Zakaj vaša digitalna transformacija ne deluje?

  • 09/02/2023

Uvajanje novih digitalnih tehnologij je pogosto podobno divji vožnji po luknjasti cesti. Roki niso izpolnjeni, proračuni so prekoračeni. Študija družbe Bain & Company nam razkriva, da se skoraj 70% anketiranih podjetij zadovolji s povprečnimi rezultati, ki so daleč od njihovih prvotnih pričakovanj. Toda kaj je največja ovira? Je težava pri zamenjavi programske opreme? Ali pri uvozu podatkov? Ali je vzrok slabo vodenje projektov?


Nič od tega. V večini primerov je vzrok za neuspešno digitalno transformacijo človeški dejavnik. Zaposleni niso vključeni v zgodbo. Z novim sistemom ne znajo ali nočejo ustrezno delati. Pri uvajanju sistema se pojavi odpor. V nekaterih primerih nezadovoljni zaposleni celo zapustijo podjetje.


Da spremembe sprožajo odpor, je popolnoma naravno. Kljub temu pa številna podjetja človeškemu dejavniku ne namenjajo ustrezne pozornosti. Na srečo pa se mnogi vse bolj zavedajo, da digitalni projekti potrebujejo upravljanje sprememb. To je področje, ki organizacije usmerja in podpira pri spopadanju s spreminjajočimi se procesi, tehnologijami ali cilji. Upravljanje sprememb pomaga zaposlenim razumeti smisel sprememb ter z usposabljanjem in prenosom znanja pomaga pri vzpostavljanju novih kompetenc.

Vse to se morda zdi samoumevno, vendar ni. Zakaj je upravljanje sprememb tako pomembno prav zdaj?

Sprememba v vojni za talente

Potreba in nujnost upravljanja sprememb postaneta jasni, če si ogledamo trenutne razmere na trgu dela. Soočamo se z enim izmed najbolj zaostrenih trgov dela v Evropi. Brezposelnost se zmanjšuje, zaposlenost se povečuje, prosta delovna mesta pa je vse težje zapolniti. Podjetja si ne morejo več privoščiti, da bi izgubljala ljudi. Zaradi vojne za talente so podjetja prisiljena posvečati pozornost človeškemu dejavniku. Samo vsiljevanje sprememb od zgoraj navzdol, brez sodelovanja ali usmerjanja zaposlenih, je danes postalo nepredstavljivo.

"Zakaj" je postal pomemben

Dve leti pandemije sta odnos med zaposlenimi in delodajalci postavili na preizkušnjo. Po podatkih podjetja Randstad so glavni razlogi za fluktuacijo zaposlenih pomanjkanje spoštovanja, premajhna samostojnost ter premalo smiselnega. To je morda res. V preteklosti sta bila varnost zaposlitve in plača dovolj, da sta privabili ljudi. Danes pa zaposleni želijo več. Želijo se počutiti slišane in vključene, želijo si smiselnega dela in želijo vedeti, zakaj se uvajajo spremembe.

Prav to je tisto, kar omogoča upravljanje sprememb. Projekt, kot je uvedba novega sistema ERP, se začne z osveščanjem ljudi, zakaj je sprememba potrebna, in z motiviranjem, da se s to spremembo strinjajo. Šele nato se lahko posvetimo spretnostim in znanju, ki so potrebni za uspešno izvedbo projekta.

Upravljanje sprememb: naloga za HR?

Uspešne digitalne spremembe torej niso samo stvar tehnikov. Pri takšnem projektu je enako pomemben tudi človeški vidik. Ali to pomeni, da je upravljanje sprememb izključno stvar kadrovskega oddelka? Ni nujno. Učinkovit vodja sprememb v procesu združuje tehnični in psihološki vidik.

Vodja sprememb je tisti, ki organizaciji pomaga pridobiti znanje (kako naj se spremenim?). Prav tako pa gre za vprašanje, zakaj. Vodja sprememb mora ljudi ozavestiti o vrednosti sprememb in jih motivirati, da jih sprejmejo. Vodja sprememb vodi zaposlene skozi spremembe, vendar to vedno počne v tesnem sodelovanju z drugimi deležniki: podporniki, kadroviki, marketinškimi ekipami, vodji oddelkov...


Približevanje rešitve ljudem

Digitalne spremembe v preteklosti so morda prepogosto pomenile, da je bilo treba ljudem ponuditi rešitev. Upravljanje sprememb pa poskuša pripeljati ljudi do rešitve. V današnji vojni za talente to ni nepomemben odtenek. Želite zmanjšati tveganje neuspeha? Potem je upravljanje sprememb obvezen del vašega naslednjega digitalnega projekta.

Podjetje 9altitudes z veseljem pomaga vaši organizaciji skozi današnje digitalne izzive. Iščete partnerja, ki bo poskrbel za uspeh vašega digitalnega projekta? Potem se pogovorite z enim od naših vodij sprememb.

Stopite v stik z nami!