Geoptimaliseerde kwaliteit en traceerbaarheid door PLM- en ERP-integratie

  • 12/03/2024

Een van de grootste uitdagingen voor industriële bedrijven is het beheren van productkwaliteit en traceerbaarheid. Daarom is het bijzonder belangrijk om productinformatie als een digitale rode draad door de hele organisatie te kunnen delen. Met een sterke integratie tussen ERP- en PLM-systemen kan je een feilloze traceerbaarheid door de hele waardeketen garanderen en documenteren - en snel ingrijpen waar nodig.


Verbeterde traceerbaarheid

Het verzamelen en integreren van de gegevens van je organisatie in verschillende bedrijfssystemen zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot de juiste gegevens. Dit voorkomt dat je informatie op meerdere plaatsen moet invoeren, waardoor het risico op fouten bij het invoeren van gegevens, die de traceerbaarheid in gevaar kunnen brengen, kleiner wordt.

Foutloze traceerbaarheid van het eindproduct is essentieel om te garanderen dat producten voldoen aan de kwaliteitseisen. Traceerbaarheid is daarom essentieel gedurende de hele levenscyclus van het product - op basis van batchnummer, serie, versies en revisies, tests en controles. Met een continue stroom van gegevens en informatie is het eenvoudig om processen in de hele waardeketen vast te leggen en te documenteren.

Wettelijke naleving kan worden gegarandeerd

De documentatievereisten worden steeds groter omdat productiebedrijven aan steeds meer wettelijke, milieu-, veiligheids- en algemene voorschriften moeten voldoen. Dit heeft invloed op de hele waardeketen via HR, financiën, ontwikkeling, ontwerp, inkoop, productie, service, kwaliteit, toeleveringsketen en meer. De algehele oplossing is digitalisering.

De synergie tussen PLM- en ERP-systemen zorgt voor naleving, voor het eindproduct en de processen eromheen. Dankzij automatisering zijn controle, structuur en updates altijd verbonden met actuele gegevens die overal binnen de bedrijfssystemen toegankelijk zijn. Dit zorgt voor eenvoudige, transparante en continue informatiestromen en draagt bij aan een 'zero defect'-cultuur in alle processen.

Investeer in PLM in plaats van CAD direct te integreren met ERP

Het integreren van je CAD-oplossing met je ERP-oplossing kan een grote taak zijn met veel obstakels. Het nadeel is dat zelfs als je slaagt in je integratie, het misschien niet de oplossing is die de meeste waarde toevoegt aan je organisatie.

We hebben de beste inzichten verzameld in één artikel om ervoor te zorgen dat jouw integraties waarde toevoegen over de hele waardeketen.

Agile risicobeheer

Menselijke, technische, organisatorische en digitale risico's zijn talrijk. Voor productiebedrijven vereist dit zorgvuldig risicobeheer om te voorkomen dat de waardeketen wordt verbroken.

Zoals we hebben gezien met de reeks gezondheids- en inflatiecrises, is het ook in de productie belangrijk om alert te kunnen reageren op veranderende omstandigheden en snel nieuwe uitdagingen te kunnen identificeren om op tijd de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Risicobeheer wordt veel nauwkeuriger en flexibeler als gegevensprocessen worden geautomatiseerd. Dit versterkt de bedrijfscontinuïteit en onvoorziene uitdagingen worden van tevoren zichtbaar, zodat je op tijd de juiste aanpassingen kan doorvoeren. Wanneer je PLM en ERP integreert, zorgt dit voor een informatiestroom door de processen heen, waardoor je de beste mogelijke basis legt voor een consistente kwaliteit tijdens de hele productie.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief