ITD

International Dynamics 365 Finance and Operations implementeringsprojekt med en agil og effektiv projekttilgang.

ITD koncernen ønskede fortsat vækst

ITD Group er en af de førende europæiske udbydere af betalingsløsninger og momsrefusion til motorveje. En positition, de ønsker at bevare.

Med et ønske om fortsat vækst implementerede ITD koncernen Dynamics 365 Finance and Operations.

ITD var i samarbejde med 9altitudes, én af de første til at påbegynde et internationalt Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO) projekt. Projektet tog udgangspunkt i den agile projektmetode.

"9altitudes udfordrer os til at blive endnu skarpere, og dermed effektivisere på forretnings- og procesniveau"

ITDs gevinst ved samarbejdet:

Mere effektive processer
En stærk ERP løsning
Et stærkt partnerskab

Et D365FO projekt med internationalt omfang

ITD koncernens kommercielle aktiviteter er i fortsat vækst, og de har store visioner for fremtiden. Derfor implementerede de Dynamics 365 Finance and Operations.

Koncernen er én af de førende udbydere indenfor betalingsløsninger til motorveje og momsrefusion. En position de ønsker at bevare.

“For at sikre og understøtte en fortsat vækst, er der iværksat en række initiativer, som skal sikre bedre udnyttelse af markedspotentialer, imødekomme fremtidige krav fra kunder og samarbejdspartner og derfor er der behov for, at vi kommer på en ny ERP platform”.

Samarbejdet om den nye Dynamics 365 platform, blev udført med udgangspunkt i den agile projektmetode.

En stærk Dynamics 365 implementeringspartner

Valget af 9altitudes som implementeringspartner tog for ITD udgangspunkt i høj faglighed.

“9altitudes har en høj faglighed og mange års erfaring indenfor Microsoft Dynamics verdenen. Deres konsulenter og udviklere er kompetente, engageret og tænker i forretning og ikke kun i ERPprocesser, og kan dermed udfordre os til, at blive endnu skarpere og dermed effektivisere på forretnings- og procesniveau."

I valget af 9altitudes (dengang Optimate) som samarbejdspartner har ITD ligeledes fundet tryghed i at 9altitudes har en god struktur og at den agile implementeringsstrategi er blevet afprøvet de sidste 15 år. Under implementeringsforløbet har der været et tæt samarbejde mellem ITD koncernen og deres faste 9altitudes konsulenter.

Om ITD

ITD koncernen er én af de førende udbydere indenfor momsrefusion og betalingsløsninger til motorveje.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev