Hvilke afdelinger har gavn af IoT i produktionsvirksomheden?

  • 19/01/2023

Når du indsamler data i din virksomhed, er der en række forskellige afdelinger, der får gavn af dem. Med Smart Connected Operations (SCO) er det nu muligt at have de rette data tilgængelige i hele organisationen – og at visualisere relevante data i præcis de dashboards der er behov for. Lad os se på, hvad hver afdeling kan få ud af at anvende IoT i din produktionsvirksomhed.

Konstruktion

Konstruktionsafdelingen i en produktionsvirksomhed udgør begyndelsen af kæden og udvikler produkterne. Til det formål kan de kan bruge data fra driftsprocesser til at justere visse indstillinger, såsom temperatur eller tryk. For eksempel kan udregninger vise, at en bestemt del af produktionen skal opvarmes ved 215 ° C. I praksis ser det imidlertid ud til, at tolerancerne på maskinen (eller miljøfaktorer) ofte får temperaturen til at være for lave. Som følge heraf vil produktet ikke umiddelbart vise kvalitetsafvigelser i den videre produktion, men vil senere lave fejl under intensiv brug. Hvis du derefter kan spore tilbage til, hvordan produktet blev produceret og dermed gå tilbage til de målte værdier – så kan fejlen spores og justeres. Informationen kommer fx fra kundeservice og via den digitale tråd til produktionsdata og tilbage til den tekniske afdeling, som derefter foretager de nødvendige justeringer.


Produktion

Når produktet er designet, begynder produktionsafdelingen at arbejde med det. De indsamler data om installationer og maskiner, så de kan identificere og afhjælpe afvigelser og fejl på produktionslinjen i tide. For eksempel kan det være en fordel at registrere afvigelser mellem indstillingsværdier og effektive værdier, fordi det på længere sigt kan have stor betydning at få justeret - tænk bare på, hvilken indvirkning temperatur- og fugtighedsforskellen mellem sommer og vinter har i en produktionshal.

En anden fordel i produktionen er registrering af uregelmæssigheder, der kan forudse vedligeholdelse. Ved at måle på maskinens drift, kan data give indsigt i årsagen til fejl og nedetid samt slid og vedligeholdelsesintervaller. Over tid kan disse indsigter forudse, hvorfor og hvornår et problem vil opstå, så du kan være på forkant med udfordringerne.


Vedligeholdelsesafdeling

Hvor ofte udfører du vedligeholdelse, og hvornår er det rigtige tidspunkt? Der er omkostninger forbundet med at servicere for ofte og ved at udskifte reservedele uden at det er nødvendigt. Men også den nedetid det giver, når der er service på maskinen, er til gene for driften. Derimod er det også en ulempe at være for sent ude med vedligeholdelsen. Det kan medføre nedbrud og endnu større tab af produktionskapacitet.

Brug produktionsdata til at overvåge givne parametre, så du har overblik over udviklingen. Sammen med dine teknikeres erfaringer, kan der nu udføres meget mere målrettet vedligeholdelse. Et leje, der begynder at køre varmt, en motor, der langsomt bruger mere strøm, et transportbånd, hvor der registreres vibrationer - alt dette kan være tegn på, at noget kan gå galt. Nogle gange er det nok at være opmærksom på dette og foretage småjusteringer, så produktionen kan fortsætte uden stop.


Supply Chain

Med IIoT kan du ret nøjagtigt overvåge, hvor meget lager du har til rådighed af et bestemt produkt eller en komponent. Det vil også give et overblik over, hvor mange færdige produkter der forlader produktionslinjen, og hvor dine mellemlagre er placeret – og disse data kan ses (næsten) i realtid.

IIoT er også en hjælp ved genopfyldning af lager, fx pluk lager, hvor du ved hjælp af data fra en vægt kan overvåge, live, hvor mange skruer der bruges på produktionen. Så bliver det mere transparent at forudse yderligere ordrer eller lageropfyldninger.


