PLM: waarom de tijd van informatiesilo's voorbij is

  • 07/04/2022

Al vele jaren wordt de opdeling van bedrijven in organisatorische silo's gehekeld en voorgesteld als een belangrijke rem op groei en innovatie. Toch lijkt het tegen alle verwachtingen in stand te houden. Hoe kunnen we deze silo's doorbreken? 

Data staat centraal

De digitale transformatie is al vele jaren aan de gang in de industriële sector. In deze ingrijpende digitalisering staat data centraal. De rijkdom van bedrijven ligt namelijk in hun gegevens. Deze gegevens zullen de basis vormen van toekomstige groei, toekomstige vermogen om te innoveren en om nieuwe bedrijfsmodellen te ontdekken. Wanneer je echter het volledige potentieel van je gegevens wil benutten, moeten deze circuleren doorheen verschillende departementen. Die circulatie binnen je bedrijf is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen in het digitaliseringsproces.

Een nieuwe IT-architectuur

Om aan deze eis te kunnen voldoen, moet je als bedrijf jouw IT-oplossingen transformeren en de architectuur aanpassen om de uitwisseling tussen de verschillende departementen te vergemakkelijken door middel van een digitale rode draad. Een van de tekenen van deze evolutie is de groeiende belangstelling van veel fabrikanten voor PLM-systemen (Product Lifecycle Management). Deze oplossing draagt bij tot een meer algemene aanpak waarbij departementen kunnen worden gegroepeerd rond één enkele opslagplaats voor gegevens.

Het overwinnen van silo's in de praktijk

Met een PLM-tool kan je alle gegevens over een product, van het ontwerp tot de productie en zelfs het onderhoud samenbrengen en toegankelijk maken voor alle betrokken afdelingen: R&D, ontwerp, productie, marketing, service, onderhoud, enz. Dit type oplossing maakt het mogelijk om jouw bedrijf te vrijwaren van silo’s en zo het aantal fouten te verminderen, de ontwerptijden te verkorten, maar ook nieuwe toepassingen te vinden voor de gegevens en er dus waarde aan toe te voegen.

Waarom het scheiden van PLM en ERP zorgt voor productiviteitsverlies

De overstap naar een PLM-systeem is een belangrijke keuze binnen je bedrijf, het bevordert de innovatie en optimaliseert de productiviteit. De toegankelijke datastroom die PLM mogelijk maakt, is ook een goede manier om de interne communicatie binnen jouw bedrijf te verbeteren, maar ook die met externe belanghebbenden, leveranciers, onderaannemers en klanten. Als PLM echter niet is geïntegreerd met de andere applicaties in jouw IT-omgeving, zal je niet alle voordelen uit het systeem kunnen halen. En erger nog, het kan tot productiviteitsverlies leiden.