Stel de juiste productinformatie beschikbaar voor de juiste mensen in jouw organisatie

  • 05/03/2023

Weet je hoeveel tijd er in jouw bedrijf wordt besteed aan het zoeken naar informatie? En weet je hoe vaak het gebeurt dat er wordt gewerkt op basis van de verkeerde productinformatie? Als jouw bedrijf is zoals de meeste productiebedrijven wordt er veel tijd besteed aan het zoeken naar productinformatie en worden er fouten gemaakt. Maar wat als we je vertellen dat je deze situatie kan verbeteren?

In een productiebedrijf is productinformatie niet alleen relevant voor de R&D-afdeling, gegevens moeten worden gedeeld met inkoop, productie, verkoop en zelfs de serviceafdeling. Maar weet je wat het proces in jouw organisatie is wanneer een product wordt bijgewerkt?

Hoe zorg je ervoor dat elke stakeholder (intern en extern) zo snel mogelijk over de nieuwe productdocumenten beschikt wanneer een product wordt bijgewerkt?

Met een Product Lifecycle Management-oplossing (kortweg PLM-oplossing) kun je de levenscyclus van jouw product volgen en de relevante productinformatie beschikbaar stellen voor andere systemen - bijvoorbeeld ERP. Daardoor kan de R&D-afdeling automatisch de rest van de organisatie bedienen wanneer er updates zijn. De inkoopafdeling kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat zij de juiste grondstoffen, reserveonderdelen of andere subassemblage inkoopt. De voordelen die specifiek betrekking hebben op de inkoopafdeling hebben wij uitgewerkt in dit aparte artikel >.

Verschillende afdelingen hebben verschillende informatie nodig

De manier van werken in verschillende afdelingen verschilt. Daarom hebben de werknemers in de verschillende afdelingen ook verschillende informatie over het product nodig, afhankelijk van waar zij bij de levenscyclus van het product betrokken zijn.

Vanuit financieel oogpunt is het misschien goed genoeg om de kosten van de aanschaf van het nieuwe product te schatten voor het maken van een begroting, terwijl wanneer inkoop de specifieke onderdelen moet aanschaffen, zij over meer informatie moeten beschikken. Inkoop heeft alleen de informatie nodig die nodig is om de juiste onderdelen te kunnen kopen, terwijl productie genoeg informatie moet hebben om de onderdelen te assembleren en de service-afdeling in staat moet zijn compatibele reserve-onderdelen te identificeren wanneer iets moet worden vervangen.

Daarom is het niet voldoende om slechts één document bij te werken en dat met alle belanghebbenden te delen wanneer het is bijgewerkt. Er zijn veel verschillende documenten per product, ze zijn vaak gekoppeld en vaak is het nodig om de documenten van het nieuwe product te kunnen vergelijken met de documenten van eerdere versies. Je kan dit alles beheren met de PLM-oplossing Windchill.

Met Windchill kan jouw R&D-afdeling het product bijwerken en er tegelijkertijd voor zorgen dat de juiste documenten beschikbaar zijn voor de juiste belanghebbenden, zodat iedereen werkt met de juiste productinformatie voor zijn specifieke rol.

Stel gegevens beschikbaar waar ze nodig zijn

Met PTC Windchill hoeven jouw medewerkers niet per se te leren hoe ze een nieuwe oplossing moeten gebruiken. Windchill kan worden geïntegreerd met andere IT-oplossingen zoals CAD, ERP en CRM. Zo kan je ervoor zorgen dat de juiste gegevens beschikbaar zijn voor de juiste medewerkers in de oplossingen waarmee ze vandaag werken, hetzij door een nauwe integratie, hetzij door bijvoorbeeld links naar tekeningen of 3D-modellen beschikbaar te maken in ERP.

De R&D-afdeling kan er ook baat bij hebben om binnen de PLM-oplossing rechtstreeks toegang te krijgen tot relevante gegevens uit ERP - bijvoorbeeld voorraadinformatie.

De CFO gids: Waarom jouw productiebedrijf PLM nodig heeft

In sommige bedrijven zijn CFO's en andere managers niet geïnteresseerd in welke CAD- en PLM-oplossingen voor het bedrijf worden gekozen. En sommige kiezen zelfs helemaal niet voor een PLM-oplossing. Maar het is lang niet alleen de ontwikkelingsafdeling die profiteert wanneer een bedrijf in PLM investeert. En niet alle oplossingen zijn hetzelfde.

Daarom hebben we een gids gemaakt voor CFO's in productiebedrijven. De gids vertelt je waarom je jou bewust moet zijn van de mogelijkheden met PLM.

Blijf op de hoogte!