De 6 voordelen van een PLM-systeem voor de productiesector

  • 21/04/2022

Maakbedrijven maken steeds vaker gebruik van een PLM-systeem (Product Lifecycle Management) om producten te ontwerpen en produceren. Niet alleen grote bedrijven zien de voordelen van PLM, maar ook middelgrote bedrijven kijken meer en meer naar een PLM-systeem.


Maar welke concrete voordelen kan het gebruik van dit soort toepassingen opleveren?

Productgericht projectbeheer

De werking van een PLM-systeem is eenvoudig, het verzamelt alle gegevens die nodig zijn voor het ontwerp en de ontwikkeling van een product (materiaallijst, CAD-modellen, planning van het productieproces, enz.). Daarnaast stelt het de gegevens beschikbaar voor alle belanghebbenden bij het project (ontwerpbureau, productie, onderhoud, marketing, onderaannemers, enz.) Dit zorgt voor meer collaboratie tussen de verschillende departementen, wat silo’s elimineert en productgegevens standaardiseert.

1. Optimalisering van engineering

Een van de grootste risico's voor de productiviteit in productiebedrijven is "het wiel opnieuw uitvinden" bij elk nieuw product. De kans bestaat dat het ene productteam dezelfde ontwerp- en ontwikkelingsstappen als het andere herhaalt, zonder het te weten. Door één enkele opslagplaats voor productgegevens te creëren, maakt een PLM-oplossing het mogelijk om middelen en kennis te bundelen. Zo hoef je niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden als engineering afdeling. Hiermee optimaliseer je de ontwerpfasen en kan je in aanzienlijk kortere tijd op aanbestedingen reageren.

2. Een duidelijke informatie architectuur

De groei van ondernemingen hangt steeds meer af van de kwaliteit van de gegevens die beschikbaar zijn. Bruikbare gegevens zijn gemakkelijk toegankelijk en duidelijk geïdentificeerd. Door één enkele opslagplaats te bieden voor alle technische gegevens van je bedrijf, voorkom je multi-archivering en meerdere versies van een ontwerp. Dit is nu net wat PLM mogelijk maakt. Op elk punt in de productieketen hebben de verschillende afdelingen toegang tot dezelfde informatie. Dit vermindert kwaliteitsproblemen en dus mogelijke klachten van klanten.

3. Aanzienlijke productiviteitswinst

De Return On Investment van PLM-oplossingen vind je in verschillende bronnen. De belangrijkste factor die deze investering rechtvaardigt, is ongetwijfeld de productiviteitswinst die PLM mogelijk maakt. Het zoeken naar onderdelen en het oplossen van technische problemen worden zodanig versneld dat de software-uitgever PTC schat dat 25% van de arbeidstijd wordt bespaard door een ontwerper die is uitgerust met een PLM-systeem. Deze voordelen zijn ook te danken aan een flexibelere en betrouwbaardere organisatie: elke afdeling heeft onmiddellijk toegang tot alle informatie die zij nodig heeft om te werken en hoeft niet meer te wachten op een signaal van een andere afdeling binnen het bedrijf. Paradoxaal genoeg maakt de bundeling van middelen elke afdeling autonomer en maakt zij parallel werk mogelijk: iedereen gaat vooruit zonder afhankelijk te zijn van zijn collega's.

4. Consistentere productkwaliteit

Doordat je één enkele opslagplaats voor gegevens hebt binnen je bedrijf, garandeer je een optimale controle over de technische processen en een degelijk productkwaliteit aan het einde van de keten. Wanneer je deze database zou synchroniseren met andere systemen, maakt PLM ook de automatische overdracht van Bill of Materials mogelijk. Dit zonder manuele invoer en dus met een uiterst laag risico op menselijke fouten. Als je bovendien een kwart van de werktijd van een ontwerper kan besparen door het gebruik van een PLM-systeem, kan je deze tijd besteden aan andere taken, zoals kwaliteitscontroles.

5. Lagere kosten

PLM-plossingen vervullen een groot aantal uiteenlopende functies, zoals versiebeheer en standaardisering van Bill of Materials. Een andere populaire functie is design to cost. Design to cost keert de traditionele ontwerplogica om: je bepaalt de kosten niet langer nadat een product ontworpen is, maar reeds tijdens de ontwerpfase. Dankzij een nauwkeurige kennis van de onderdelen, hun prijzen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden, kan je met PLM innovatieve oplossingen vinden om de kosten te drukken vooraleer het finale ontwerp klaar is.

6. Innovatieve functies voor iedereen

Vroeger ontwikkelden bedrijven PLM-oplossingen die voldeden aan de behoeften van grote industriële bedrijven, met name in de automobiel- en luchtvaartsector. Vandaag de dag is een PLM-systeem toegankelijk voor een groter aantal bedrijven. Denk maar aan Augmented Reality. Deze oplossing wordt steeds goedkoper en maakt het mogelijk om een ontwerp te visualiseren in 3D. Talrijke PLM-tools bevatten dan ook functies om producten en onderdelen in 3D via augmented reality te visualiseren.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief