Hoe start je met Industrial Internet of Things (IIoT) op de fabrieksvloer en het belang van OEE

  • 17/06/2022

Wil jij de mogelijkheden van Industrial Internet of Things ontdekken, maar weet je niet hoe je eraan begint? De stap naar Industrial Internet of Things kan voor sommige maakbedrijven groot en ingewikkeld lijken. Er komt nogal wat kijken bij een full blown toepassing van IIoT, maar het goede nieuws is dat het ook stapsgewijs kan. Hoe start je met IIoT en wat is ervoor nodig?

Overall Equipment Effectiveness

De mogelijkheden binnen IIoT zijn quasi oneindig, de technologie zelf vormt nog amper een probleem en zo kan je zowel producten als processen connecteren. Indien we kijken naar hoe je IIoT kan inzetten op de fabrieksvloer (het connecteren van processen), is er één belangrijke component die elk maakbedrijf bezighoudt, namelijk de OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Met OEE probeer je de efficiëntie van het productieapparaat in kaart te brengen. Als je een OEE score van 100% hebt, betekent dit dat je enkel goede stukken produceert, zo snel als mogelijk, zonder stoptijden. Dus 100% kwaliteit, 100% performantie, 100% beschikbaarheid. Het meten van OEE is een best practice binnen een productieomgeving, omdat het toelaat om onderliggende verliezen te meten en zichtbaar te stellen en zo systematisch gerichte verbeteringen door te voeren.

Je mag de OEE waarde niet zien als een absoluut doel, maar als een manier om continue te verbeteren. Het is dan ook belangrijk om realistische doelen te stellen en er stap voor stap naartoe te werken.

Een ideaal OEE percentage wordt vaak aangeduid met 85%, in realiteit zitten de meeste bedrijven vandaag rond de 60%.

Think big, start small, scale fast

Zoals vooraf aangehaald probeer je met de OEE de efficiëntie van het volledige productieapparaat in kaart te brengen.(think big) Eens die OEE inzichtelijk is, kan je concreet zien wat er speelt in jouw fabriek, de onderliggend problemen detecteren en er gericht actie aan koppelen.

Om tot bovenstaande te komen, is het belangrijk om de eerste stap te zetten (start small). Dat doe je door te starten met de data die voorhanden is en gaandeweg meer data binnen te trekken, bijkomende sensoren te installeren en extra machines te koppelen (scale fast).

De meeste bedrijven hebben al heel wat data beschikbaar, op PLC’s, op locale databases, of kwaliteitssystemen, in het MES of ERP. Het grote probleem is echter dat de data in die systemen niet vlot bereikbaar zijn, niet onderling gekoppeld zijn en dat er vaak tijdsynchronisaties ontbreken (timestamps). Hierdoor staan de data op zichzelf, ontbreekt de context en de interpreteerbaarheid, en is het moeilijk om die data inzichtelijk te maken.

Het is vaak baanbrekend om te zien welke schat aan informatie boven water komt wanneer je deze simpele stap realiseert.

Eens je de nodige parameters capteert, kan je aan de hand van een OEE dashboard optimalisaties doorvoeren. Vooraleer je echter kan optimaliseren, moet je nog enkele stappen volgen. Als maakbedrijf kan je klein starten en geleidelijk aan opschalen, met een duidelijk geformuleerd einddoel in gedachten: think big, start small, scale fast.

Zo ga je van start met Industrial Internet of Things
Kies een partner
Vooraleer je dieper ingaat op IIoT, is het belangrijk om de juiste partner onder de arm te nemen. Kies een partner die ervaring heeft binnen jouw sector en die je kan ondersteunen en begeleiden tijdens het IIoT project. Een partner die jouw industrie niet kent, zal jouw uitdagingen en pijnpunten moeilijker kunnen vertalen in een IIoT project. Opteer ook voor een partner die jouw snelheid en maturiteit rond het onderwerp begrijpt en hier rekening mee houdt.
Bepaal jou processen as is
Van zodra je de juiste partner gevonden hebt, kan je samen bepalen hoe de processen binnen jouw bedrijf eruit zien. Dit is een belangrijke eerste stap, een basis van waaruit je als bedrijf start om de juiste en relevante data te capteren en visualiseren.
Waar wil je naartoe?
Eens je de situatie as is bepaald hebt, kan je nadenken over waar je als bedrijf naartoe wilt. Welke doelen heb je voor ogen voor de komende jaren en op welke manier wil je groeien als bedrijf? Wanneer dit duidelijk is, heb je zowel de as is als de to be situatie bepaald en kan je de discrepantie tussen de twee definiëren. Op basis van die discrepanties kies je samen met je partner welke data je wilt visualiseren en welke parameters je hiervoor moet capteren.
Connecteer jouw machines en processen
Nadat je een overzicht hebt van de parameters, kunnen de processen en machines geconnecteerd worden. Dit kan stapsgewijs, door te beginnen met een aantal parameters om zo op te schalen. Hierdoor vermijd je dat je data capteert zonder er effectief mee aan de slag te gaan.
Capteer data in een dashboard
Eens jouw machines en processen geconnecteerd zijn, kan je data capteren. Deze data worden vervolgens verwerkt in een dashboard, die met de nodige personen en departementen gedeeld wordt.
Bepaal vervolgstappen
Eens je een full operating dashboard hebt, kan je verder bepalen welke vervolgstappen nodig zijn om jouw processen te optimaliseren. Dit op basis van de data die gecapteerd worden.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief