Hoe maakt de koppeling tussen PLM en ERP jouw bedrijf productiever?

  • 03/03/2024

Zowel ERP als PLM zijn hoekstenen van 'Smart Industry', waar datagestuurde beslissingen de groei van industriële bedrijven aandrijven. Individueel bieden deze oplossingen echter niet de waarde die ze kunnen leveren wanneer ze geïntegreerd zijn in een digitale rode draad. Binnen de digitale rode draad voeren de oplossingen de taken uit waarvoor ze ontwikkeld zijn en wordt data doorheen de applicaties gedeeld. Dit kan zorgen voor een hogere productiviteit binnen jouw productiebedrijf. 

Een rijke stroom aan gegevens

De integratie van de twee oplossingen zorgt voor coherente gegevens in de hele organisatie en biedt transparantie voor alle belanghebbenden. Het goed gedefinieerde eigenaarschap en de altijd actuele gegevens maken volledige controle mogelijk over de productlevenscyclus in zowel de ontwikkelings- als de productiefase.

PLM is de natuurlijke bakermat van een breed scala aan productgegevens en vormt samen met de bijbehorende processen een centrale informatiebron in de productieorganisatie.

Het ERP-systeem is verantwoordelijk voor productie, opslag, logistiek en financiën en beheert gerelateerde gegevens en processen. Je zou kunnen zeggen dat PLM de productgegevens specificeert die het ERP-systeem verwerkt - en deze taakverdeling creëert de beste voorwaarden voor een efficiënte stroom door de productie- en logistieke processen.

Bespaar tijd en inzet

De PLM- en ERP-integratie organiseert en automatiseert de processen voor het bijwerken, overdragen en openen van gegevens in realtime. Dit betekent dat dezelfde gegevens in de hele organisatie worden gedeeld en altijd actueel zijn voor alle gebruikers. Hierdoor wordt duidelijk waar verbeteringen nodig zijn.

Door gegevens maar één keer in te voeren, verkleint de kans op menselijke fouten en kan je de vrijgekomen tijd besteden aan taken met een hogere toegevoegde waarde. Een gevolg van automatisering is dat je die vrijgekomen tijd kan gebruiken om alle belanghebbenden te betrekken en bij te dragen aan het algehele succes van het project.

Door de klassieke informatiesilo's af te breken en te werken met toegang tot gegevens, hebben alle medewerkers de noodzakelijke rechten om bij te dragen aan collectieve projecten.

Besparingen op productiekosten

Met betrouwbare gegevens uit de geautomatiseerde ERP- en PLM-processen wordt het veel eenvoudiger om in te spelen op externe factoren zoals grondstof- of componententekorten en kan je gemakkelijker individuele stromen optimaliseren, bijvoorbeeld door van leverancier te veranderen.

In feite zal de integratie van PLM- en ERP-oplossingen de stroom van gegevens en documenten tussen de verschillende fasen van productontwikkeling vergemakkelijken, bijvoorbeeld door de voorraad- en voorraadsituatie aan de ontwerpers te tonen. Dit kan op zijn beurt de informatieoverdracht naar de productie versnellen.

De onmiddellijke interactie tussen engineering en productie creëert veel betere mogelijkheden om te plannen en te handelen, en producten komen sneller op de markt.

Als onderdeel van de integratie is het logisch om ook tijden en resourceverbruik te verzamelen als basis voor zakelijke KPI's.

Hoe een gebrek aan BOM management zorgt voor productiviteitsverlies

De overstap naar een PLM-systeem is een belangrijke keuze binnen je bedrijf. Het bevordert namelijk de innovatie en optimaliseert de productiviteit. Als PLM echter niet is geïntegreerd met de andere applicaties in jouw IT-omgeving, zal je niet alle voordelen uit het systeem kunnen halen. En erger nog, het kan tot productiviteitsverlies leiden.

Is jouw bedrijf afgestemd op de huidige industriële uitdagingen?

Met een zichtbare koppeling tussen ERP en PLM creëer je efficiënte informatiedeling die een bron wordt van zichtbaarheid, tijd, betrokkenheid, besparingen en verhoogde productiviteit. Wil je meer weten over de koppeling tussen PLM en ERP?

-> Contacteer ons

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief