Prædiktiv vedligeholdelse: hvad og hvordan?

  • 04/10/2022

Prædiktiv vedligeholdelse vil sige at du forudser problemer med maskiner og installationer, allerede inden de opstår. Derved kan du træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger og forhindre produktionsstop og anden nedetid. De virksomheder, der arbejder med Industri 4.0, har allerede tilsluttet maskiner, installationer og systemer, så der er fuld transparens – og næste trin er at kunne forudsige mulige udfordringer i tide.

Modenhedsindekset: de 6 trin til digital modenhed


Hvis vi ser nærmere på Industri 4.0, så går vejen til fuld digital modenhed igennem seks trin. Første trin er at anvende teknologien til at automatisere de opgaver, der i forvejen gentages i produktionen. Det næste trin er at forbinde maskiner og processer. Derefter kommer det trin, hvor data anvendes som grundlag for at træffe de bedste beslutninger – og det er i virkeligheden den første reelle fase af Industri 4.0. Næste trin er at gøre data tilgængelige i organisationen. I det femte trin kan data anvendes til at forudse kommende udfordringer og justeringer. Det sidste trin er at systemerne, ved hjælp af data, selv kan træffe de bedste beslutninger og også implementere dem.

Billedet nedenfor viser, at prædiktiv vedligeholdelse falder ind under trin 5 på modenhedsskalaen.

The steps to Industry 4.0 Maturity. Source: Industry 4.0 Maturity Center

Kort vej fra problem til løsning

En af de store fordele ved at forudsige nedetid er at kunne reducere forsinkelser og spildtid. Hvis der opstår et problem i din produktion, skal der udføres en række handlinger for at komme tilbage på sporet igen. Det er jo spildtid. Men indførelse af nye processer tager også tid, så jo hurtigere din organisation kan foretage ændringer og justeringer i processerne og adaptere ændringerne fremover, desto større er fordelene ved at udføre disse justeringer – og jo mindre er forsinkelsen.

En afgørende faktor til reduktion af spildtid er real-time-data. Hvis der er forsinkelse i de data, der opsamles og deles om en hændelse i produktionen, betyder det også at de tilsvarende beslutninger og foranstaltninger også træffes med forsinkelse. Det er derfor vigtigt at alle systemer er integrerede og muliggør end-to-end databehandling fra indsamling af data til analyse heraf. Det er netop her Industri 4.0 giver produktionsvirksomheder en række fordele, når tiden imellem en hændelse og en reaktion forkortes betydeligt.

Tænk på en industriovn, hvor du får en meddelelse i realtid om små afvigelser i temperaturen. Dette kan være en forudsigelse om et kommende nedbrud i ovnen, hvilket du kan forhindre ved at reagere på problemet, så snart du modtager afvigelserne.

Det abstrakte bliver til virkelighed

I dag er teknologien så avanceret, at et koncept som prædiktiv vedligeholdelse er håndgribeligt og anvendeligt i langt de fleste produktionsvirksomheder. Der er ingen tvivl om, at det er nødvendigt at være på forkant med udfordringerne, for at kunne opretholde en sund virksomhed. I 9altitudes deler vi gerne ud af vores erfaringer og hjælper dig med at implementere det bedste koncept for din virksomhed.

Er du nysgerrig på, hvordan du kan bruge prædiktiv vedligeholdelse i din virksomhed? Kontakt os!