De top 5 uitdagingen voor productiebedrijven

  • 23/01/2024

Productie is niet langer slechts productie. Er liggen verschillende uitdagingen op de loer en realtime gegevensinzichten spelen een steeds grotere rol bij het begrijpen ervan. Bekijk enkele van de meest voorkomende uitdagingen.

1. Efficiëntie handhaven te midden van steeds complexere producten

In de maakindustrie is de concurrentie hevig en het behoud van gezonde marges blijft een voortdurende uitdaging. Daarom is het streven naar efficiëntie een cruciale pijler die het groeitraject van productiebedrijven bepaalt. Tegelijkertijd neemt de complexiteit van producten toe, waardoor het vinden van het juiste evenwicht een uitdaging wordt.

""Het moderne productielandschap vereist niet alleen het elimineren van overbodige taken, maar ook het optimaliseren van elke schakel in de productiemachine. Deze alomvattende zoektocht naar efficiëntie strekt zich uit tot het toewijzen van resources, het minimaliseren van verspilling, het verfijnen van operationele workflows en meer".

In de praktijk draait productie om het maximaliseren van efficiëntie, zodat het geïnvesteerde kapitaal een aanzienlijk rendement oplevert. Dit vereist een gestructureerde aanpak van resources, processen en personeel. Veel fabrikanten staan daarom voor de uitdaging om een balans te vinden tussen kostenbesparing en kwaliteitsoutput. Vaak bieden betrouwbare IT-systemen die realtime inzicht geven in gegevens een oplossing.

2. Voorop blijven in productieplanning

Een van de grootste uitdagingen voor fabrikanten ligt in effectieve planning en het creëren van een overzicht. Dit omvat het stroomlijnen van zowel machines als mankracht om de capaciteit te optimaliseren. Deze uitdaging gaat echter verder dan efficiëntie. Om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, moeten productiebedrijven ook wendbaarheid ontwikkelen om te kunnen navigeren door verschillende scenario's die snelle aanpassingen vereisen.

"Het productieproces omvat meer dan alleen procedurele aspecten. Het vereist ook het begrijpen van de gevolgen van beslissingen, het verkrijgen van waardevolle inzichten en het bepalen van vervolgstappen."

Door deze voortdurende leercurve te omarmen en te investeren in de juiste tools om deze te beheren, kunnen productiebedrijven hun werkwijze voortdurend verbeteren en een voorsprong behouden op de concurrentie.

3. Milieubewustzijn in evenwicht brengen

Een andere grote uitdaging voor fabrikanten zijn de milieuaspecten. Naarmate bedrijven milieubewuster worden, wordt de noodzaak om een balans te vinden tussen productie-efficiëntie en duurzaamheid een cruciaal aspect van moderne productie. Waardoor een extra laag van complexiteit wordt toegevoegd. Deze verschuiving heeft geleid tot een dringende noodzaak om de componenten en materialen die in het productieproces worden gebruikt nauwkeurig te onderzoeken om er zeker van te zijn dat ze op de lange termijn duurzaam zijn.

- Veel bedrijven hebben niet het juiste inzicht om te ontdekken dat sommige componenten onbruikbaar kunnen worden vanwege milieuoverwegingen. "Fabrikanten moeten goed in de gaten houden wanneer componenten gebruikt kunnen worden en wanneer niet", zegt Bo P. Winther en vervolgt:

- "De moderne fabrikant moet de technische aspecten van de productie in evenwicht brengen met de milieuvereisten om zowel efficiënte als duurzame oplossingen te leveren."

De weg naar het overwinnen van omzetverlies door inefficiëntie in de productie kan lang zijn. Toch zijn er steeds meer productiebedrijven die actief innovatieve strategieën en geavanceerde IT-systemen implementeren om hun productie te optimaliseren in de richting van duurzaamheid.

4. Werknemers behouden en aantrekken

De afnemende beschikbaarheid van personeel benadrukt de noodzaak voor een hogere productiviteit, wat een grotere focus op efficiëntie vereist. Verbeteringen kunnen op verschillende manieren worden aangebracht. Een van de meest effectieve methoden is het verminderen van frictie in werkprocessen door bedrijfsapplicaties voor jou te laten werken. Op deze manier kunnen ze je bedrijfsprocessen ondersteunen en de samenwerking tussen afdelingen vereenvoudigen.

5. Bruikbare inzichten voor de hele organisatie

Zoals de bovenstaande uitdagingen illustreren, neemt de complexiteit toe, waardoor het steeds belangrijker wordt om de juiste inzichten te genereren voor alle medewerkers in jouw bedrijf. Medewerkers in engineering, inkoop, productie en buitendienst hebben allemaal verschillende behoeften en uitdagingen. Vanwege deze complexiteit kan jouw ERP-oplossing niet meer op zichzelf staan. Een ERP-oplossing is immers niet altijd de beste oplossing voor alle uitdagingen. Daarom is het essentieel om een samenhangend end-to-end platform te creëren dat alle afdelingen in jouw organisatie kan ondersteunen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief