De belangrijkste reden waarom jouw digitale verandering niet werkt

  • 05/08/2022

De implementatie van nieuwe digitale technologieën gaat vaak over een hobbelig traject. Deadlines worden niet gehaald, budgetten worden overschreden. Een studie van Bain & Company vermeldt dat bijna 70% van de ondervraagde bedrijven genoegen neemt met middelmatige resultaten, ver beneden de oorspronkelijke verwachtingen. Wat is hier het grootste struikelblok? Gaat het moeilijk bij het vervangen van software? Of bij het importeren van data? Is slecht projectmanagement de oorzaak?

Niets van dat alles. In de meeste gevallen is de oorzaak van een gefaalde digitale verandering de human factorMedewerkers worden niet betrokken in het verhaal. Ze kunnen of willen onvoldoende met een nieuw systeem werken. Er is weerstand om het systeem in te voeren. In sommige gevallen loopt het personeel zelfs ontevreden weg.

Dat verandering weerstand oproept is niet meer dan normaal. Toch is de aandacht voor de menselijke factor in veel ondernemingen niet vanzelfsprekend. Gelukkig groeit het besef dat digitale projecten nood hebben aan change management. Dat is een discipline waarbij teams en organisaties begeleid en ondersteund worden om met veranderende processen, technologieën of doelstellingen om te gaan. Change management helpt medewerkers om het nut van de verandering in te zien en bouwt mee aan competenties aan de hand van trainingen en kennisoverdracht.

Dat lijkt misschien allemaal voor de hand liggend, maar dat is het niet. Waarom is change management net nu zo belangrijk?

Beluister de change management podcast

Spotify

- Google Podcasts

- Apple Podcasts

Change in de war on talent

De noodzakelijkheid en urgentie van change management worden duidelijk als we kijken naar de huidige situatie op de jobmarkt. Vlaanderen kampt met een van de krapste arbeidsmarkten binnen Europa. De werkloosheid daalt, de tewerkstelling neemt toe en vacatures raken steeds moeizamer ingevuld. Bedrijven kunnen zich niet meer permitteren om mensen te verliezen. De war on talent verplicht ondernemingen dan ook om oog te hebben voor de menselijke factor. Zomaar een verandering top-down opleggen, zonder enige inspraak of begeleiding van de medewerker, is vandaag ondenkbaar geworden.

Waarom wordt belangrijk

Twee jaren pandemie hebben de verhouding tussen werknemers en werkgevers op scherp gesteld. Volgens Randstad zijn belangrijke redenen voor personeelsverloop een gebrek aan respect, te weinig autonomie en een gebrek aan zinvol werk. Dat zou best wel eens kunnen kloppen. In het verleden was werkzekerheid en verloning misschien nog voldoende om mensen te strikken. Maar vandaag willen medewerkers meer. Ze willen zich gehoord voelen en betrokken zijn, ze willen betekenisvol werk en ze willen weten waarom eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Dat is precies waar change management op inspeelt. Een veranderingsproject, zoals de implementatie van een nieuw ERP-systeem, begint met het bewust maken waarom een verandering nodig is, en met het motiveren van mensen om mee te gaan in die verandering. Pas dan kan er gekeken worden naar de skills en kennis die nodig zijn om de verandering te doen slagen.

Change management: een taakje voor HR?

Een succesvolle digitale verandering is dus niet enkel een zaak van techneuten. Het menselijke aspect in zo’n project is even belangrijk. Wil dat zeggen dat change management exclusief een zaak is van de HR-afdeling? Niet per sé. Een efficiënte change manager combineert bij voorkeur de technische en psychologische aspecten.

Een change manager is een regisseur die een organisatie helpt om kennis bij te brengen (hoe moet ik veranderen?). Maar evenzeer gaat het over het waarom. Change management moet mensen bewust maken van het nut van verandering en motiveren om die verandering te omarmen. Een change manager begeleidt medewerkers doorheen verandering, maar doet dat altijd in nauwe samenwerking met diverse partijen: sponsors, HR-mensen, marketingteams, lijnmanagers…


De mensen naar de oplossing brengen

Een digitale verandering was in het verleden misschien te vaak een kwestie van een oplossing naar de mensen te brengen. Change management daarentegen probeert de mensen naar de oplossing te brengen. In de war on talent die vandaag woedt is dat een niet onbelangrijke nuance. Wil jij het risico op falen beperken? Dan is change management niet langer weg te denken bij jouw volgend digitaal project.

9altitudes loodst jouw organisatie graag door de digitale uitdagingen van vandaag. Op zoek naar een partner om jouw digitaal project te doen slagen? Kom dan eens praten met een van onze change managers.

Blijf op de hoogte!