Internet of Things: Verzamel data over je product tijdens de volledige levenscyclus

  • 07/04/2022

Maakbedrijven denken continu na over hoe ze hun producten verder kunnen optimaliseren. Hierbij gaan ze uit van de eindklant, voor wie kwaliteit en service primeren. Om aan de noden en vereisten van deze klant te voldoen, is het opportuun om als maakbedrijf stil te staan bij de technologische mogelijkheden om je producten met behulp van data te optimaliseren.


Maakbedrijven staan voor tal van uitdagingen

Zo moeten ze hun organisatie kunnen afstemmen op de toekomst. De laatste jaren is er heel wat veranderd en hebben nieuwe technologieën het daglicht gezien. Dat dwingt bedrijven ertoe om zich continu aan te passen aan het huidige klimaat. Ook de concurrentie blijft niet stilstaan. Er komen nieuwe bedrijven op de markt die op een slimme manier gelijkaardige producten maken en verkopen. Zij veroveren op termijn ook hun plaatsje. Nog een uitdaging, en misschien wel de belangrijkste, zijn de veranderde behoeften van de klanten. Zij willen almaar sneller bediend worden, waarbij ze kwaliteit en de nodige service hoog in het vaandel dragen.

Een positieve verschuiving in de geschiedenis van de maakindustrie is de beschikbaarheid van de nodige technologie. Waar technologieën vroeger niet altijd voorhanden waren, zijn ze dat nu wel. Als bedrijf hoef je je zo enkel nog te bekommeren om goede ideeën en de manier waarop je ze in een project kan gieten. In die zin is het moment gekomen om na te denken over een strategie die houdbaar is naar de toekomst toe en over een strategie waarmee je de uitdagingen kan aanpakken.

Smart Connected Products (IoT)

Een van de innovatieve technologieën die steeds vaker op de agenda van maakbedrijven komt te staan, is Internet of Things, meer bepaald Smart Connected Products (SCP). SCP kan je zien als een vertakking van het Internet of Things-concept, waarbij je data van je verkochte eindproducten tijdens hun levenscyclus capteert, opvolgt, erop reageert en ervan leert.

Zo wordt je product een bron van heel wat interessante informatie nadat het de fabriek heeft verlaten en de eindklant het in gebruik heeft genomen. Sensoren op je producten capteren dan data en sturen die terug naar je bedrijf. Op die manier kan je bijvoorbeeld te weten komen hoe lang je product gemiddeld meegaat voor het onderhoud nodig heeft.

De digitale rode draad doorheen de organisatie

9altitudes wil bedrijven helpen bij de digitale transformatie van hun business en neemt hierbij de rol van trusted advisor op zich. We geloven sterk in het concept van digital thread: een digitale rode draad die alle departementen met elkaar verbindt en het delen van data over de verschillende departementen heen mogelijk maakt. Ook hier neemt Smart Connected Products een plaats in: data van eindproducten worden verkregen om gebruikt of verwerkt te worden door uiteenlopende departementen. Zo kunnen data over het gebruik van een product interessante inzichten opleveren die de engineeringafdeling kan gebruiken om het ontwerp te optimaliseren. Ook een sales- of marketingafdeling kan inzichten over het gebruik van een product vertalen in nieuwe USP’s.

De drie assen van Smart Connected Products
Productintelligentie

De eerste as vertelt het verhaal rond productintelligentie. Nadat je product de fabriek heeft verlaten, weet je zonder SCP niet exact wat ermee gebeurt, hoe het gebruikt wordt, hoe lang het meegaat… Met SCP kan je door middel van data je product en zijn levenscyclus in real time volgen. Je kiest hierbij zelf welke parameters je wil monitoren om je product verder te optimaliseren. Denk aan de over- of onderdimensionering van bepaalde pompen of UI-informatie (hoe gaat een operator om met je product of machine?).


Serviceoptimalisatie

Nadat jouw product bij de klant is terechtgekomen, zal het na een bepaalde periode service nodig hebben. Met SCP kan je ook deze service voor je eindklanten verbeteren. Zo kan je op basis van de gecapteerde productdata nog voor je ter plaatse bent bepalen welke eventuele vervangstukken of tools je nodig hebt om het product te repareren. Hierdoor kan je beter anticiperen op problemen en de service zo efficiënt mogelijk laten verlopen.

Verder kan je op basis van die data ook aan predictive maintenance doen. Dit betekent dat je op basis van verzamelde data van een bepaald product op termijn kan inschatten wanneer dat product zal stilvallen of stukgaan. Hierdoor kan je het onderhoud inplannen voor het product effectief stukgaat.

Een laatste opportuniteit binnen het serviceverhaal is de zogenaamde customer self service. In dat geval stel je de realtime productgegevens beschikbaar aan de eindklant. Die kan het product dan zelf monitoren en zelf service voorzien.

Productinnovatie

Bedrijven die al vergevorderd zijn in het Smart Connected Products-verhaal kunnen de stap zetten naar productinnovatie. Dat maakt het mogelijk om over te schakelen naar nieuwe businessmodellen, zoals het pay-per-use model. Een vliegtuigfabrikant bijvoorbeeld gaat zijn klanten dan niet langer factureren op basis van de aankoop van een vliegtuig, maar op basis van het aantal vlieguren. Op termijn leidt dit tot meer klanttevredenheid en een duurzamere business.

Begin bij het begin

Hoewel je in theorie met elk van de drie focusgebieden kan starten, blijkt dat in de praktijk vaak een bepaalde volgorde gehanteerd wordt. Zo beginnen veel maakbedrijven bij serviceoptimalisatie om kort daarna productintelligentie toe te voegen (bij deze laatste stap heb je al data nodig om erop te kunnen reageren). Productinnovatie is in veel gevallen de laatste component, aangezien dit de grootste impact heeft op het bedrijf en de manier van werken.

Benieuwd hoe we Smart Connected Products vertalen naar de praktijk? Ontdek het e-book met 5 use cases op het vlak van SCP!