Verbeter je productkwaliteit met IIoT

  • 20/04/2023

Ieder zichzelf respecterend maakbedrijf meet de kwaliteit van zijn afgeleverde producten. Gelukkig hoeft dat vandaag niet meer zo moeilijk te zijn. Aan de hand van IIoT-sensoren kan je de kwaliteit van je productielijn automatisch en in real time opvolgen. Wil je op relatief korte termijn je OEE verbeteren? Dan is IIoT de ideale manier om dit aan te pakken.

Productkwaliteit is een belangrijk onderdeel van het concept Overall Equipment Effectiveness (OEE), de belangrijkste maatstaf voor je bedrijfsproductiviteit. Naast de beschikbaarheid van je machines en de prestaties die ze leveren (bv. het aantal afgeleverde producten per tijdseenheid), wil je namelijk ook weten in welke mate jouw productielijn goede of slechte producten aflevert. Heel concreet bedoelen we met productkwaliteit het percentage van producten dat het hele productieproces doorloopt zonder defecten of extra aanpassingen.

Productkwaliteitsverlies kan een zware impact hebben op je omzet en winstmarges. Wil je je OEE verbeteren, dan heb je inzicht nodig in je productiekwaliteit.

Kwaliteitsverlies bij opstart

Productkwaliteitsverlies zien we heel vaak na een heropstart of omschakeling van een productielijn. Dat verlies is doorgaans ingecalculeerd. Een productielijn moet vaak een bepaalde tijd draaien vooraleer de machines stabiel worden of tot wanneer de parameters goed zitten.

Dergelijk kwaliteitsverlies reduceren is echter niet altijd zo eenduidig. Operatoren proberen voor opstart uiteraard de setttings van de machine zo precies mogelijk in te stellen, maar dan nog is de oorzaak van kwaliteitsverlies niet altijd goed in te schatten. Door het toevoegen van IIoT-sensoren aan de machine kan het op den duur wel mogelijk zijn om patronen te herkennen bij elke heropstart en zo sneller tot de oorzaak van het probleem te komen. IIoT-sensoren bieden alvast een beter alternatief voor de trial en error die vaak gepaard gaat bij het goed zetten van parameters bij opstart.

Kwaliteitsverlies tijdens looptijd

Ook na de instabiele opstart van je machine kan er nog kwaliteitsverlies optreden. Misschien interpreteerde de operator de instructies verkeerd, of werd de machine verkeerd bediend, of begonnen bepaalde componenten slijtage te vertonen.

Heel vaak is slechte productkwaliteit een voorteken van een ernstiger machinestilstand of dreigende storing. Uiteraard hoef je niet op zo’n stilstand te wachten om in te grijpen. Meer nog, als je productielijn blijft draaien tot er defecten aan je machines optreden, dan zijn de gevolgen vaak groter dan het productkwaliteitsverlies op zich. Het defect kan een lange stilstand tot gevolg hebben en misschien zelfs veiligheidsrisico’s voor je personeel met zich meebrengen. Daarom is het zo belangrijk om op tijd in te grijpen, precies iets waar IIoT mee kan helpen.

Procesmonitoring met IIoT

IIoT-sensoren kunnen in real time relevante parameters, zoals temperatuur, snelheid of druk gaan meten. Zo voorkom je dat parameters gaan verschuiven en dat je slechte kwaliteit gaat afleveren. IIoT-software kan je ook helpen om trends of patronen op te sporen in je processen. Zo kan je zien hoe of waar slechte kwaliteit ontstaat, en tijdig ingrijpen met corrigerende maatregelen. Zonder IIoT is het vaak lastig of tijdrovend om tot een sluitende root-cause analyse te komen. Met behulp van data, die gecapteerd is via IIoT-sensoren, kan het sneller en efficiënter.

Je productieproces en productkwaliteit monitoren met IIoT heeft nog een ander voordeel. Vaak zijn verschuivingen in parameters (bv. temperatuur van een oven) zo miniem en gradueel, dat ze manueel of met het blote oog niet te detecteren zijn. Als je je parameters digitaal meet, dan heb je de resultaten zwart op wit. Dat maakt het makkelijker om bepaalde patronen of trends in je productieproces te ontdekken.

Productkwaliteit monitoren met 9A Connected Factory & Insights

9A Connected Factory & Insights is een betaalbaar IIoT-platform waarmee je op korte termijn inzichten kan verkrijgen in je productieprocessen en productkwaliteit. Die inzichten kan je dan gebruiken om optimalisaties door te voeren.

Overzichtelijke dashboards geven je alle nodige informatie over de performantie van je machines en over je productkwaliteit. Bovendien kan je alarmen instellen wanneer productiefouten zich dreigen voor te doen, bijvoorbeeld wanneer bepaalde drempelwaardes overschreden worden. Die informatie laat je toe om te gaan optimaliseren of sneller in te grijpen waar nodig.

9A Connected Factory & Insights is een snelstartpakket dat gebaseerd is op PTC ThingWorx en ontwikkeld op basis van best practices en industriekennis. Onze belofte? Na 90 dagen heb je al de eerste inzichten in je productieproces. Zo haal je sneller ROI uit jouw IIoT-project.

Geïnteresseerd in een demo van 9A Connected Factory & Insights? Laat het ons weten.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief