Waarom het scheiden van PLM en ERP zorgt voor productiviteitsverlies

  • 07/04/2022

De overstap naar een PLM-systeem is een belangrijke keuze binnen je bedrijf. Het bevordert namelijk de innovatie en optimaliseert de productiviteit. De toegankelijke datastroom die PLM mogelijk maakt, is ook een goede manier om de interne communicatie binnen jouw bedrijf te verbeteren, maar ook die met externe belanghebbenden, leveranciers, onderaannemers en klanten. Als PLM echter niet is geïntegreerd met de andere applicaties in jouw IT-omgeving, zal je niet alle voordelen uit het systeem kunnen halen. En erger nog, het kan tot productiviteitsverlies leiden.


BOM management

Bill of Materials (BOM) management is zeker een van de meest bepalende kenmerken voor het succes van PLM-oplossingen. Zodra een product is ontworpen, wordt een uiterst gedetailleerde stuklijst (EBOM) opgesteld, die je in CAD-software kan aanmaken en vervolgens in PLM kan integreren. Deze BOM bevat alle informatie die ingenieurs nodig hebben om alle onderdelen van een ontwerp en de structuur ervan te identificeren. Wanneer je het onderdeel echter wil produceren, moet je de engineering BOM (EBOM) omzetten in een productie BOM (MBOM). De productieafdeling heeft namelijk nieuwe en anders gestructureerde informatie nodig om de BOM's in het ERP te kunnen gebruiken. Wanneer PLM en ERP gescheiden zijn, moet deze vertaling manueel gebeuren. De informatiestroom wordt dan minder vloeiend, wat een belemmering in efficiëntie kan veroorzaken.

Productiviteitsverlies

Wanneer je handmatig EBOM's naar MBOM's vertaalt, is verlies van informatie onvermijdelijk. Je kan fouten of onnauwkeurigheden nooit volledig elimineren wanneer de menselijke factor een rol speelt. Je loopt dan risico op verlies van kwaliteit in de eindproducten als gevolg van minder efficiënte interne communicatie. Dit kwaliteitsverlies komt boven op het productiviteitsverlies door de handmatige dubbele invoer van stuklijsten. In een dergelijke situatie brengt PLM slechts een klein deel van de voordelen die het potentieel zou kunnen opleveren.

Cruciale PLM-interfacing

Wanneer je PLM-systeem gekoppeld is aan het ERP (zoals het ook gekoppeld kan zijn met het CRM of MES), kan het beheer van de stuklijsten volledig gebeuren binnen het PLM. Het voorziet het ERP van manufacturing BOM's die automatisch worden gegenereerd uit de engineering BOM's. Deze kunnen eventueel worden gewijzigd om beter aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van de vervaardiging van elk product. Wanneer je deze kritieke taak automatiseert, resulteert dit onmiddellijk in een beter BOM-beheer en bespaar je tijd die jouw ingenieurs en productieteams nu kunnen besteden aan taken met een hogere toegevoegde waarde.

Ontdek hoe een PLM-ERP integratie kan zorgen voor een betere productkwaliteit en traceerbaarheid

Een van de grootste uitdagingen voor industriële bedrijven is het beheren van productkwaliteit en traceerbaarheid. Daarom is het bijzonder belangrijk om productinformatie als een digitale rode draad door de hele organisatie te kunnen delen. Met een sterke integratie tussen ERP- en PLM-systemen kan je een feilloze traceerbaarheid door de hele waardeketen garanderen en documenteren - en snel ingrijpen waar nodig.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief