Starten met IIoT? Deze 5 misvattingen houden je misschien tegen.

  • 06/09/2022

Nogal wat bedrijven hebben koudwatervrees als het gaat over Industrial Internet of Things. Aan de basis van die vrees liggen een aantal misvattingen. We pikken er een vijftal uit.

Industrial Internet of Things (IIoT) is in opmars. Maakbedrijven omarmen vandaag volop de mogelijkheden die deze technologie te bieden heeft. Een wereldwijde studie van Inmarsat over Industrial IoT uit 2021 vermeldt dat zo’n 77% van de ondervraagden recent ten minste één IoT-project heeft opgestart. De vraag naar IoT is er wel degelijk.

De grote versneller van dit proces was de COVID-19 pandemie. In een periode waarin supply chains instabiel waren en personeel niet altijd beschikbaar op de werkvloer, was IIoT een van de manieren om het hoofd boven water te houden, onder meer door middel van remote monitoring & control.

Maar ondanks het feit dat er vraag is naar IoT gaat de scepsis rond IIoT niet weg. Sommige hardnekkige sceptici zien de business value van IIoT nog altijd niet in, ondanks de vele succesverhalen. Zij die dat wel doen hebben het vaak moeilijk om de principes van IIoT en digitale transformatie in de praktijk om te zetten. Vooral die laatste categorie van bedrijven wil wel met IIoT van start gaan, maar worstelt nog altijd met een aantal misvattingen over deze technologie. We zetten enkele van die misvattingen op een rijtje.

5 misvattingen over Industrial Internet of Things
#1 Het Industrial Internet of Things is duur.

Je machinepark IIoT-ready maken lijkt een hele opdracht die handenvol geld kost. Toch lijkt die kost in de meeste gevallen nogal mee te vallen. IoT-sensoren zijn nu al even op de markt en, net zoals dat vaak gaat bij volwassen technologie, zijn de hardware-prijzen de laatste jaren flink gedaald. De tijd dat je vastzat aan de grote en vaak dure automatisatiespelers is al lang voorbij. Ondertussen hebben een hele reeks nieuwe bedrijven en oplossingen zich aangediend, onder wiens impuls de prijzen een stuk scherper zijn geworden. Vandaag kan je met minder dan 1000 euro al heel wat sensoren aansluiten.

Ook wat IoT-software betreft, hebben maakbedrijven vandaag meer keuze dan pakweg vijf jaar geleden. Er bestaan pakketten waar je een elementaire IoT-functionaliteit hebt voor een lage prijs, al is het misschien niet aangewezen om die oplossingen te gebruiken voor een full roll-out. Een meer gespecialiseerd, industrieel platform voor maakbedrijven kost uiteraard meer, maar de inzichten die een dergelijk platform oplevert, zijn onbetaalbaar.

En laat ons ook niet de ROI van IIoT-projecten vergeten. Uiteraard zal niet bij ieder bedrijf een IIoT implementatie leiden tot een efficiëntieverhoging met double digit percentages. Maar een jaarlijkse, recurrente stijging van de efficiëntie van je productieapparaat met enkele percenten; wil iedere COO daar niet voor tekenen? ? Een winst van 5% kan je meer dan 10 dagen extra productietijd opleveren op jaarbasis!


#2 IIoT werkt niet op mijn (verouderd) machinepark.

Moet mijn machinepark niet aangepast of geüpdatet worden om geconnecteerd te kunnen worden met het IIoT? Het is een vaak gestelde vraag. In tegenstelling tot software gaan productiemachines vaak vele jaren mee. Connectiviteit of datacaptatie op oudere machines is meestal niet voorzien. De vrees is dan dat er een ‘rip-and-replace’ strategie – een soort tabula rasa – nodig is om in het IIoT-verhaal te kunnen stappen, en dat zo’n upgrade wel eens een hoog kostenplaatje met zich kan meebrengen. Niets is minder waar.

Vandaag kan een IIoT-platform, zoals dat van 9altitudes, moeiteloos connecteren met zogenaamde legacy systemen. In plaats van een rip-and-replace strategie passen we hier een wrap-and-extend strategie toe: een goed IIoT-softwareplatform wikkelt zich als het ware rond de machine (wrap), waar nodig worden IoT-sensoren toegevoegd aan de machine, en die sensoren integreren moeiteloos met de legacy machineprotocols. Vervolgens breidt dat platform de functionaliteit (extend) van de bestaande machine uit zodat ze klaar is voor het Industry 4.0 tijdperk. Met een dergelijke aanpak hoeft het machinepark geen breedvoerige en kostelijke vervangingen te ondergaan.


#3 Ik moet alles omgooien om met IIoT te werken.

In het hoofd van veel bedrijfsleiders betekent het invoeren van IIoT een enorme ommezwaai in de bedrijfsvoering, eentje die bovendien bergen werk vergt. Ook dat hoeft niet per sé zo te zijn. De succesverhalen die we vandaag vooral zien zijn bedrijven die kleine stappen hebben gezet met IIoT-projecten die meteen resultaat opleverden.

Enkele voorbeelden? Voor één klant realiseerden we een energiebesparing van een aantal procenten, alleen maar door zichtbaar te maken welke machines onnodig aan het draaien waren en dus tijdelijk uitgeschakeld konden worden. Voor een andere klant maakten we het makkelijker voor machineoperatoren om sneller voorraden aan te vullen en te legen. Zo konden onnodige stops vermeden worden. Dat leverde een dagelijkse efficiëntiewinst op van 3 à 5 %. Bij nog een andere klant zorgden we voor automatische alerts wanneer operatoren weegschalen fout uitlezen. Zo konden we vermijden dat verkeerd gemengde basisproducten in de productiestroom terecht komen. Het resultaat hiervan is een maandelijkse winst van een halve dag productietijd.

Een eerste, goed afgelijnde Proof Of Concept (POC) opent vaak de ogen en triggert de inspiratie om nieuwe IIoT-projecten op te starten. Vaak moeten we het enthousiasme van onze klanten zelfs wat temperen en proberen we een toevloed van ideeën op een efficiënte manier op een tijdslijn uit te zetten.

Een POC hoeft zelfs niet een eenmalig succesje te zijn. Het kan de basis vormen voor de verdere uitbouw van een IIoT-omgeving. De IIoT-oplossing van 9altitudes bijvoorbeeld is een laagdrempelig IIoT-platform, gebouwd op de OEM-versie van PTC ThingWorx, waarmee je snel efficiëntiewinsten kan boeken. Je kan starrten met OEE (Overall Equipment Effectiveness), maar de datacaptatie die je aanlegt voor deze applicatie vormt meteen ook de basis voor andere applicaties en uitbreidingen.


#4 IIoT zal onze mensen vervangen.

De vrees bestaat dat taken zoals kwaliteitscontrole, die doorgaans door menselijke operatoren werden uitgevoerd, opgevangen zullen worden door sensoren. Werknemers zien bovendien vaak op tegen een compleet andere manier van werken bij de implementatie van een IIoT-platform. De waarheid is dat IIoT niet gaat over het vervangen van mensen, wel over ze efficiënter maken in de uitvoering van hun werk.

De automatische operator alerts die we hierboven beschreven zijn een voorbeeld van die efficiëntie. IIoT kan operatoren ook ondersteunen bij het instellen van de machines, bijvoorbeeld door PLM-data gekoppeld aan het productieorder klaar te zetten voor de operator.


#5 IIoT is niet veilig.

Nu meer applicaties en sensoren in een netwerk worden geplaatst wordt cybersecurity iets om mee rekening te houden. Een aanval van hackers kan inderdaad nare gevolgen hebben, zowel financieel als op het gebied van reputatieschade. De oplossingen hiervoor zijn echter voorhanden en elke zichzelf respecterende IT-partner kan daar het nodig voor doen.

Het voordeel van genetwerkte devices is dat je security firmware updates centraal kan laten uitrollen over alle applicaties in het netwerk. Gecompromitteerde devices kan je dan eventueel isoleren. Hierbij is het wel belangrijk om in zee te gaan met een betrouwbare technologiepartner die kaas heeft gegeten van secure development, information security management en data governance.

Ook de keuze van het IIoT-platform zelf is belangrijk. Zowat alle platformen voorzien een basis-security. De industriële platformen zetten ook de stap naar security voor sensoren en edge devices. Ondertussen is de markt voldoende geëvolueerd dat er voor elk budget wel een gepaste oplossing is.


Kom proeven van IIoT

Om de vruchten te plukken van Industrial Internet of Things hoef je geen onoverkomelijke hordes meer te nemen. Ontdek de IIoT-oplossingen 9A Connected Factory & Insights van 9altitudes. 9altitudes kent bovendien de markt, heeft ervaring met kleine en grote IIoT-projecten, en begrijpt de complexiteit waar maakbedrijven mee te maken hebben.

Vragen over IIoT? Laat het ons weten.

Blijf op de hoogte!