Salg & Marketing

I selve salget af dit produkt, kan du øge kundetilfredsheden ved at holde din kunde informeret igennem hele ordre-processen. Med data fra SCO-systemet, kan du fx give din kunde besked om, at ordren bliver behandlet - og kunden kan på den måde nøje følge status for bestillingen. Det vil helt sikkert øge kundeloyaliteten.


Kundeservice/After Sales

Selv når slutkunden allerede har taget produkterne i brug, er der fordele gemt i de oplysninger, der blev indsamlet igennem produktionen. Tænk bare på en bestemt serie af stole, hvor der kommer mange klager over kvaliteten. Fordi du har registreret de nødvendige oplysninger igennem hele produktionen, kan du nu identificere mulige årsager, der kan forklare kvalitetsproblemerne. På den måde kan du fremover træffe de nødvendige beslutninger og gribe ind i tide, så du undgår problemet i fremtiden.

CXO/Corporate

Ledelsen i virksomheden kan anvende data fra rapporter og dashboards til at træffe databaserede beslutninger, der har indvirkning på virksomhedens effektivitet.

For eksempel kan ledelsen overvåge den samlede udstyrseffektivitet (OEE) for at forbedre den. Ved at overvåge OEE kan du drage de rigtige konklusioner og foretage de rette justeringer.

Den ideelle OEE ligger omkring 85%, men langt de fleste produktionsvirksomheder ligger omkring 55-65% og der er endda en gruppe, der er helt nede på 45%. Alt for mange virksomheder har slet ikke et overblik over, hvor deres OEE ligger i dag, eller hvordan de skal arbejde ambitiøst med forbedring af OEE.

Smart Connected Operations er interessant for forskellige afdelinger i din produktionsvirksomhed. Det gør det muligt for de enkelte afdelinger at arbejde med de samme, opdaterede data. På denne måde kan hver afdeling træffe endnu bedre konklusioner og sætte ind med optimeringer.

Vil du lære mere om IIoT? Download e-bogen  nedenfor om '4 traditionelle faldgruber, der kan sætte dit IIoT-projekt i fare, og hvordan du undgår dem'!

Data er en rød tråd igennem hele virksomheden

I fremstillingsindustrien er data et varmt emne og virksomhederne søger kontinuerligt efter de bedste metoder til at få indsigt i arbejdsgange og installationer, for at kunne optimere forretningsprocesserne. En mere effektiv drift, vil igen føre til lavere omkostninger og højere omsætning.

At indsamle data og få indsigt i de interne driftsprocesser kaldes Smart Connected Operations og er en del af Industrial Internet of Things (IIoT).

Få bedre indsigt i interne driftsprocesser

De data du indsamler i din virksomhed, kan anvendes af forskellige afdelinger. Smart Connected Operations (SCO) gør det ikke kun muligt at visualisere data i dashboards, men også at gøre dem tilgængelige for hele organisationen, via grænseflader og API'er.

Disse data danner en såkaldt digital tråd, en rød tråd, som enhver afdeling kan have gavn af og som igen kan berige med data fra denne afdeling.

I denne e-bog går vi mere i dybden med SCO og de mange fordele, det har for din virksomhed.

Kom hurtigt i gang med IoT

Det er relativt hurtigt og nemt at opstarte et IoT projekt og sikre bedre arbejdsgange i de forskellige afdelinger. Med 9A Connected Factory & Insights kommer du hurtig i gang med at skabe resultater på tværs af din virksomhed med IoT, og dermed få indsigt i data, som kan skabe stor værdi for din virksomhed.

Løsningen bygger på vores solide kendskab til markedet og processerne - for vi forstår den kompleksitet I dagligt håndterer i produktionsvirksomheden.

Er du interesseret i at høre mere om IoT, og hvordan det kan skabe værdi for din virksomhed?

Udfyld formularen til højre, så kontakter vi dig hurtigst muligt for en uforpligtende snak! 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev