Optimeret kvalitet og sporbarhed ved integration af PLM og ERP

  • 02/01/2023

En af de store udfordringer for industrivirksomheder, er håndteringen af kvalitet og sporbarhed for produkterne. Derfor er det særlig vigtigt at kunne dele produktinformationer som en digital tråd igennem organisationen. Med en stærk integration imellem ERP og PLM systemerne, kan du sikre og dokumentere en fejlfri sporbarhed igennem hele værdikæden – og hurtigt gribe ind, hvor det måtte være nødvendigt.

Forbedret sporbarhed

Når virksomhedens data indsamles og integreres på tværs af forretningssystemerne sikres det, at alle har adgang til de korrekte data. På den måde undgår man at indtaste informationer flere steder – og dermed reduceres risikoen for fejlindtastninger, der kan ødelægge sporbarheden.

Fejlfri sporbarhed af det færdige produkt er afgørende for at kunne garantere, at produkterne lever op til kvalitetskravene. Sporbarhed er derfor essentielt igennem hele produktets livscyklus – efter batchnummer, serie, versioner og revisioner, tests og kontroller. Med et kontinuerligt flow af data og information er det ingen sag at registrere og dokumentere processerne i hele værdikæden.

Overholdelse af lovgivningen kan sikres

Kravene til dokumentation vokser og vokser, i takt med at produktionsvirksomhederne skal leve op til stadig flere juridiske, miljømæssige, sikkerhedsmæssige og generelle regelsæt. Det påvirker hele værdikæden igennem HR, finans, udvikling, design, sourcing, fremstilling, service, kvalitet, supply chain og meget mere. Den overordnede løsning er; digitalisering.

I synergien imellem PLM- og ERP-systemerne sikres compliance - for det færdige produkt og for processerne omkring det. Takket være automatiseringen er kontrol, struktur og opdateringer altid forbundne med opdaterede data, der kan tilgås overalt i forretningssystemerne. Det giver en god garanti for enkle, transparente og kontinuerlige informationsstrømme og bidrager til en ’nulfejls-kultur’ igennem processerne.

Agil risikostyring

Menneskelige, tekniske, organisatoriske og digitale risici findes i rigt mål. For produktionsvirksomheder kræver det omhyggelig risikostyringfor at undgå brud på værdikæden.

Som vi har set det med rækken af sundheds- og inflationskriser, er det vigtigt også i fremstillingsbranchen at kunne agere smidigt på ændrede vilkår og hurtigt at kunne identificere nye udfordringer, for at kunne sætte ind med de rette foranstaltninger i tide.

Risikostyringen bliver langt mere præcis og fleksibel når dataprocesserne automatiseres. På den måde styrkes forretningens kontinuitet og uforudsete udfordringer bliver synlige på forhånd, så de rette tilpasninger kan sættes ind i tide. Når PLM og ERP er integreret, vil det sikre et flow af informationer igennem processerne og derigennem dannes det bedste grundlag for en ensartet kvalitet igennem hele produktionen.

Invester i PLM frem for at integrere CAD direkte med ERP

At integrere din CAD-løsning med din ERP-løsning kan være en stor opgave med mange forhindringer. Ulempen er, at selvom du lykkes med din integration, er det måske ikke den løsning, der bringer mest værdi til din organisation. 
Vi har samlet de bedste indsigter i en artikel, så vi sikrer at dine integrationer giver værdi hele vejen i værdikæden.

CFO guiden: Hvorfor din produktionsvirksomhed bør have PLM

Nogle økonomidirektører og andre ledere interesserer sig ikke for, hvilke CAD- og PLM-løsninger, der vælges til virksomheden – beslutningen træffes i stedet af udviklingsafdelingen alene. Nogle vil måske ikke investere i PLM helt, fordi de ikke ser fordelene for organisationen. Men det er langt fra kun udviklingsafdelingen, der vinder, når en virksomhed investerer i PLM, så det betaler sig at se tingene i en større sammenhæng.

Derfor har vi lavet en guide til økonomidirektører i produktionsvirksomheder. Guiden fortæller dig, hvorfor du skal være opmærksom på mulighederne med PLM.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev