Gør den rigtige produktinformation tilgængelig for de rigtige personer i din organisation

  • 18/01/2023

Ved du, hvor meget tid der bruges i din virksomhed på at lede efter information? Og ved du, hvor ofte det sker, at arbejdet er baseret på forkerte produktoplysninger? Hvis din virksomhed er som de fleste produktionsvirksomheder, bruger du meget tid på at lede efter produktinformation, og der sker fejl. Men hvad nu hvis vi fortæller dig, at du kan forbedre den situation?

I en produktionsvirksomhed er produktinformation ikke kun relevant for udviklingsafdelingen, data skal deles med produktionen, med indkøb, produktionen, salg og endda serviceafdelingen. Men ved du, hvordan flowet er i din organisation, når et produkt opdateres?

Hvordan sikrer du, at alle interessenter (interne og eksterne) har de nye produktdokumenter tilgængelige så hurtigt som muligt, når et produkt opdateres?

Med en Product Lifecycle Management-løsning (kort sagt PLM-løsning) er du i stand til at følge dit produkts livscyklus og gøre den relevante produktinformation tilgængelig for andre systemer - f.eks. ERP. Derved kan udviklingsafdelingen automatisk servicere resten af organisationen, når de laver ændringer. Indkøbsafdelingen kan f.eks. sikre sig, at de indkøber de rigtige råvarer, reservedele eller andre delkomponenter. Fordelene specifikt relateret til indkøbsafdelingen har vi uddybet i denne separate artikel >

Forskellige afdelinger har behov for forskellig information

Måden at arbejde i forskellige afdelinger er forskellig. Derfor har medarbejderne i de forskellige afdelinger også brug for forskellig information om produktet afhængigt af, hvor i produktets livscyklus de er involveret.

Fra et økonomisk perspektiv er det måske godt nok at estimere omkostningerne ved at købe det nye produkt for at lave budget, men når indkøb skal købe de specifikke dele, skal de have mere information. Indkøb behøver kun den information, der er nødvendig for at kunne købe de rigtige dele, hvor produktionen skal have nok information til at samle delene, og serviceafdelingen skal kunne identificere kompatible reservedele, når noget skal udskiftes.

Derfor er det ikke nok bare at opdatere et dokument og dele det med alle interessenterne når det opdateres. Der er mange forskellige dokumenter til hvert produkt, de hænger ofte sammen, og ofte er der behov for at kunne sammenligne dokumenterne fra det nye produkt med dokumenterne fra tidligere versioner. Du er i stand til at klare alt dette med PLM-løsningen Windchill.

Med Windchill er din udviklingsafdeling i stand til at opdatere dit produkt og samtidig sørge for, at de rigtige dokumenter er tilgængelige for de rigtige interessenter, så alle arbejder med den rigtige produktinformation for lige netop deres rolle.

Gør data tilgængelige, hvor de er nødvendige

Med Windchill behøver dine medarbejdere ikke nødvendigvis at lære at bruge en ny løsning. Windchill kan integreres til andre IT-løsninger som f.eks. CAD, ERP og CRM. Derved kan du sikre dig, at de rigtige data er tilgængelige for de rigtige medarbejdere i de løsninger, de arbejder med i dag , enten via en tæt integration som det sker til CAD, eller ved f.eks. at stille links til tegninger og 3D-modeller til rådighed i ERP.

Udviklingsafdelingen kan på sin side også drage nytte af at få adgang til relevante data fra ERP direkte i PLM-systemet – f.eks. lagerinformation.

CFO-guiden: Hvorfor din produktionsvirksomhed bør have PLM

I nogle virksomheder interesserer CFO'er og andre ledere sig ikke for, hvilke CAD- og PLM-løsninger, der vælges til virksomheden. Og nogle kan endda helt fravælge en PLM-løsning. Men det er langt fra kun udviklingsafdelingen, der vinder, når en virksomhed investerer i PLM. Og ikke alle løsninger er ens.

Derfor har vi lavet en guide til økonomidirektører i produktionsvirksomheder. Guiden fortæller dig, hvorfor du skal være opmærksom på mulighederne med PLM.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev