Nultolerantie voor fouten: Een revolutie in kwaliteitscontrole bij discrete productie

  • 12/12/2023

Discrete productie speelt een centrale rol in de productie van fysieke goederen, van auto's tot consumentenelektronica.

Deze sector staat echter voor unieke uitdagingen die robuuste kwaliteitscontrolemaatregelen vereisen om een uitstekend product te waarborgen. In dit artikel gaan we dieper in op de specifieke obstakels waarmee discrete productie te kampen heeft, onderzoeken we de beperkingen van traditionele kwaliteitscontrolemethoden en belichten we hoe geavanceerde technologieën, zoals 9A Advanced Manufacturing, een revolutie teweegbrengen in de kwaliteitscontrole binnen deze industrie.

Daarnaast bespreken we het belang van het implementeren van geïntegreerde kwaliteitsmanagementsystemen en tonen we een referentiecase die praktische inzichten biedt.

1. Het begrijpen van de unieke uitdagingen van discrete productie

Discrete productie brengt verschillende uitdagingen met zich mee die vragen om gespecialiseerde oplossingen voor kwaliteitscontrole.

In de eerste plaats belemmert het gebrek aan real-time inzichten de besluitvorming, waardoor het moeilijk is om snel te reageren op problemen en productieprocessen te optimaliseren. Ten tweede vormt het handhaven van een consistente kwaliteit bij verschillende productieruns een grote uitdaging, aangezien zelfs kleine fouten de klanttevredenheid en merkreputatie kunnen beïnvloeden. Daarenboven is het verkrijgen van inzicht in de vraag en het afwerken van de orders cruciaal voor een efficiënte toewijzing van middelen en orderbeheer. Helaas schieten traditionele methoden vaak tekort als het gaat om het bieden van uitgebreid inzicht in deze gebieden.

Bovendien vormt de lage zichtbaarheid in capaciteitsgebruik een belemmering voor het optimaliseren van productieschema's en het snel voldoen aan de vraag van klanten. Tot slot kan het ontbreken van inzicht in de gevolgen van wijzigingen in de artikelkosten leiden tot onnauwkeurige prijsbeslissingen en mogelijk winstverlies. Ook kunnen master data van lage kwaliteit de productieplanning negatief beïnvloeden en leiden tot fouten in het hele productieproces.

2. Onderzoek naar de beperkingen van traditionele kwaliteitscontrolemethoden

Van oudsher vertrouwen discrete productiebedrijven op methoden zoals handmatige inspectie en statistische procescontrole om de productkwaliteit te garanderen. Deze benaderingen hebben echter hun beperkingen. Handmatige inspecties zijn tijdrovend, subjectief en vatbaar voor menselijke fouten, waardoor ze minder effectief en efficiënt zijn. Statistische procescontrole biedt daarentegen waardevolle inzichten in procesvariaties, maar schiet tekort als het gaat om real-time zichtbaarheid en de mogelijkheid om direct actie te ondernemen. Hoewel ERP-systemen (enterprise resource planning), zoals Dynamics 365 BC en Dynamics 365 Finance, een aantal functies voor kwaliteitscontrole bieden, missen ze vaak de geavanceerde functionaliteiten die nodig zijn om de complexiteit van discrete productie aan te pakken.

3. Kwaliteitscontrole revolutioneren met geavanceerde technologieën: 9A Advanced Manufacturing

Om een nultolerantie voor fouten te waarborgen, is het cruciaal om de kritieke aspecten van de productie die directe invloed hebben op de productkwaliteit te identificeren en te meten. Voor consistente en betrouwbare resultaten is het van groot belang om het meetproces te standaardiseren en gegevens gestructureerd te verzamelen. Door gebruik te maken van geavanceerde meettools en automatisering kunnen fabrikanten ervoor zorgen dat elke meting nauwkeurig en accuraat wordt uitgevoerd, waarbij elke keer dezelfde methodologie wordt toegepast. Door kwaliteitscontroleprocessen te digitaliseren met modules zoals 9A Advanced Manufacturing, verkrijgen fabrikanten real-time inzichten uit verschillende productiefasen. Deze real-time inzichten stellen besluitvormers in staat om snel te reageren op problemen, productieprocessen te optimaliseren en defecten in een vroeg stadium op te sporen. Bovendien biedt de omarming van geïntegreerde kwaliteitsmanagementsystemen en het gebruik van AI, machine learning en IoT-mogelijkheden een baanbrekende kans om een revolutie teweeg te brengen in kwaliteitscontroleprocessen.

4. Nul defecten bereiken met een geïntegreerd kwaliteitsbeheersysteem

Om nul defecten te bereiken in discrete productie, is de implementatie van een allesomvattend kwaliteitsmanagementsysteem van essentieel belang. Zo'n systeem omvat alle kwaliteitscontroleprocessen, van ontwerp tot productie en klantenservice. Door kwaliteitsmanagement te integreren met andere cruciale functies, zoals supply chain management en product lifecycle management, kunnen fabrikanten een consistente productkwaliteit en klanttevredenheid waarborgen. Het systeem moet voorzien zijn van real-time monitoring, geautomatiseerde gegevensverzameling en geavanceerde analyses om potentiële problemen snel te identificeren en onmiddellijk corrigerende maatregelen te implementeren. Daarnaast moeten proactief risicomanagement en initiatieven voor voortdurende verbetering integraal deel uitmaken van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Klantencase: SKY-LIGHT

Een voorbeeld van een succesvolle implementatie van kwaliteitscontrole is SKY-LIGHT, een productiebedrijf met 2 productieafdelingen - één die plastic folie produceert en een andere die plastic verpakkingen maakt. Door een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem van 9A Advanced Manufacturing te implementeren, behaalde SKY-LIGHT opmerkelijke resultaten. Het bedrijf zag het aantal defecten aanzienlijk dalen, wat resulteerde in een grotere klanttevredenheid en een groter marktaandeel. Realtime inzichten maakten proactieve besluitvorming mogelijk, waardoor productieprocessen werden geoptimaliseerd en afval werd verminderd. De implementatie van geavanceerde technologieën stelde SKY-LIGHT ook in staat om de traceerbaarheid te verbeteren, naleving van industrienormen te garanderen en een cultuur van voortdurende verbetering te bevorderen.

Conclusie

In de wereld van discrete productie is het handhaven van een onberispelijke productkwaliteit essentieel voor succes en groei. Traditionele kwaliteitscontrolemethoden volstaan niet langer om de unieke uitdagingen van deze industrie aan te gaan. De komst van geavanceerde technologieën, zoals 9A Advanced Manufacturing, biedt een baanbrekende kans om een revolutie teweeg te brengen in de processen voor kwaliteitscontrole. Door geïntegreerde kwaliteitsmanagementsystemen te omarmen en gebruik te maken van geavanceerde technologieën kunnen fabrikanten streven naar nul defecten, klanttevredenheid garanderen en een concurrentievoordeel op de markt behalen. Het succesverhaal van SKY-LIGHT is een bewijs van de transformerende kracht van geavanceerde kwaliteitscontrolemethoden. Terwijl de industrie zich ontwikkelt, is het noodzakelijk dat fabrikanten innovatie omarmen en prioriteit geven aan kwaliteit om te kunnen gedijen in het dynamische landschap van discrete productie.