BoM management: de weg naar een vlottere product lifecycle

  • 21/02/2022
  • 3 minutes

Het beheer van een Bill of Materials (BoM) wordt steeds belangrijker om productkosten onder controle te houden en om een product vlot van ontwerp naar productie te loodsen. Maar hoe beheer je dat het best, als je weet dat de ontwerp- en productieafdeling er vaak verschillende BoMs op nahouden?

De maakindustrie is een steeds complexere omgeving geworden, waar vaak verschillende leveranciers en stakeholders bij de ontwikkeling van een product betrokken zijn. Samenwerking, zowel voor productie als voor engineering, gebeurt steeds meer op wereldwijde schaal, dankzij een verscheidenheid aan digitale tools. Tegelijk ervaren zowel de ontwerp- als de productieafdeling steeds meer druk om een kortere time to market te realiseren, om zich flexibeler op te stellen naar de klant toe, en om de kosten onder controle te houden.

Bill of Materials (BoM) beheren

Centraal in die problematiek is het beheer van een stuklijst of Bill of Materials (BoM). In een dergelijke lijst worden alle grondstoffen, sub-assemblies en andere zaken opgelijst die bijdragen aan de kost van een eindproduct. Binnen de context van Product Lifecycle Management (PLM) wordt er doorgaans gesproken over twee belangrijke BoMs: de Engineering BoM (EBoM) en de Manufacuring BoM (MBoM). Beide zijn onlosmakelijk verbonden.De EBoM wordt opgesteld tijdens de ontwikkelingsfase van een product en geeft weer hoe een product functioneel in elkaar zit, en hoe alle componenten samen een eindproduct vormen. De MBoM bevat alle onderdelen die nodig zijn om tijdens de productiefase een volledig, verzendbaar eindproduct te maken. Een MBoM bevat vaak ook zaken die niet in de EBoM te vinden zijn, zoals verpakking of toebehoren.

Van EBoM naar MBoM

Het doel van een BoM is om efficiënt en snel te kunnen produceren. Een BoM laat toe om de volledige keten van ontwerp tot eindproduct zo te stroomlijnen dat er geen tijd verloren gaat of geen overbodige stappen in het ontwikkelings- of productieproces moeten gebeuren.

Een vlotte overdracht van EBoM naar MBoM is hier essentieel. Helaas loop het daar wel eens fout, onder meer door de toegenomen complexiteit, door gebrekkige samenwerking tussen afdelingen, of door slechte communicatie. Heel vaak worden projecten zonder nadenken over het muurtje gegooid van engineering naar productie. Zo komen uiteindelijk fouten in de BoM terecht, wat kan leiden tot een verkeerd ingeschatte productiekost, een tekort aan human resources, slecht afgestemde voorraden, productievertragingen, onnodige revisiescycles, enzovoort.

Samenwerking is de sleutel

De oplossing ligt voor een groot deel in een betere samenwerking tussen engineering en productie. Meer bepaald de engineeringafdeling moet de productieafdeling zo vroeg mogelijk in het proces betrekken. Zo kan de productieplanning op tijd gemaakt worden en gecheckt worden op haalbaarheid. Een productieplanning kan vaak haalbaar lijken op papier, maar in de realiteit zal bijvoorbeeld niet elke nieuw aangekochte machine meteen de verwachte performantie halen.

Betere samenwerking wil ook zeggen dat de EBoM en MBoM zo vroeg mogelijk met elkaar gealigneerd moeten worden. De manier waarop een engineeringafdeling naar de geplande productie kijkt, verschilt vaak van de visie van een productieafdeling. Ideaal gezien worden EBoM en MBoM dan ook in parallel opgesteld. Het opstellen van de MBoM hoeft dus niet noodzakelijk te wachten op de afronding van de EBoM, maar beide worden tegelijk ontwikkeld en centraal voortdurend op elkaar afgestemd.

BoM management met Windchill

Die voortdurende wisselwerking tussen EBoM en MBoM vergt intensieve communicatie. Dat kan alleen goed lopen als de nodige systemen en tools hiervoor voorzien zijn. Dat is dan weer de taak van een PLM-systeem zoals Windchill, waarmee je een volledig BoM Management kan doen. Windchill is bedoeld om een volledig inzicht in de kosten-, kwaliteits- en planningsaspecten te geven van alle componenten en bewerkingen die bepalend zijn voor de levenscyclus van een product. Het geeft multidisciplinaire en vaak geografisch verspreide teams veilige toegang tot alle nodige data, wat de samenwerking tussen die teams gevoelig kan verbeteren.

Met software zoals Windchill kunnen de ontwerp- en productieafdeling aanpassingen doen aan hun respectievelijke BoM, maar de links tussen beide BoMs worden voortdurend behouden. Dat zorgt ervoor dat alle wijzigingen die in het ontwerp van een product worden aangebracht, meteen worden meegedeeld aan de productieafdeling, en dat de gevolgen van dergelijke wijzigingen onmiddellijk bekend zijn.

Hoe gebruikt stellingproducent NEDCON PTC Creo (CAD) en PTC Windchill (PLM)?

Gezien de complexiteit van hun producten was NEDCON op zoek naar een engineering oplossing die hen zou helpen om die complexiteit te omvatten en de transparantie en kwaliteit te waarborgen. Ze kozen uiteindelijk voor de PTC-oplossingen CAD Creo Parametric in combinatie met PLM Windchill.

Heb je vragen rond CAD en/of PLM?

Contacteer ons door het formulier hiernaast in te vullen.