Hoe verminder je productieafval binnen jouw bedrijf?

  • 05/09/2022

Dat grondstoffen duur zijn hoeven we je niet te vertellen. Nog kostelijker echter zijn grondstoffen die niet gebruikt worden omdat ze eindigen als afval of uitval. Hoe kan je jouw productieafval verminderen? Met Industrial Internet of Things (IIoT) kan je meten hoeveel van je materiaal als afval eindigt en welke parameters daar een invloed op hebben. Daarnaast krijg je de nodige inzichten om in te grijpen en je afval te verminderen.

Veel productieleiders focussen nog iets te veel op het maximaliseren van output. Maar een efficiënte productie houdt even goed in dat je de kosten onder controle houdt. Een van de belangrijkste kostcomponenten van een productiegoed zijn grondstoffen. Als we het hebben over ‘verloren grondstoffen’, dan spreken we over twee types:

Twee types 'verloren' grondstoffen

Afval

Uiteraard is er aan elk productieproces restafval (waste) verbonden. Dat zijn materiaalresten die niet nodig zijn in het finale product. Zo is er vaak restmateriaal bij de productie van materialen waarbij snij-afval wordt geproduceerd, of bij het gebruik van verpakkingen.

Uitval

Als er producten uit de productielijn komen die niet volgens specificaties afgeleverd werden, dan spreken we van uitval (scrap). Soms kan uitvalmateriaal herwerkt worden, maar dat is lang niet altijd het geval.

Nu de grondstofprijzen in de lift zitten, is er bij veel organisaties meer aandacht om de kost van afval en uitval te verminderen. Die kost beperkt zich trouwens niet tot het materiaal zelf. Er is bijvoorbeeld ook de kost van de verloren productietijd en -energie, de tijd die nodig is om een product te herwerken of om een lijn opnieuw op te starten, de energiekost die nodig is om opnieuw op te starten, en de kost van het verwerken van afvalmateriaal.


Processen optimaliseren met IIoT

Vaak is een verhoging van de hoeveelheid afval of uitval een kwestie van processen die niet zo efficiënt verlopen. Soms moet een productielijn stilgelegd worden omdat er zich een machinefout voordoet, of omdat er componenten gewisseld moeten worden. De heropstart van een machine neemt dan vaak tijd in, omdat operatoren geen idee hebben in welke mate welke parameters invloed hebben op het productieresultaat, of ook omdat er gewoonweg te veel parameters zijn om mee rekening te houden.

Uiteraard zijn er veel manieren om het afvalprobleem aan te pakken. Je kan operatoren trainen om beter met het productieproces om te gaan of je kan het aankoopbeleid van je grondstoffen onder de loep nemen. Maar de meest directe manier is het proces zelf analyseren. Om dat goed te doen heb je data nodig. Deze data verkrijg je door de plaatsing van sensoren en Industrial Internet of Things (IIoT).

Door je productieapparaat te verbinden door middel van IIoT kan je gericht data verzamelen uit je machines en die data monitoren en analyseren met het oog op het verminderen van afval en uitval. De sterkte van IIoT is dat het actionable data oplevert, informatie waar je daadwerkelijk iets mee kunt doen, ook dus efficiënter omgaan met grondstoffen.

De ROI van IIoT

Het rendement van IIoT is onmiskenbaar. Zo kon een klant het galvanisatieproces optimaliseren op basis van data gecapteerd uit IIoT-sensoren. Na enkele simpele ingrepen voor het instellen van de machineparameters kon het bedrijf het verbruik van zink (het galvanisatiemateriaal) verminderen met 4%, wat onmiddellijk een impact had op de hoeveelheid afval.

Toegegeven, dit zijn op het eerste zicht misschien geen spectaculaire cijfers. Toch mag je een vermindering van je afvalmateriaal op zo’n korte termijn een succes noemen. En als het laaghangend fruit geplukt is, dan kan de proceskennis van productieteams vaak nog voor meer ROI zorgen.

Starten met afval verminderen

Afval of uitval verminderen met IIoT kan relatief snel en eenvoudig. Vandaag kan een IIoT-platform moeiteloos connecteren met je productieapparaat, zelfs als het gaat over een legacy systeem. Meestal zijn er geen kostelijke upgrades van het machinepark nodig om IIoT-ready te zijn. Het IIoT-softwareplatform communiceert moeiteloos met de machineprotocollen, en vervolgens breidt dat platform de functionaliteit van de bestaande machine uit.

Met de IIoT-oplossing 9A Connected Factory & Insights van 9altitudes kan je snel een doorstart maken naar concrete resultaten, een voordeel dat veel IIoT-pakketten missen. De oplossing is gebouwd op de kennis van de markt en de processen én begrijpt de complexiteit waar maakbedrijven mee te maken hebben.

Geïnteresseerd in IIoT? Laat het ons weten.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief