrete fordele kan brugen af et PLM-system give? 

Produktorienteret projektledelse

Et PLM-system konsoliderer alle de data, der er nødvendige for udvikling og fremstilling af et produkt (BoM, CAD-modeller, planlægning af produktionsprocessen, osv.). Derudover gør det data tilgængelige for alle produktets interessenter (design, produktion, vedligeholdelse, marketing, underleverandører, osv.) i organiseret form. PLM giver derfor mulighed for at samarbejde mere og bedre på tværs af funktionerne i din virksomhed, hvilket eliminerer flaskehalse og hjælper til at standardisere produktdata. Vi har samlet 6 fordele, du kan få med en PLM-løsning:

1. Teknisk optimering

En af de største risici for produktiviteten i produktionsvirksomheder, er at 'opfinde den dybe tallerken' ved hvert nyt produkt. For der er altid en risiko for, at et produktteam gentager de samme design- og udviklingstrin som et andet uden at vide det. Ved at skabe et komplet fælles lager af produktdata, gør en PLM-løsning det muligt at samle ressourcer og viden og gøre data søgbare. På den måde behøver du ikke opfinde den dybe tallerken hver gang, men kan i stedet arbejde på at optimere dine produkter.

2. En klar informationsstruktur

Væksten af din forretning afhænger i stigende grad af kvaliteten af de data, du har tilgængelige. Med et PLM-system er de data, du har brug for, let tilgængelige og nemme at identificere. Ved at have et fælles lager af din virksomheds tekniske data, undgår du kopiering og tvivl om gældende version. Alle afdelinger af produktionskæden har adgang til samme information, hvilket reducerer kvalitetsproblemer og dermed antallet af potentielle kundeklager.

3. Betydelige produktivitetsgevinster

Den vigtigste fordel ved at PLM-system er uden tvivl de produktivitetsgevinster, som systemet muliggør. Søgning og teknisk fejlfinding accelereres i en sådan grad, at softwareproducenten bag Windchill - PTC - anslår, at 25% af en konstruktørs arbejdstid kan frigøres til mere meningsfyldt arbejde. Det er data underbygget af kunder, som har implementeret PLM fra PTC. Dertil kommer, at samarbejdet omkring data forbedres via klare ansvarsfordelinger og styrede processer. Det betyder, at interessenterne til enhver tid har indblik i og overblik over, hvor et givet produkt befinder sig i sit forløb.

4. Ensartet produktkvalitet

Fordi du har et centralt opbevaringssted for alle digitale data og processer omkring dine produkter, kan du garantere optimal kontrol over de tekniske processer og en solid produktkvalitet. Hvis du vil synkronisere denne database med andre systemer, muliggør PLM også en automatisk overførsel af styklistedata fra konstruktion til fremstilling uden manuelle dobbeltindtastninger. Der er dermed en minimal risiko for, at der sker menneskelige fejl.

5. Lavere omkostninger

PLM understøtter en lang række funktioner, såsom versionskontrol, life cycle-styring og håndtering af stykliste. En anden nyttig funktion ved PLM, er Design to Cost. Design to Cost ændrer den traditionelle designlogik: du bestemmer ikke længere omkostningerne efter et produkt er blevet designet, men allerede i designfasen. Takket være en nøjagtig viden om delene, deres priser og deres forskellige anvendelser, giver PLM dig mulighed for at afsøge innovative løsninger til at reducere omkostningerne, før det endelige design er klar.

6. Innovative funktioner for alle

Som så meget anden transformerende teknologi, blev PLM-løsninger oprindeligt udviklet, så de kunne imødekomme behovene hos store industrivirksomheder - især inden for bil- og flysektorne. I dag er PLM tilgængeligt for en langt bredere vifte af virksomheder. Med demokratiseringen af PLM, kan også små og mellemstore virksomheder indføre PLM som den centrale informationsnerve i virksomheden.

Bliv mere effektiv ved at samle dit data

Når din PLM-løsning er en del af den 'digitale tråd', kan du effektivisere din virksomhed.

Vi kigger i denne e-bog bl.a. mere på de fordele, der er ved en PLM-løsning og de muligheder du har ved at integrere din løsning med IoT eller AR.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev