Industri 4.0: Hvor digitale og miljømæssige udfordringer krydser hinanden

  • 24/06/2022
  • 3 minutes

Implementeringen af Industri 4.0-principperne får en stadig større betydning for mange fremstillingsvirksomheder. Men succesen afhænger i høj grad af, hvordan Industri 4.0 klarer sig overfor de to største udfordringer i branchen: Klimakrisen og den digitale omstilling. Det er to udfordringer, der ofte opfattes som modstridende – og faktisk uforenelige – men i virkeligheden supplerer de hinanden rigtig fint i fremstillingsbranchen. Industri 4.0 er faktisk et eksempel på, hvordan digital teknologi gør det muligt for industrien at tackle miljøproblemerne i det 21. århundrede.

"Cirkulær økonomi gør op med den lineære tankegang, hvor vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter og forbruger, for så at smide det hele ud igen. Ved at omlægge til cirkulær økonomi sikres det, at vi også i fremtiden har adgang til værdifulde ressourcer.”

Dansk Industri

Få mest muligt ud af potentialet

Fremtidens fabrik er et anlæg, hvor data flyder frit og gør det muligt at styre produktionsaktiviteterne langt mere intelligent. Eksempelvis kan IoT og kunstig intelligens være med til at optimere forbruget af råvarer og ressourcer. Ligeledes kan databaserede og forudsigelige vedligeholdelsessystemer reducere fejl, nedbrud og lækager betydeligt. Og ved hjælp mere nøjagtig overvågning af el- og gasforbruget, kan energi-allokeringen styres mere præcist - og det kan ses på det samlede forbrug.

Koblingen imellem de digitale teknologier og den traditionelle industrielle knowhow skaber de bedste forhold for intelligent overvågning af produkter og materialer fra vugge til grav.
Derfor kan PLM-software (Product Lifecycle Management) ydermere styrke implementeringen af den cirkulære økonomi på tværs af produktionsfaciliteterne. Ved at spore produkterne gennem faserne fra design og produktion til anvendelse og genanvendelse, er det nu muligt ikke kun at forlænge produkternes levetid, men også at indarbejde de enkelte komponenter og råmaterialer i en ny produktionscyklus.

Alle disse eksempler viser det konkrete miljømæssige potentiale i at styrke den digitale omstilling i produktionen. Men for at få fuldt udbytte af potentialet, er det vigtigt at påbegynde en gennemgribende omstilling af forretningsmodeller og arbejdsprocesser. Det er en teknologisk innovativ og bæredygtig transformation – og det er netop hele pointen med Industri 4.0.


En modstandsdygtig branche

Globale kriser har desværre sat sine spor i mange brancher og også for industrien har det været et wake-up call, der viser skrøbeligheden i vareforsyninger, infrastrukturer, logistik og processer. Det er et stort arbejde at omorganisere arbejdsprocesser og forsyningskæder med kort varsel – og det har ikke været uden omkostninger. Alligevel understreger mange rapporter og forudsigelser om klimaets udvikling, at vi også vil opleve hyppige kriser i fremtiden. Natur- og klimakatastrofer, nye pandemier, politiske kriser eller drastiske miljømæssige forandringer vil også i fremtiden forstyrre drift og økonomi i mange virksomheder. Derfor er det af stor betydning at opbygge en mere modstandsdygtig fremstillingsbranche, der står stærkt over for nye kriser.

En af løsningerne er fleksible digitale teknologier og i den forbindelse har SaaS-løsninger vist sig at vinde stærkt frem i de seneste år. Med ’Software as a Service’ kan antal brugere tilpasses den givne situation i virksomheden og i markedet. Også automatisering af processer, har vist sig at være en fordel i tilpasningen til markedsvilkårene. I de seneste år har teknologier som virtual reality- og augmented reality vist sig at være en fordel, når der skal arbejdes over store afstande – og i centraliseringen af teknisk viden hos nøglemedarbejdere. Teknologierne og anvendelsen udvikles konstant og kan blive en afgørende faktor for en robust  produktionsbranche.

Den formodede kløft imellem digital transformation og den grønne omstilling, er ikke en kløft men en styrke. I Industri 4.0 går denne udvikling hånd i hånd og vil i fremtiden skabe en modstandsdygtig fremstillingsbranche, hvor digitalisering og bæredygtighed er afgørende faktorer i vores kollektive reaktion på kriser.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev