Snel inzicht in machinestilstanden met IIoT

  • 20/04/2023

Machinestilstanden kunnen een enorme impact hebben op je algemene productiviteit. Toch hebben productieleiders niet altijd een goed zicht op waarom en hoe vaak een machine het laat afweten. Hoe begin je eraan als je zoiets wil meten?

Hoe vaak staat een machine stil ten opzichte van de verwachte operationele tijd? Het is een belangrijke vraag als je de zogenaamde Overall Equipment Effectiveness (OEE) van je bedrijf wil kennen. Die OEE is dan weer de belangrijkste maatstaf voor de productiviteit. Wil je je OEE verbeteren, dan heb je inzicht nodig in hoe die machinestilstanden ontstaan en hoe vaak dat gebeurt.

Alleen, niet alle stilstanden zijn dezelfde.

Stilstanden en microstops

Het duidelijkste voorbeeld van een machinestilstand is wanneer er een (zichtbaar) defect aan de machine is. Denk maar aan een motor die stilvalt of een kogellager die beschadigd is door slijtage. De stilstand uit zich dan in de tijd dat de machine niet draait na het defect, de tijd die nodig is om componenten te herstellen of te vervangen, en de tijd die nodig is voor een eventueel later gepland nazicht of onderhoud. Uiteraard is een grondige probleemanalyse altijd aangewezen. Je moet weten welke component(en) de stilstand hebben veroorzaakt, zodat je een volgende stilstand misschien kan voorkomen.

Niet alle machinestilstanden zijn echter zo duidelijk. Heel vaak gaat het over microstops: korte en frequente onderbrekingen van een machinecyclus, die vaak snel door een operator opgelost kunnen worden. Vaak gaan microstops slechts over een paar seconden. Ze kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms worden ze veroorzaakt door de machine zelf, bijvoorbeeld wanneer een PLC een opgewarmde motor even stil legt tot die afgekoeld is.

Maar heel vaak zijn microstops het gevolg van menselijke fouten. Dat kan een configuratiefout zijn, bijvoorbeeld een drempelwaarde die verkeerd ingesteld is. Het kan ook het gevolg zijn van een inschattingsfout, een operator die afgeleid is, of materialen die niet correct op de productielijn geladen worden.

Er zijn twee veelvoorkomende machinestilstanden: defecten en microstops.

Verborgen impact

Het probleem is dat deze microstops vaak niet worden gemeten. Daarom wordt de impact van dergelijke korte, maar frequente stops dikwijls onderschat. Zeker op lange termijn, en vooral bij bedrijven die grote volumes draaien, kunnen microstops grote gevolgen hebben voor de productiviteit en de omzet.

Microstops laten zich niet zo makkelijk op een manuele manier meten. Je hebt met andere woorden een automatisch meetsysteem nodig die je stilstanden in kaart brengt. Gelukkig zijn er systemen op de markt die je kunnen helpen om verschillende soorten stilstanden, waaronder microstops, te monitoren en op een overzichtelijke manier te visualiseren.

Hoe IIoT implementeren?

PLC’s geven vaak al belangrijke informatie over de aard van de stilstand (tijdstip, duur, cyclus, locatie van de fout) mee. Zelfs oudere machines zonder PLC’s kunnen aangepast worden met sensoren om dergelijke informatie te kunnen capteren. De PLC op de machine geeft die informatie dan meestal door naar een communicatieplatform, dat de brug vormt tussen de machinebesturing en de digitale wereld, en daarna naar een IIoT-platform, zoals PTC Thingworx, dat zorgt voor een gemakkelijk beheer van al je data en informatiestromen die je machines aanleveren.

Vanaf dan wordt het interessant. Een IIoT-platform geeft je overzichtelijke dashboards met alle nodige informatie over de performantie en eventuele stilstanden van je machines. Bovendien kan je alarmen instellen wanneer stilstanden om de hoek loeren, bijvoorbeeld als bepaalde parameters overschreden worden. Die verzamelde informatie laat je toe om te gaan optimaliseren of sneller in te grijpen waar nodig. Misschien komen je stilstanden vooral voor bij het produceren van één bepaald product? Of bij een specifieke stap in het proces?

Bruikbare inzichten na 90 dagen

Het begrip IIoT doet bij veel productieleiders misschien wel wat alarmbellen afgaan. Want, is IIoT niet vooral een zaak van grote bedrijven? Eentje die handenvol geld kost? Neen en neen. IIoT-sensoren zijn nu al even op de markt en, net zoals dat vaak gaat bij volwassen technologie, zijn de hardware-prijzen de laatste jaren flink gedaald. En ook softwarematig kan je al snel van start gaan met elementaire IoT-functies aan een relatief lage prijs.

Een verstandige optie is bijvoorbeeld 9A Connected Factory & Insights, een snelstart IIoT-platform dat bedrijven in staat stelt om hun productieapparaat te optimaliseren op basis van data. Met dit platform van 9altitudes krijg je op korte termijn de eerste inzichten in je machines, waarmee je je productie-efficiëntie kan verbeteren. Onze belofte is dat je al na 90 dagen de eerste inzichten kan bekomen. Zo haal je heel snel return on investment uit jouw IIoT-project.

Geïnteresseerd in een demo van 9A Connected Factory & Insights? Laat het ons weten.

Blijf op de hoogte!