Dynamics 365 ERP: Produktionsplanlægning, der matcher dine behov

  • 14/06/2023
Der er mange digitale løsninger, der kan lette dagligdagen for de danske produktionsvirksomheder, men ERP-systemet er og bliver nøglen til effektiv planlægning og optimerede processer i industrien. Microsoft Dynamics 365 er en stærk platform der kan styre talrige data og omdanne dem til anvendelige indsigter. Vi har videreudviklet løsningen, så du kan sammensætte de bedste moduler, der understøtter hele værdikæden i din produktionsvirksomhed. Så er dit forretningssystem tilpasset de konkrete udfordringer og forhold, der gør sig gældende for netop jeres branche.

4 fordele, der gør Dynamics 365 ERP-løsningen til et effektivt planlægningsværktøj i industrien:

  1. Arbejd med én enkelt datakilde - til komplet planlægning (fra indkøb til produktion)
  2. Alt i ét system, der styrer hele virksomhedens flow, både internt og eksternt.
  3. Løsningen integrerer alt fra udvikling, salgsstyring, produktion, kvalitet, logistik til finans – herunder både planlægning, varebeholdninger, produktionsplaner, HR-behov og styring af indkøb.
  4. Digital tråd imellem de øvrige forretningssystemer: Som en del af Microsofts produktpakke, kan ERP systemet integreres med de øvrige forretningssystemer – både fra Microsoft, PTC og fra øvrige leverandører. Det vil skabe en digital tråd igennem hele virksomheden, så alle afdelinger arbejder ud fra de samme, opdaterede data.

Tilpasning til specifikke udfordringer

Udfordringerne forbundet med planlægning kan variere meget fra virksomhed til virksomhed. Med præcis disponering og indkøb får du de rette mængder til rette tid. Derfor er det en klar fordel, at Dynamics 365 ERP-løsningen har et væld af funktionaliteter, der styrker jeres planlægning og deler data med resten af forretningen. Så arbejder I altid ud fra de samme informationer og sikrer integration med de øvrige forretningssystemer i organisationen.

Nikodan Process Equipment

Udfordringen for Nikodan var at drive en kompleks forretning i fragmenterede digitale løsninger. I samarbejde med brancheeksperterne fra 9altitudes er de digitale processer nu baseret på struktur og flow i dataprocesser – og med adgang til real-time indsigt. Dette skaber et solidt grundlag for forretningsbeslutninger i planlægning og indkøb – hvor konsistente data reducerer fejl og understøtter forretningsudvikling.

L’Acoustics

Hos L’Acoustics var udfordringen også at kunne strukturere og være på forkant. Derfor var det vigtigt med styring i planlægningen, så forretningen hele tiden er på forkant med markedet – især når efterspørgslen overstiger virksomhedens maksimale produktionskapacitet. Med Dynamics 365 er der fokus på salgsstyring og databaserede forudsigelser, så virksomheden altid er klar til at justere produktionen op og ned, og dermed følge med efterspørgslen.

RC beton

RC Beton havde behov for, nemmere at kunne udregne kostpriser, dele information internt i virksomheden og opnå en mere præcis viden om produktionen. Med et struktureret ERP-system har RC Beton nu fået en løsning, som gør det nemmere at planlægge transport, give kunderne besked samt løfte bundlinjen, fordi de har fået et bedre overblik over økonomien i deres projekter.

"Løsningen gør os i stand til at følge med i produktionen og se, om den tid, der er sat af til den, nu også er tilstrækkelig. Det giver os mulighed for at gribe ind og korrigere.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev