PLM: waarom de tijd van informatiesilo's voorbij is

  • 07/04/2022

Al vele jaren wordt de opdeling van bedrijven in organisatorische silo's gehekeld en voorgesteld als een belangrijke rem op groei en innovatie. Toch lijkt het tegen alle verwachtingen in stand te houden.

Hoe kunnen we deze discrepantie tussen retoriek en praktijk verklaren? We kunnen ervan uitgaan dat tot nu toe de technische middelen ontbraken om het silodenken te vervangen door een andere organisatievorm, die horizontaler en wendbaarder is. De komst van een nieuwe generatie oplossingen, die opener en eenvormiger zijn, maakt het mogelijk een einde te maken aan het tijdperk van de silo’s.

De gegevensrevolutie

De digitale transformatie van bedrijven is al vele jaren aan de gang in de industriële sector. In deze ingrijpende digitalisering staat data centraal. De rijkdom van bedrijven ligt namelijk in hun gegevens. Deze gegevens zullen de basis vormen van toekomstige groei, toekomstige vermogen om te innoveren en om nieuwe bedrijfsmodellen te ontdekken. Wanneer je echter het volledige potentieel van je gegevens wil benutten, moeten deze circuleren doorheen verschillende departementen. Die circulatie binnen je bedrijf is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen in het digitaliseringsproces.

Een nieuwe IT-architectuur

Om aan deze eis te kunnen voldoen, moet je als bedrijf jouw IT-oplossingen transformeren en de architectuur aanpassen om de uitwisseling tussen de verschillende departementen te vergemakkelijken. Een van de tekenen van deze evolutie is de groeiende belangstelling van veel fabrikanten voor PLM-systemen (Product Lifecycle Management). Terwijl deze oplossing aanvankelijk voorbehouden was aan ontwerpbureaus en voornamelijk de optimalisering van taken in verband met het ontwerpen van producten mogelijk maakte, draagt het bij tot een meer algemene strategische aanpak. Een aanpak waarbij departementen kunnen worden gegroepeerd rond één enkele opslagplaats voor gegevens.

Het overwinnen van silo's in de praktijk

Met een PLM-tool kan je alle gegevens over een product, van het ontwerp tot de productie en zelfs het onderhoud samenbrengen en toegankelijk maken voor alle betrokken afdelingen: R&D, ontwerp, productie, marketing, service, onderhoud, enz. Dit type oplossing maakt het mogelijk om jouw bedrijf te vrijwaren van silo’s en zo het aantal fouten te verminderen, de ontwerptijden te verkorten, maar ook nieuwe toepassingen te vinden voor de gegevens en er dus waarde aan toe te voegen.