Hoe de stijgende energie- en grondstofprijzen compenseren met IIoT

  • 13/09/2022

De hoge grondstof- en energieprijzen doen onze maakbedrijven pijn. Om competitief te blijven worden productieafdelingen gedwongen om efficiënter te werken en slimmer om te gaan met grondstoffen en energie. Industrial Internet of Things (IIoT) kan hierbij een serieus handje helpen.

Enkele harde cijfers uit het recente nieuws:

  • In maart 2022 was de gasprijs 20 keer hoger dan de prijs van het jaar ervoor.
  • Uit een recente Duitse peiling onder 3500 ondernemers bleek dat 16% van de industrieondernemingen zijn productie wil beperken wegens de stijgende energieprijzen.
  • De Nationale Bank berekende in december 2021 dat een voortdurende prijsstijging tot 10.000 jobs in energie-intensieve bedrijven op de tocht kan zetten.

Prijzen verhogen dan maar, zou je denken. Helaas is dat geen mirakeloplossing. De Nationale Bank berekende ook dat Belgische bedrijven er gemiddeld in slagen om slechts 60% van de kostenstijgingen door te schuiven naar hun klanten. Bedrijven waar het aandeel van energie in de productiekosten hoog is, vangen uiteraard de grootste klappen op. En als we de nieuwsberichten een beetje volgen, dan moeten we niet meteen een daling verwachten.

Wat kan je dan doen als maakbedrijf? Eén manier om de prijsstijgingen enigszins te compenseren is door gebruik te maken van Industrial Internet of Things (IIoT). Daar voldoende data te halen uit je machines en productieapparaat kan je inzicht krijgen in het verbruik van grondstoffen en energie. Dat geeft je een basis om in te grijpen en te optimaliseren waar mogelijk.

Efficiënt produceren: een drieluik

Voor we inzoomen op de mogelijkheden van IIoT, is het nuttig om even stil te staan bij wat de kost van productie bepaalt. Eén manier om dat te doen is het time-cost-performance model. Dat model wordt vaak in projectmanagement gebruikt, maar het is ook handig voor dit verhaal. Efficiënt produceren wil zeggen dat je tijd, kost en performance (kwaliteit) in balans kan houden.

Tijd
Bedrijven willen altijd maar sneller produceren. Telkens als er downtime van je machines of productieapparaat is, zet dat een rem op je productiesnelheid. Om efficiënter te produceren kan je sneller reageren op stilstand, zodat je je energieverbruik, grondstoffen of verloren product kan reduceren. Maar je kan ook proberen te anticiperen op benodigde voorraden of op machines die minder efficiënt dreigen te worden.
Kost
Dit gaat over het verbruik van energie en grondstoffen. Met de stijgende prijzen is er duidelijk een onevenwicht in de driehoeksverhouding tijd-kost-performance gekomen. Efficiënter produceren betekent hier dat je minder of efficiënter omgaat met energie en grondstoffen, of dat je op zoek gaat naar alternatieven.
Performance

Dit gaat vooral over de kwaliteit van je productie. In welke mate heb je controle over je productieparameters en hoe kwalitatief is het resultaat van je productie? Efficiënt produceren betekent hier dat je al die zaken gaat monitoren.

Data toont de weg naar efficiëntie

Je productie efficiënter maken kan dus door in te grijpen op een van de drie bovenvermelde parameters, die elkaar trouwens onderling beïnvloeden. Als je sneller wil produceren of met minder grondstoffen zou dat ten koste kunnen gaan van de kwaliteit. Het gaat dus om het vinden van de juiste balans.

Maar om die oefening te maken heb je dus data nodig. En daar knelt vaak het schoentje. Data zit nog te vaak verspreid in de organisatie in spreadsheets op lokale pc’s, ze is niet up to date of gesynchroniseerd met het productieapparaat, en bovendien is ze ook niet visueel gemaakt, wat een cruciale voorwaarde is om inzicht te krijgen in je data.

Door je productieapparaat te verbinden met IIoT kan je gericht data verzamelen uit je machines, die data monitoren en analyseren met het oog op eventuele verbeteringen en kostenreducties. De sterkte van IIoT is dat het actionable data oplevert, informatie waar je daadwerkelijk iets mee kunt doen, ook dus efficiënter omgaan met energie en grondstoffen.

Energie en grondstoffen besparen met IIoT

De ROI van IIoT is dus reëel. IIoT zal je machinepark niet direct met double digit percentages efficiënter maken, maar zelfs een recurrente vermindering van de energiefactuur met enkele percenten is iets waar elke COO ongetwijfeld voor wil tekenen.

Enkele mogelijkheden waarbij IIoT je helpt te besparen:

  • Sensoren voor smart energy monitoring kunnen piekverbruik registreren voor verwarming, koeling en ventilatie. Zo kan je zien wanneer het interessant is om bepaalde toestellen af te sluiten.
  • Sensoren op machines kunnen belangrijke parameters monitoren en waarschuwen wanneer er iets verkeerd dreigt te lopen of wanneer bepaalde onderdelen versleten zijn. Zo kan je tijdig ingrijpen en kostelijke stilstand vermijden, waarbij vaak heel veel energie en grondstoffen verloren gaan.
  • Op basis van sensoren en slimme algoritmes kan je voorspellen wanneer een machine onderhoud nodig heeft. Zo kan je downtime verminderen en erger voorkomen.

Kom proeven van IIoT

Energie en grondstoffen besparen met IIoT kan relatief snel en eenvoudig. Met de IIoT-oplossing 9A Connected Factory & Insights van 9altitudes kan je snel een doorstart maken naar concrete resultaten, een voordeel dat veel IIoT-pakketten missen. 9altitudes heeft bovendien kennis van de markt en begrijpt de complexiteit waar maakbedrijven mee te maken hebben.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Blijf op de hoogte!