Digitaal transformeren: een verhaal van uitdagingen en opportuniteiten

  • 01/05/2020

Maakbedrijven komen elke dag in aanraking met heel wat nieuwe trends. Voor onze klanten brengen we deze nieuwe trends in kaart om hen zo optimaal mogelijk te informeren en begeleiden. Hierbij komen alle processen aan bod, van engineering tot productie en service.

Moderne uitdagingen

Er zijn heel wat uitdagingen die vandaag de dag de kop opsteken. De steeds veranderende klantenbehoeften en nieuwe vormen van concurrentie spelen hun rol en zorgen op hun beurt voor nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld klanten die hun product graag willen configureren, of nieuwe ondernemingen die zonder voorgeschiedenis op de markt komen en sneller de nieuwste technologieën adopteren. Verder verandert de rol van externe leveranciers voor een deel. Zij worden nu ook ingezet om standaardzaken op te nemen, aangezien zij ook voor die zaken steeds de nieuwste technologieën hanteren. Er zijn heel wat nieuwe trends op til, maar hoe kunnen maakbedrijven deze oppikken en omzetten in opportuniteiten?

Steeds meer organisaties zijn al goed bezig om het silo denken achterwege te laten en de volledige keten meer en meer met elkaar te verbinden. Ook de rol van externe leveranciers verandert grondig. Hieronder gaan we dieper in op de uitdagingen en opportuniteiten binnen de verschillende afdelingen bij onze klanten.

Opportuniteiten in de ontwerpfase

Er schuilen opportuniteiten in elke afdeling van een bedrijf. Denk maar aan de eerste stap van idee naar product, de engineering afdeling. Vandaag werken bedrijven vaker samen met externe partijen om het ontwerp van een bepaald productonderdeel te tekenen. Dit gebeurt meestal door gebrek aan in-house engineers. Hierbij kies je een partij in functie van kennis, en niet langer in functie van het cad-pakket die ze hanteren. Een multicad-systeem brengt namelijk verschillende cad-pakketten samen. Zo kan je design collaboration uitvoeren en je iteraties doorheen het productontwerp inkorten.

Verder werken ontwerpers met een tekensysteem waar ze nog vaak de 3D-tekening omzetten naar een 2D-vorm, om dan door te geven naar productie. Dit kost tijd en verhoogt daarbovenop de kans op fouten, want alle 3D data moet correct worden overgezet naar de 2D-variant. Met Model Based Definition kan je dit op het 3D-model zelf opzetten. Wanneer een ontwerper bijvoorbeeld een aanpassing doet aan een bepaalde tolerantie, zal deze ook doorgegeven worden naar productie. Op die manier blijven zij ook steeds op de hoogte van mogelijke veranderingen.

Drie trends binnen productie

Als de ontwerpfase achter de rug is, kan de productie starten. Terwijl ontwerpers werken met een Engineering Bill of Material, gebruikt de productieafdeling een Manufacturing Bill of Material. In de MBOM vindt de productieafdeling de nodige informatie om de shopfloor aan te sturen rond onderdelen, assemblages, tools en skills voor een specifiek product. Vroeger tekende de engineeringafdeling in functie van logistiek, via een EBOM. De ontwerper tekende het product zoals het gemaakt moest worden. Als je echter de productie uitbesteed of op verschillende locaties produceert, heb je soms verschillende MBOM’s nodig voor 1 EBOM. Een fenomeen dat vaker opduikt is om de MBOM vanuit de ERP in het PLM-systeem te trekken. Je bouwt de MBOM niet langer op vanuit het ERP-systeem, maar vanuit PLM. Zo kan je gemakkelijker parallel werken doordat productie reeds kan ingrijpen nog voor de engineeringafdeling klaar is. Daarnaast verkort ook de time to market, omdat er minder iteraties zijn.

Bovendien kan je ook de Bill of Process toepassen. Hierbij ga je een groot voordeel van een 3D-tekening, namelijk de gemakkelijke leesbaarheid, gebruiken om te produceren. Door die 3D-tekening beschikbaar te stellen voor productie kan je het personeel flexibeler inzetten. Doordat de volledige keten (engineering, productie,..) met elkaar gelinkt is, ziet iedereen direct de impact van changes.

Een laatste belangrijke trend is het gebruik van IoT op de werkvloer. Met één tool kan je een dashboard creëren waarbij je data van ERP, MES, PLM en CAD samenbrengt. Daarnaast komen ook nog instellingen van machines, parameters,… waardoor je problemen sneller kan opsporen en oplossen. Hier spelen kwaliteit en OEE (Overall Equipment Effectiveness) een grote rol.

Wijzigingen in verkoop

Verder zien we ook een verandering in businessmodel. Bedrijven kiezen regelmatiger voor een product-as-a-service model. Ze verkopen niet langer een product, maar een service. Neem bijvoorbeeld een producent van vliegtuigmotoren die vlieguren verkoopt, en niet langer de motoren zelf. Hierbij zijn productkwaliteit samen met predictive maintenance belangrijk. Door het gebruik van parameters kan een bedrijf onderhoud uitvoeren nog voor de machine/het product stilvalt of kapot is.

Hoe omgaan met Service?

Ook op vlak van service zijn veranderingen op til. Zo zit kennis vaak bij enkele collega’s, en niet bij het volledige team. Om die kennis over het gehele team te verspreiden, moet je het kunnen vastleggen. Dit kan door Augmented Reality. Met deze tool kan een collega eenvoudigweg werkinstructies capteren, om daarna mee te geven aan de anderen. Zo kan je op afstand werknemers opleiden en sneller nieuwe dingen aanleren.

De gehele organisatie profiteert mee

Hierboven gingen we in op de verschillende onderdelen van een bedrijf, van engineering tot productie en service. Zij hebben elk een eigen kijk op het product. De engineeringafdeling doet dit aan de hand van een EBOM, productie door middel van een MBOM, terwijl Service de SBOM gebruikt. Alle data die hierin gecapteerd staat, samen met ERP-data zou in een ideaal scenario beschikbaar moeten zijn voor de gehele organisatie. 9altitudes kan je helpen om zo’n roadmap doorheen het volledige bedrijf op te stellen, door stap voor stap de nieuwe technologieën te hanteren om uiteindelijk de volledige organisatie toekomstbestendig te maken!


    Geïnspireerd tijdens het lezen van dit artikel en interesse in een gesprek?

    Vul het formulier hiernaast in en we contacteren je zo snel mogelijk.

    Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief